thumbnail
thumbnail

Adviseur onafhankelijk bestuurlijk kopstuk aanpak schades kanaal Almelo-De Haandrik - 070430

Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 125,00
32 - 40 uur Overijssel

Begindatum:

1 aug 2024

Einddatum:

31 jul 2025

Uren per week:

32 - 40 uur

Publicatiedatum:

17 mei 2024

Optie tot verlenging
De opdracht kan na de initiële looptijd, in overleg tussen de Provincie Overijssel en de opdrachtnemer/kandidaat één of meerdere malen verlengd worden. De duur en de inzet worden in gezamenlijk overleg bepaald. De voorwaarden worden bij een eventuele verlenging niet aangepast en zijn niet onderhandelbaar. Het tarief kan wel op verzoek van leverancier aangepast worden (zie aanvullende informatie voor voorwaarden). De eventuele verlenging is altijd voor een bepaalde tijd en door de Provincie Overijssel schriftelijk kenbaar gemaakt aan de opdrachtnemer/kandidaat.

Organisatie
Je komt te werken binnen het team van het onafhankelijke bestuurlijk kopstuk dat (on)gevraagd advies geeft aan betrokken overheden om te komen tot een snellere en betere schadeafhandeling.

Project
In 2011-2016 heeft de provincie Overijssel kanaal Almelo-De Haandrik geschikt laten maken voor grotere schepen. In het najaar van 2018 meldden in korte tijd veel bewoners langs kanaal Almelo-De Haandrik zich met schade aan hun huis. In totaal zijn meer dan 400 schades gemeld.

Daarna is er veel gebeurd. Bewoners geven aan het proces van schadeafhandeling te ervaren als een ‘emotionele achtbaan’. De schadeafhandeling raakte in een impasse. Provinciale Staten heeft daarop Mona Keijzer aangewezen als bemiddelaar/verzoeningspersoon. Zij heeft advies gegeven hoe kan worden gekomen tot een betere en snellere schadeafhandeling. Een onafhankelijk bestuurlijk kopstuk met een team is één van haar aanbevelingen. Deze persoon met zijn team doet uitspraak als de bewoner en provincie er samen niet uitkomen. Onderdeel van dat team is een adviseur.

Opdracht omschrijving
Als adviseur ben jij de rechterhand van het onafhankelijke bestuurlijk kopstuk. Jij bent een proactief persoon die intensief samen optrekt met het bestuurlijk kopstuk, samen invulling gaat geven aan de functie en kan tegen adviseren. Jij schrijft voor/in samenwerking met het kopstuk de (on)gevraagde adviezen. De gevraagde adviezen zijn voor schademelders bedoeld als een uitspraak van het onafhankelijk bestuurlijk kopstuk. Daarvoor ga je samen met het bestuurlijk kopstuk bij bewoners langs, voert overleg met de provincie, gemeenten en stichting Kant nog Wal.

Het komen tot (on)gevraagd advies is teamwerk. Samen met een secretariële ondersteuning, een tekstschrijver en deskundigen op diverse terreinen, schrijf jij je adviezen. Deze adviezen kunnen op adresniveau zijn en ook algemene adviezen aan de betrokken partijen.

De functie van bestuurlijk kopstuk en zijn teamleden zijn nieuw. De functie moet daarom in de praktijk worden vormgegeven.

Als adviseur leg je verantwoording af aan het onafhankelijk bestuurlijk kopstuk.

Verantwoordelijkheden / Resultaten
Jij bent een proactief persoon die zelfstandig onafhankelijk advies kan schrijven. Jij kan ingewikkelde boodschappen in begrijpelijke taal vertellen en schrijven. Daarbij houd je oog voor de bewoners, ga je respectvol met hen om en neem je hun zorgen serieus. Als adviseur weet je hoe de politieke en bestuurlijke wegen lopen en houd je hier rekening mee in je adviezen.

Jouw acties kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Schrijven van een uitspraak (advies) op adresniveau voor de provincie.

 • Een ongevraagd advies gericht aan Provinciale Staten om de schaderegeling aan te passen.

 • Een ongevraagd advies schrijven voor de gemeenten hoe zij anders kunnen handelen.

 • Overleggen en inschakeling van externe deskundigen op bodem, water en schadegebied.

 • Overleggen met projectleiders van de gemeenten, stichting Kant nog Wal en de provincie.

 • Deelnemen aan de ambtelijke- en bestuurlijke overleggen.

