thumbnail
thumbnail

Kwartiermaker indeplaatsstelling

Visarenddreef 1, 8232 JN Lelystad, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€120
36 Flevoland

Begindatum:

19 jun 2023

Einddatum:

19 okt 2023

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

26 mei 2023

Organisatie
Provincie Flevoland houdt interbestuurlijk toezicht (IBT) op de 6 Flevolandse gemeenten, Waterschap Zuiderzeeland en gemeenschappelijke regelingen. Op die manier beoordelen we of lokale overheden hun taken uitvoeren volgens de wet. Voor het toezichtdomeinen Huisvesting Vergunninghouders zijn wij op zoek naar een kwartiermaker indeplaatstreden.

Als kwartiermaker indeplaatstreden werk je binnen het team Wonen dat onder de afdeling Strategie & Beleid (SenB) valt. Provincie Flevoland heeft een platte organisatie met korte lijnen, waardoor het ambtelijk vakmanschap volledig benut wordt.  

Opdracht
Momenteel wordt verkend of de provincie in de plaats moet treden bij een gemeente die niet aan haar verplichtingen voldoet voor het huisvesten van vergunninghouders.

Deze gemeente staat sinds enige tijd onder actief toezicht in verband met achterblijvende resultaten met betrekking tot huisvesting van vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning). De gemeente heeft uitstel gekregen om een aangepaste plan van aanpak aan te leveren. Indien de gemeente deze doelstellingen niet zal halen, zijn Gedeputeerde Staten genoodzaakt haar sanctionerende bevoegdheid, het instrument van het indeplaatsstellen, toe te passen. Zodra tot indeplaatsstelling is besloten, moet het provinciale team volledig zijn zodat ze direct voortvarend aan de slag kunnen gaan.

Anticiperend op deze indeplaatsstelling wordt van de kwartiermaker verwacht dat binnen 1 maand vanaf ingangsdatum van de opdracht, een advies uitgebracht wordt over wat de projectopzet indeplaatsstelling inhoudt (doelen, proces, opgave, projectorganisatie, bevoegdheden etc.) en welke werkzaamheden het indeplaatsstelling voor de provincie met zich meebrengt.

De optie tot verlenging kan alleen doorgang, wanneer wordt overgegaan tot daadwerkelijke indeplaatsstelling.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: Maandag tot en met vrijdag. Het is mogelijk om in overleg een deel van de tijd vanuit huis te werken.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Een maximum uurtarief van €120,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
2. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
3. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop, telefoon en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking. Een flexwerkplek op het provinciehuis is beschikbaar.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving binnen de (de)centrale overheid, specifiek gerelateerd aan interbestuurlijk toezicht, maak dit aantoonbaar middels drie concrete voorbeelden op een aparte pagina in het cv. (20 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met en kennis van juridische procedures inzake indeplaatsstelling (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het communiceren (middels het maken van nota’s en het bijwonen van bestuurlijke overleggen) met diverse stakeholders op bestuurlijk-, directie- en managementniveau (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare als Juridisch adviseur bij overheidsorganisatie en/of politiek-bestuurlijke omgeving (20 punten);
a. Tot 2 jaar aantoonbare werkervaring als Juridisch adviseur bij overheidsorganisatie en/of politiek-bestuurlijke omgeving (5 punten);
b. 2 tot 5 jaar aantoonbare werkervaring als Juridisch adviseur bij overheidsorganisatie en/of politiek-bestuurlijke omgeving (10 punten);
c. Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring als Juridisch adviseur bij overheidsorganisatie en/of politiek-bestuurlijke omgeving (20 punten);
8. Beschikbaar per 19 juni 2023 voor 36 uur per week (20 punten);
a. Beschikbaar per 19 juni 2023 voor 36 uur per week (20 punten);
b. Beschikbaar per 26 juni 2023 voor 36 uur per week (15 punten);
c. Later dan 26 juni 2023, maar uiterlijk 3 juli 2023 beschikbaar voor 36 uur per week (10 punten);
d. Geen van bovengenoemde mogelijkheden (0 punten).

Competenties

 • Zelfstandig;

 • Bestuurlijk sensitief;

 • Goed kunnen coördineren;

 • Mensen kunnen inspireren, in beweging brengen en tot acties aanzetten;

 • Goed kunnen werken in teamverband;

 • Goed kunnen organiseren;

 • Communicatief zeer sterk;

 • Stevige sparringpartner voor zowel de ambtelijke als bestuurlijke organisatie;

 • Goed kunnen samenvatten, luisteren, doorvragen;

 • Motiverend, standvastig, besluitvaardig;

 • Proactief en flexibel;

 • Doorpakkend en oplossend.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Voor de zzp'er

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;

 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;

 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);

 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.

 • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen.

Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 / hibo.abdi@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Hibo Abdi
Hibo Abdi
Opdracht Adviseur

Ben jij de Kwartiermaker indeplaatsstelling die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.