thumbnail
thumbnail

Adviseur risicomanagement

Visarenddreef 1, 8232 JN Lelystad, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€112,25
8 Flevoland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

1 jul 2025

Uren per week:

8

Publicatiedatum:

10 jun 2024

Organisatie
In Flevoland ligt circa 200 Km. vaarten. Deze vaarten hebben een belangrijke functie. Ze zorgen dat de provincie bereikbaar is via het water. De oevers van de vaarten spelen een cruciale rol in het waarborgen van een veilige scheepvaart, de doorstroming van het water en de bescherming van het achterland. Het overgrote deel van de oeverbeschermingsconstructies is in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw aangelegd. Deze constructies bereiken inmiddels het eind van hun technische levensduur.

Op basis van een inventarisatie van alle vaarten in de provincie is besloten de vaarten gefaseerd en risico gestuurd aan te pakken middels het meerjarenprogramma (MJP) Oeverbescherming. Dit programma heeft tot doel op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier grootschalig onderhoud en waar nodig vervanging te realiseren. Vanuit de afdeling Infra is het IPM-team van het MJP Oeverbescherming de voorbereiding van het eerste project gestart. Het programma is momenteel bezig om ook het tweede project op te starten.

Opdracht
Ter uitbreiding van de programmabeheersing is het programma op zoek naar een Programma Risicomanager. Als Programma Risicomanager ga je werken binnen het team Programmabeheersing dat bestaat uit een Manager Programmabeheersing, Programma Planner en een Secretaris.

Werkzaamheden

 • Je weet op de harde- en zachte kant wat vanuit risicomanagement op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau in een infrastructureel programma en -project nodig is voorspelbaar te zijn; 

 • Je faciliteert en ondersteunt het programma en de onderliggende projecten door de risico’s die ertoe doen te inventariseren en stelt samen met de risico-eigenaren beheersmaatregelen op om de risico’s te beheersen;

 • Je signaleert en analyseert proactief risico’s die het behalen van programmadoelstellingen bedreigen en geeft advies over mogelijke beheersmaatregelen;

 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd de programmateamleden over opgedane inzichten die bijdragen aan het realiseren van de programmadoelstellingen;

 • Je zorgt voor een aantoonbaar, navolgbaar en reproduceerbaar risicomanagementproces;

 • Samen met de Manager Programmabeheersing fungeer je op als sparring partner richting marktpartijen over de beheersing van de project risico’s.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Bij uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld, Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
2. Uurtarief maximaal € 112,25 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
3. Aanwezigheid in ieder geval dinsdagochtend op het provinciehuis in Lelystad, overige uren zijn in overleg;
4. Beschikbaar per 1 juli 2024 voor 8 uren per week gedurende de looptijd van de opdracht.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (5 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantonbare ervaring met risicomanagement bij infrastructurele programma’s en/of -projecten aan opdrachtgeverszijde (30 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de RISMAN-methodiek (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring aan opdrachtgeverszijde met het IPM-model (10 punten);
9. Aantoonbare ervaring bij minimaal 2 projecten met traditionele- en moderne/geïntegreerde contractvormen met bouwteams (30 punten);
10. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met probabilistisch ramen (5 punten).

Competenties

 • Proactief;

 • Teamspeler;

 • Gestructureerd;

 • Nauwgezet. 

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: Dinsdagochtend fysiek aanwezig op het kantoor van de provincie in Lelystad. De overige uren zijn flexibel.

De opdracht zal worden uitgevoerd gedurende een periode van 48 weken. Gedurende deze periode wordt rekening gehouden met een verlofperiode van 4 weken waarin de Opdrachtnemer niet actief zal zijn. Voor eventuele verlengingen van de opdracht zal een periode van 24 weken worden aangehouden, waarin 2 weken verlof zijn opgenomen."

Voor de zzp'er

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;

 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;

 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);

 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.

 • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

 • De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen.

 • Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.

Voor de zzp'er
De gesprekken bij de provincie zijn gepland op dinsdag 25 juni 2024 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk maandag 24 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 / sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Sybren Hindriks
Sybren Hindriks
Opdracht Adviseur

Ben jij de Adviseur risicomanagement die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.