thumbnail
IV adviseur backlogmanagement en selfhelp

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle, Nederland

Beleidsadvies
Sluit morgen
€ 95,00
20-24 Overijssel

Publicatiedatum:

05-08-2022

Sluitingsdatum:

15-08-2022

Begindatum:

24-08-2022

Einddatum:

30-11-2022

Uren per week:

20-24

Organisatie
De ambtelijke organisatie van de provincie bestaat uit acht eenheden. Dit zijn de eenheden Bedrijfsvoering, Publieke Dienstverlening, Economie en Cultuur, Project- en programmamanagement, Wegen en Kanalen, bestuurs- en Concernzaken, Natuur en Milieu, Ruimte en Bereikbaarheid. Daarnaast is er de Statengriffie, die Provinciale Staten adviseert en ondersteunt. De hoofden van deze eenheden zijn vertegenwoordigd in het Centraal Management Team (CMT) en de adjunct hoofden zijn vertegenwoordigd in het Bedrijfsvoeringsoverleg (BO). Er is een tweehoofdige directie (Directie-overleg, DO).

Afgelopen tijd is met het zogenaamde traject ‘Samen Vooruit’ hard gewerkt aan het vormen van een nieuw team Informatievoorziening & Digitalisering (I&D). Dit nieuwe team gaat op een nieuwe manier werken. Daarnaast is er een bestaande programmaorganisatie, gekoppeld aan het team. Binnen deze programmaorganisatie worden diverse I&D projecten gerealiseerd. I&D voert regie op ICT diensten en producten, geleverd door diverse leveranciers én door een shared service centre.

Project
De nieuwe I&D organisatie krijgt te maken met nieuwe manieren van werken en nieuwe normen. Denk daarbij aan adaptiviteit, kostenbewustzijn, compliance, agile, backlogmanagement. Met steeds schaarser wordende middelen moeten we veel beter en makkelijker kunnen gaan sturen in de opgaven die op de provincie af komen. Veel is nog in ontwikkeling, maar de basis staat. We zoeken een IV adviseur backlogmgt en Self Service/ Selfhelp Portal die met onze collega’s invulling kan geven aan backlog- en serviceproces.

Functiebeschrijving
Tbv ‘Samen Vooruit’ moet er proces en tooling ingericht worden voor backlogmanagement en Self Service/ Selfhelp Portal (Topdesk).

Concreet op te leveren producten:

 • Backlogmanagement

 • BLmgt proces ingericht en beschreven

 • tooling (kanban) opgezet

 • Werkregisseur getraind

 • Beheer overgedragen naar werkregisseur

 • Topdesk

 • Topdesk toegankelijk gemaakt op Intranext

 • Aansluiting verzorgd met Topdesk ONS en met Planon

 • Inrichting tbv Domeinteams op orde gebracht

 • Ism Mdw K&B berichtgeving opgesteld tbv awareness gebruikersorganisatie

 • Self Service Portal en Self Help Portal

 • ingericht tbv eerste fase van Samen Vooruit programma

 • serviceteam getraind in het beheren en toepassen

 • SHP en SSP op Intranext ontsloten en communicatie tbv gebruikersorg verzorgd

Verantwoordelijkheden / Resultaten
- Backlogmanagement proces en tooling ingericht en overgedragen;
- Topdesk ingericht tbv domeinteams;
- SHP en SPP ingericht, ontsloten en beheer overgedragen.

Beschikbaarheid
De Kandidaat is inzetbaar vanaf 24 augustus 2022 tot en met 30 november 2022 voor 20 tot 24 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in deze offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen
U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

Waar van toepassing dient u bij alle eisen en wensen het veld 'Toelichting' in de applicatie in te vullen. De provincie Overijssel beoordeelt uw offerte uitsluitend op de informatie die u bij deze toelichtingen invult. Als uit de toelichting bij een eis blijkt dat u niet voldoet aan de eis dan wordt u uitgesloten. Als uit de toelichting bij een wens niet blijkt dat u punten verdient voor deze wens dan ontvangt u geen punten. Wanneer u in deze toelichtingen alleen maar verwijst naar het CV en / of naar overige documenten, dan wordt u uitgesloten (eis) of ontvangt u geen punten (wens). Het ingediende CV en / of overige documenten dienen louter ter verificatie van hetgeen u in de toelichtingen heeft opgeschreven.

 • De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.

 • De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.

Competenties

 • Resultaatgericht

 • Communicatief vaardig in het spreken en schrijven

 • Gestructureerd

 • Verbinder

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de IV adviseur backlogmanagement en selfhelp die deze organisatie zoekt?