Beschikbaarheid
De Kandidaat is inzetbaar vanaf 1 augustus 2024 (of zoveel eerder) tot en met 31 juli 2025 voor 32 tot 40 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in deze offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Waar van toepassing dient u bij alle eisen en wensen het veld "Toelichting" in de applicatie in te vullen. De provincie Overijssel beoordeelt uw offerte uitsluitend op de informatie die u bij deze toelichtingen invult. Als uit de toelichting bij een eis blijkt dat u niet voldoet aan de eis dan wordt u uitgesloten. Als uit de toelichting bij een wens niet blijkt dat u punten verdient voor deze wens dan ontvangt u geen punten. Wanneer u in deze toelichtingen alleen maar verwijst naar het CV en / of naar overige documenten, dan wordt u uitgesloten (eis) of ontvangt u geen punten (wens). Het ingediende CV en / of overige documenten dienen louter ter verificatie van hetgeen u in de toelichtingen heeft opgeschreven.

 • De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.

 • De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.

 • De Aanbieder levert de onderstaande gegevens aan. 1. Naam aangeboden Kandidaat: Naam: ... 2. Naam, adres en woonplaats van de aanbiedende organisatie. Naam organisatie: ... Adres: ... Woonplaats: ... 3. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon bij Aanbieder voor deze offerteaanvraag. Naam: ... E-mailadres: ... Telefoonnummer: ... 4. Naam en functie van de handelingsbevoegde (blijkend uit de in te dienen KvK uittreksel) ondertekenaar van aanbieder ten behoeve van de eventuele overeenkomst. Naam: ... Functie: .. 5. Indien externe eerder een interim opdracht bij de provincie Overijssel heeft uitgevoerd vult u de gegevens hiervan dan hieronder in (bij meerdere opdrachten de onderstaande gegevens voor elke opdracht vermelden). Opdracht: ... Periode: ... Eenheid / team / contactpersoon: ...

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde hbo/wo opleiding op het gebied van bestuurskunde of vergelijkbaar. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, afstudeerrichting en afstudeerjaar.

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring als adviseur in de periode: 2015-heden. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting dat aan de gevraagde werkervaring wordt voldaan

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar werkervaring binnen of voor een overheidsorganisatie met tenminste 1.000 medewerkers. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting dat aan de gevraagde werkervaring wordt voldaan.

 • De kandidaat is niet eerder betrokken geweest bij de aanpak schades kanaal Almelo-De Haandrik. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting dat aan de gevraagde werkervaring wordt voldaan.

Wensen

 • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met trajecten waar overheid en burger het niet met elkaar eens zijn en kan dit aantonen. Aan de hand van uw toelichting waardeert het bestuurlijk kopstuk en de provincie uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens. (25%)

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring opgedaan met adviseurschap in de periode: 2015-heden op minimaal drie projecten. Aan de hand van uw toelichting waardeert het bestuurlijk kopstuk en de provincie uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens. (25%)

 • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het werken in teamverband en omgaan met bewoners. Aan de hand van uw toelichting waardeert het bestuurlijk kopstuk en de provincie uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens. (10%)

 • MOTIVATIE (optioneel) Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en waarom uw profiel hier passend op is. Aan de hand van uw toelichting waardeert het bestuurlijk kopstuk en de provincie uw motivatie met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens. (20%)

 • ERVARING (optioneel) Beschrijf in de toelichting beknopt 2 opdrachten die u eerder heeft uitgevoerd die vergelijkbaar zijn met deze opdracht. Beschrijf per genoemde opdracht op welke manier deze vergelijkbaar is met onze opdracht, uw verantwoordelijkheden, het door u behaalde resultaat en de door u verrichte werkzaamheden. Aan de hand van uw toelichting waardeert het bestuurlijk kopstuk en de provincie uw ervaring met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens. (10%)

 • KWALITEITEN (optioneel) Beschrijf in de toelichting beknopt welke kwaliteiten u nodig acht om deze opdracht succesvol uit voeren. Geef met concrete voorbeelden aan hoe u over deze kwaliteiten beschikt. Aan de hand van uw toelichting waardeert het bestuurlijk kopstuk en de provincie uw kwaliteiten met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens. (5%)

 • EXTRA'S (optioneel) Mogelijk beschikt u over aanvullende ‘toegevoegde waarde’ voor de opdracht. In dat geval kunt u die in de toelichting beknopt beschrijven. Aan de hand van uw toelichting waardeert de het bestuurlijk kopstuk en de provincie uw toegevoegde waarde met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens. (5%)

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 / hibo.abdi@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Hibo Abdi
Hibo Abdi
Opdracht Adviseur

Ben jij de Adviseur onafhankelijk bestuurlijk kopstuk aanpak schades kanaal Almelo-De Haandrik - 070430 die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.