thumbnail
Projectleider - 050665

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 95,00
24 - 28 Overijssel

Publicatiedatum:

05-05-2022

Sluitingsdatum:

16-05-2022

Begindatum:

01-08-2022

Einddatum:

31-01-2023

Uren per week:

24 - 28

De opdracht kan na de initiële looptijd, in overleg tussen de Provincie Overijssel en de opdrachtnemer/kandidaat één of meerdere malen verlengd worden. De duur en de inzet worden in gezamenlijk overleg bepaald, de voorwaarden (zoals het tarief) worden bij een eventuele verlenging niet aangepast en zijn niet onderhandelbaar. De eventuele verlenging is altijd voor een bepaalde tijd en door de Provincie Overijssel schriftelijk kenbaar gemaakt aan de opdrachtnemer/kandidaat.

Vanuit het provinciaal programma ‘Werkgeversaanpak, Veilig, Slim en Duurzaam’, worden bedrijven en organisaties geadviseerd om slimmer en schoner te reizen. In dit programma wordt gewerkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio. Vanuit het strategisch werkplan 2022 en het hieruit voortvloeiend uitvoeringsplan, wordt dit vertaald in een gebiedsgerichte uitvoering die plaatsvindt binnen de netwerken Regio Zwolle Mobiel en Twente Mobiel. Werkgevers worden hiermee ondersteund in hun mobiliteitsbeleid en met diverse acties en maatwerk oplossingen werken we samen aan:

  • Minder vervoer: om de capaciteit van het mobiliteitssysteem optimaal te gebruiken zetten we in op het mijden van de spits en streven we naar een meer gelijkmatig gebruik van de infrastructuur.
  • Ander vervoer: om een vastlopend mobiliteitssysteem te voorkomen zetten we in op alternatieven die de bereikbaarheid helpen te vergroten.
  • Schoner vervoer: we stimuleren schoner vervoer om de effecten van slechte luchtkwaliteit (stikstof, fijnstof, CO2) op onze gezondheid en de natuur te beperken.

Zo houden we samen Overijssel aantrekkelijk en bereikbaar.

Het programma valt onder de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid van de provincie. Deze eenheid is verantwoordelijk voor de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van steden en het landelijk gebied in Overijssel. Het programmateam maakt onderdeel uit van de afdeling beleidsvorming Mobiliteit.

Binnen de beide werkgeversnetwerken (regio’s) wordt ingespeeld op ontwikkelingen bij samenhangende werklocaties, die momentum creëren voor het veranderen of aanpassen van mobiliteitsgedrag. Bij veranderingen in de infrastructuur rond een bedrijventerrein, ruimtelijke ontwikkelingen in de nabije omgeving, verduurzaming of innovatie van bedrijven, maar ook bij een situatie als COVID-19, voelen werkgevers de urgentie, omdat er (grote) gevolgen zijn voor hun bereikbaarheid. Samen met de netwerkpartners wordt vanuit advies, kennisdeling en inzet van gedragsinterventies, in zo’n situatie, een verandering in mobiliteitsgedrag geregisseerd.

Binnen beide regio’s is een stuurgroep geïnstalleerd, met vertegenwoordiging uit zowel de publiek- als private sector. Deze stuurgroep adviseert en evalueert rond het op te stellen en uit te voeren programma.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider - 050665 die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.