thumbnail
thumbnail
Kostendeskundige - 055064

Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle, Nederland

Overig
Sluit vandaag
€ 110,00
8-24 Overijssel

Publicatiedatum:

23-11-2022

Sluitingsdatum:

05-12-2022

Begindatum:

02-01-2023

Einddatum:

31-12-2024

Uren per week:

8-24

De opdracht kan na de initiële looptijd, in overleg tussen de Provincie Overijssel en de opdrachtnemer/kandidaat één of meerdere malen verlengd worden. De duur en de inzet worden in gezamenlijk overleg bepaald, de voorwaarden (zoals het tarief) worden bij een eventuele verlenging niet aangepast en zijn niet onderhandelbaar. De eventuele verlenging is altijd voor een bepaalde tijd en door de Provincie Overijssel schriftelijk kenbaar gemaakt aan de opdrachtnemer/kandidaat.

De functie valt binnen de eenheid Natuur en Milieu, team Projecten en Uitvoering (NMPU) waarin de uitvoering van de Ontwikkelopgave Natura2000 is ondergebracht. De eenheid kent nog vier andere teams (Strategie en bestuur, Landelijk gebied / milieu, Natuurbeleid en Contractering).

Het team NMPU bestaat hoofdzakelijk uit projectleiders, projectsecretarissen en technisch/inhoudelijke medewerkers die aan de Ontwikkelopgave Natura2000 werken.

De eenheid Natuur en Milieu geeft inhoud aan provinciaal beleid op het gebied van natuur en milieu, inspelend op landelijke en Europese kaders. Het gaat er om tijdig relevante externe ontwikkelingen te signaleren, en oog te hebben voor de verbanden die er liggen om tot succesvolle coalities te komen.

Daarnaast werkt de eenheid aan de uitvoering van beleid en regelgeving op dat gebied. Het opstellen en actueel houden van verordeningen, beleidsregels en uitvoeringsbesluiten gericht op een goed gebruik en beheer van natuur en landschap in Overijssel en het behouden en indien nodig bereiken van een gezond en veilig leefmilieu.

Binnen het werkveld van de eenheid NM ligt het opstellen van beleid en het ontwikkelen en toepassen van instrumenten (beleidskaders, regelingen, subsidies, netwerken) om dit beleid te realiseren, dicht bij elkaar.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Kostendeskundige - 055064 die deze organisatie zoekt?