thumbnail
thumbnail

Kwartiermaker ontzorgingsprogramma MKB (1 of meerdere) - 071131

Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle, Nederland

Sluit over 10 dagen
€ 120,00
8 - 12 uur Overijssel

Begindatum:

22 jul 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

8 - 12 uur

Publicatiedatum:

11 jun 2024

Optie tot verlenging
De opdracht kan na de initiële looptijd, in overleg tussen de Provincie Overijssel en de opdrachtnemer/kandidaat één of meerdere malen verlengd worden. De duur en de inzet worden in gezamenlijk overleg bepaald. De voorwaarden worden bij een eventuele verlenging niet aangepast en zijn niet onderhandelbaar. Het tarief kan wel op verzoek van leverancier aangepast worden (zie aanvullende informatie voor voorwaarden). De eventuele verlenging is altijd voor een bepaalde tijd en door de Provincie Overijssel schriftelijk kenbaar gemaakt aan de opdrachtnemer/kandidaat.

Organisatie
Om de klimaatdoelstellingen te halen stellen Europese en Nederlandse beleidskaders steeds strengere eisen aan energie- en gebouwprestaties. Veel mkb’ers missen de kennis en capaciteit om hierop in te spelen en hun bedrijfsproces en bedrijfspand te verduurzamen. Met het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming MKB bieden het ministerie van BZK en EZK de mogelijkheid aan mkb’ers met maximaal 50 fte om hier snel mee aan de slag te gaan. Landelijk is er tot 1 mei 2027 ruim 23 miljoen euro beschikbaar voor een ontzorgingsprogramma voor mkb’ers. Iedere provincie biedt een eigen ontzorgingsprogramma aan. De provincie Overijssel kan ruim 400 ondernemers ondersteunen. Daarnaast is landelijk ruim 22 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van bedrijventerreinen.  

Project
Informatie via link: Ontzorgingsprogramma MKB | Nieuwe Energie Overijssel

Voor de uitvoering van het Ontzorgingsprogramma zoeken wij een kwartiermaker die tijdelijk de rol van projectleider/kwartiermaker wil uitvoeren voor onderdeel MKB. 

Je komt te werken in de structuur van de programmaorganisatie – die naar verwachting tweewekelijks (deels digitaal) bijeenkomt – maar grotendeels zelfstandig voor individuele mkb-ers werkt. 

Opdracht omschrijving
De aanvraag van de SPUK middelen is reeds gedaan. Dit geldt ook voor het vormgeven van het ontzorgingsprogramma MKB (in schets). Het is nu aan jou om de eerste fase van het project te realiseren; dat wil zeggen als kwartiermaker de daadwerkelijke eerste bedrijven aantrekken/koppelen, het team van ingehuurde duurzaamheidsadviseurs aanjagen en het onderhouden van relaties met het relevante netwerk van gemeenten, brancheorganisaties, vno ncw, regio deals, mkb vertegenwoordiging en de middenstructuur (kennispoort, novel-t, ondernemershuis Deventer) in Overijssel.

Verantwoordelijkheden / Resultaten
De Kwartiermaker ontzorgingsprogramma MKB is  verantwoordelijk voor:

 • Realiseren van de eerste opstart en koppeling van bedrijven

 • Verdelen van werkzaamheden

 • Teambijeenkomsten leiden

 • Rapporteren richting RVO/BZK (indien in de startfase noodzakelijk)

 • Netwerk opzetten / uitbreiden / onderhouden 

 • Monitoring ontwikkelen voor de doelstellingen en financiën (indien in de startfase noodzakelijk)

Beschikbaarheid
De Kandidaat is inzetbaar vanaf 22 juli 2024 tot en met 31 december 2024 voor 8 tot 12 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in deze offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Waar van toepassing dient u bij alle eisen en wensen het veld "Toelichting" in de applicatie in te vullen. De provincie Overijssel beoordeelt uw offerte uitsluitend op de informatie die u bij deze toelichtingen invult. Als uit de toelichting bij een eis blijkt dat u niet voldoet aan de eis dan wordt u uitgesloten. Als uit de toelichting bij een wens niet blijkt dat u punten verdient voor deze wens dan ontvangt u geen punten. Wanneer u in deze toelichtingen alleen maar verwijst naar het CV en / of naar overige documenten, dan wordt u uitgesloten (eis) of ontvangt u geen punten (wens). Het ingediende CV en / of overige documenten dienen louter ter verificatie van hetgeen u in de toelichtingen heeft opgeschreven.

 • De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.

 • De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.

 • De Aanbieder levert de onderstaande gegevens aan. 1. Naam aangeboden Kandidaat: Naam: ... 2. Naam, adres en woonplaats van de aanbiedende organisatie. Naam organisatie: ... Adres: ... Woonplaats: ... 3. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon bij Aanbieder voor deze offerteaanvraag. Naam: ... E-mailadres: ... Telefoonnummer: ... 4. Naam en functie van de handelingsbevoegde (blijkend uit de in te dienen KvK uittreksel) ondertekenaar van aanbieder ten behoeve van de eventuele overeenkomst. Naam: ... Functie: .. 5. Indien externe eerder een interim opdracht bij de provincie Overijssel heeft uitgevoerd vult u de gegevens hiervan dan hieronder in (bij meerdere opdrachten de onderstaande gegevens voor elke opdracht vermelden). Opdracht: ... Periode: ... Eenheid / team / contactpersoon: ...

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde hbo opleiding op het gebied van projectmanagement, bedrijfskunde of vergelijkbaar.

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 6 jaar werkervaring als projectleider of kwartiermaker in de periode 2017-heden

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over (werk)ervaring met en of voor mkb-ers en in de duurzaamheidssector

Wensen

 • De kandidaat heeft kennis van/ervaring met het werken met de doelgroep (MKB), in de rol van manager/ projectleider of vergelijkbaar, danwel een ontzorgingsprogramma met een andere doelgroep, binnen een overheidsorganisatie. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens. (40%)

 • MOTIVATIE (optioneel) Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw motivatie met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens. (20%)

 • ERVARING (optioneel) Beschrijf in de toelichting beknopt 2 opdrachten die u eerder heeft uitgevoerd die vergelijkbaar zijn met deze opdracht. Beschrijf per genoemde opdracht op welke manier deze vergelijkbaar is met onze opdracht, uw verantwoordelijkheden, het door u behaalde resultaat en de door u verrichte werkzaamheden. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw ervaring met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens. (40%)

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Kwartiermaker ontzorgingsprogramma MKB (1 of meerdere) - 071131 die deze organisatie zoekt?