thumbnail
thumbnail

Adviseur participatie - 068916

Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 90,00
24-36 uur Overijssel

Begindatum:

6 mei 2024

Einddatum:

31 okt 2024

Uren per week:

24-36 uur

Publicatiedatum:

26 mrt 2024

Optie tot verlenging

De opdracht kan na de initiële looptijd, in overleg tussen de Provincie Overijssel en de opdrachtnemer/kandidaat één of meerdere malen verlengd worden. De duur en de inzet worden in gezamenlijk overleg bepaald. De voorwaarden worden bij een eventuele verlenging niet aangepast en zijn niet onderhandelbaar. Het tarief kan niet op verzoek van leverancier aangepast worden (zie aanvullende informatie voor voorwaarden). De eventuele verlenging is altijd voor een bepaalde tijd en door de Provincie Overijssel schriftelijk kenbaar gemaakt aan de opdrachtnemer/kandidaat.

Organisatie

De ontwikkeling van het nieuwe participatiebeleid wordt integraal opgepakt door collega’s van de eenheid Bestuurs- en Concernzaken. Deze opdracht valt onder team Communicatie. Je werkt als medior adviseur participatie nauw samen met de senior adviseur participatie.

Project

We werken in 2024 aan een aantal concrete doelen op gebied van participatie:

  • Schrijven van een participatievisie en -werkwijze.

  • Ontwikkelen van een toolbox met participatieinstrumenten.

  • Doen van experimenten met nieuwe participatietools.

  • Toepassen en doorontwikkelen participatievisie in de praktijk (lerend adviseren).

  • Collega’s vaardig maken op gebied van participatie.

Opdracht omschrijving

Als participatieadviseur adviseer je over mogelijke participatieaanpakken bij provinciale projecten, programma's en beleidsontwikkelingen, en begeleid je de initiatiefnemers van participatietrajecten.

Je levert vanuit de praktijk een bijdrage aan de ontwikkeling van de participatievisie en werkwijze en je denkt mee over de implementatie van de visie en de werkwijze in de organisatie.

Vanuit jouw ervaring uit de praktijk werk je aan de totstandkoming van de participatietoolkit en neem je verantwoordelijkheid om dit goed in de organisatie te laten landen.

Daarnaast analyseer je ontwikkelingen en trends op gebied van participatie die van invloed zijn op in- en externe processen en kom je met creatieve toepassingen hiervoor.

Verantwoordelijkheden / Resultaten

Je voert in afstemming met de senior adviseur participatie de regie over participatietrajecten en je geeft stevig advies over de inzet van participatie bij complexe beleidsontwikkelingen. Je bent in staat om zelfstandig te adviseren en je levert vanuit jouw rol een actieve bijdrage aan het behalen van de opgestelde doelen voor 2024.

De resultaten die behaald moeten worden:

  • Schrijven van een participatievisie en -werkwijze.

  • Ontwikkelen van een toolbox met participatieinstrumenten.

De Kandidaat is inzetbaar vanaf 6 mei 2024 tot en met 31 oktober 2024 voor 24 tot 36 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in deze offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Waar van toepassing dient u bij alle eisen en wensen het veld "Toelichting" in de applicatie in te vullen. De provincie Overijssel beoordeelt uw offerte uitsluitend op de informatie die u bij deze toelichtingen invult. Als uit de toelichting bij een eis blijkt dat u niet voldoet aan de eis dan wordt u uitgesloten. Als uit de toelichting bij een wens niet blijkt dat u punten verdient voor deze wens dan ontvangt u geen punten. Wanneer u in deze toelichtingen alleen maar verwijst naar het CV en / of naar overige documenten, dan wordt u uitgesloten (eis) of ontvangt u geen punten (wens). Het ingediende CV en / of overige documenten dienen louter ter verificatie van hetgeen u in de toelichtingen heeft opgeschreven.

De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.

De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.

De Aanbieder levert de onderstaande gegevens aan. 1. Naam aangeboden Kandidaat: Naam: ... 2. Naam, adres en woonplaats van de aanbiedende organisatie. Naam organisatie: ... Adres: ... Woonplaats: ... 3. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon bij Aanbieder voor deze offerteaanvraag. Naam: ... E-mailadres: ... Telefoonnummer: ... 4. Naam en functie van de handelingsbevoegde (blijkend uit de in te dienen KvK uittreksel) ondertekenaar van aanbieder ten behoeve van de eventuele overeenkomst. Naam: ... Functie: .. 5. Indien externe eerder een interim opdracht bij de provincie Overijssel heeft uitgevoerd vult u de gegevens hiervan dan hieronder in (bij meerdere opdrachten de onderstaande gegevens voor elke opdracht vermelden). Opdracht: ... Periode: ... Eenheid / team / contactpersoon: ...

Gezocht wordt naar een opdrachtnemer, niet zijnde een zzp'er

De kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde hbo opleiding.

De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring als adviseur met aandachtsgebied participatie in de periode 2016-2024.

De kandidaat beschikt aantoonbaar over ervaring met advisering bij participatietrajecten binnen een bestuurlijk complexe context.

20 %

De kandidaat heeft ervaring met strategische advisering binnen de overheid. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

20 %

De kandidaat heeft werkervaring met het werken in multidisciplinaire teams en/of projecten/programma's en is daarin succesvol gebleken. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

20 %

De kandidaat heeft kennis van en ervaring opgedaan met het organiseren en begeleiden van informatieavonden, dialoogsessies en inspraaksessies. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

20 %

MOTIVATIE Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw motivatie met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

20 %

ERVARING Beschrijf in de toelichting beknopt 2 opdrachten die u eerder heeft uitgevoerd die vergelijkbaar zijn met deze opdracht. Beschrijf per genoemde opdracht op welke manier deze vergelijkbaar is met onze opdracht, uw verantwoordelijkheden, het door u behaalde resultaat en de door u verrichte werkzaamheden. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw ervaring met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Adviseur participatie - 068916 die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.