thumbnail
thumbnail
Omgevingsmanager infrastructurele werken - (062617)

Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 75,00
24 - 28 Overijssel

Begindatum:

12 okt 2023

Einddatum:

13 okt 2024

Uren per week:

24 - 28

Publicatiedatum:

8 sept 2023

Optie tot verlening
De opdracht kan na de initiële looptijd, in overleg tussen de Provincie Overijssel en de opdrachtnemer/kandidaat één of meerdere malen verlengd worden. De duur en de inzet worden in gezamenlijk overleg bepaald. De voorwaarden worden bij een eventuele verlenging niet aangepast en zijn niet onderhandelbaar. Het tarief kan wel op verzoek van leverancier aangepast worden (zie aanvullende informatie voor voorwaarden). De eventuele verlenging is altijd voor een bepaalde tijd en door de Provincie Overijssel schriftelijk kenbaar gemaakt aan de opdrachtnemer/kandidaat.

Organisatie
De eenheid Wegen en Kanalen heeft binnen provincie Overijssel de zorg voor de provinciale infrastructuur. De eenheid is verantwoordelijk voor het bouwen en beheren van de provinciale wegen, waterwegen en objecten die daaraan gerelateerd zijn zoals bruggen en sluizen, maar ook bodemsaneringsprojecten vallen onder de eenheid. De eenheid zorgt ervoor dat de benodigde infrastructurele voorzieningen worden gerealiseerd en dat het benodigde onderhoud wordt uitgevoerd.

Project
De omgevingsmanager houdt zich bezig met diverse infrastructurele projecten zoals N377, N337 en soortgelijk.

Opdracht omschrijving
Als omgevingsmanager infrastructurele werken ben je primair verantwoordelijk voor de zaken die spelen met en rondom de omgeving. Je stemt hiervoor af met de projectleider en koppelt weer terug. Naast een projectinhoudelijke rol bouw je mee met de ontwikkeling van het omgevingsmanagement binnen de provincie. Dit doe je door o.a. een actieve bijdrage te leveren in clusteroverleggen.

Verantwoordelijkheden / Resultaten
Zie opdrachtomschrijving.

Beschikbaarheid
De Kandidaat is inzetbaar vanaf 12 oktober 2023 tot en met 13 oktober 2024 voor 24 tot 28 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in deze offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

  Waar van toepassing dient u bij alle eisen en wensen het veld "Toelichting" in de applicatie in te vullen. De provincie Overijssel beoordeelt uw offerte uitsluitend op de informatie die u bij deze toelichtingen invult. Als uit de toelichting bij een eis blijkt dat u niet voldoet aan de eis dan wordt u uitgesloten. Als uit de toelichting bij een wens niet blijkt dat u punten verdient voor deze wens dan ontvangt u geen punten. Wanneer u in deze toelichtingen alleen maar verwijst naar het CV en / of naar overige documenten, dan wordt u uitgesloten (eis) of ontvangt u geen punten (wens). Het ingediende CV en / of overige documenten dienen louter ter verificatie van hetgeen u in de toelichtingen heeft opgeschreven.

 • De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.

 • De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde hbo opleiding, in de richting van bedrijfskunde of soortgelijk.

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring als omgevingsmanager van infrastructurele werken in de periode: 2017 tot heden.

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring bij een overheidsorganisatie, zoals bij een gemeente met meer dan 100.000 inwoners of provincie of rijk, in de periode 2017 – heden.

 • De kandidaat heeft de cursus Strategisch omgevingsmanagement met goed gevolg afgerond.

 • Gezocht wordt naar een opdrachtnemer, niet zijnde een zzp'er

Gunningscriteria

 • Om vanuit omgevingsmanagement meer inzicht te krijgen hoe gedrag effect heeft op mobiliteit, is het een verrijking van ons team om hiervan kennis in huis te halen. Het is dan ook een wens dat de kandidaat aantoonbare werkervaring heeft opgedaan met mobiliteit en gedrag.

 • MOTIVATIE - Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken.

 • EXTRA'S - Mogelijk beschikt u over aanvullende ‘toegevoegde waarde’ voor de opdracht of de opdrachtnemer. In dat geval kunt u die in de toelichting beknopt beschrijven.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Omgevingsmanager infrastructurele werken - (062617) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.