thumbnail
Adviseur sociaal-economisch perspectief - 052484

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle, Nederland

Beleidsadvies
Sluit over 8 dagen
€ 130,00
20 Overijssel

Publicatiedatum:

22-07-2022

Sluitingsdatum:

22-08-2022

Begindatum:

05-09-2022

Einddatum:

31-07-2023

Uren per week:

20

De opdracht kan na de initiële looptijd, in overleg tussen de Provincie Overijssel en de opdrachtnemer/kandidaat één of meerdere malen verlengd worden. De duur en de inzet worden in gezamenlijk overleg bepaald, de voorwaarden (zoals het tarief) worden bij een eventuele verlenging niet aangepast en zijn niet onderhandelbaar. De eventuele verlenging is altijd voor een bepaalde tijd en door de Provincie Overijssel schriftelijk kenbaar gemaakt aan de opdrachtnemer/kandidaat.

Je gaat aan de slag bij de eenheid Economie en Cultuur, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het economische en culturele beleid. Enkele voorbeelden van belangrijke thema’s zijn energie, innovatie, het sociaal-cultureel vestigingsklimaat en de arbeidsmarkt. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities.

Landelijke ontwikkelingen vragen van ons versneld positie te nemen in veranderingen in het landelijk gebied. Via een Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) nemen we hier als provincie onze rol in. Gevoeg vanuit de beleidslijnen waar de eenheid Economie & Cultuur uitvoering aan geeft, brengen we het sociaal-economisch perspectief in het PPLG en verrijken we de fysiek-ingestoken gebiedsprocessen waar we voor aan de lat staan.

Je  werkt samen met collega’s vanuit verschillende eenheden en beleidsvelden. Denk aan natuur en milieu-doelen, ruimte en bereikbaarheid, leefbaar platteland en sociale kwaliteit. Aansturing van het proces PPLG gebeurt van het Project- en programma management. Het sociaal-economisch perspectief voegen we vanuit jouw standplaats bij de eenheid EC toe. Samen met de programmaleiders wordt dit jaar aan een effectieve organisatie gewerkt.

De eenheid bestaat uit twee teams: Leiding en Strategie en Beleid en Realisatie.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Adviseur sociaal-economisch perspectief - 052484 die deze organisatie zoekt?