thumbnail
Consulent Bijzondere Bijstand

Pijnacker-Nootdorp

Oranjeplein 1, 2641 EZ Pijnacker, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
32 (met optie tot uitbreiding uren, minder aantal uren is bespreekbaar) Zuid-Holland

Publicatiedatum:

17-06-2022

Sluitingsdatum:

27-06-2022

Begindatum:

01-07-2022

Einddatum:

01-01-2023

Uren per week:

32 (met optie tot uitbreiding uren, minder aantal uren is bespreekbaar)

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

De afdeling Sociaal Domein bestaat uit de afdeling Participatie en de afdeling Maatschappelijke ondersteuning. Onder het team Participatie valt het  Jongerenteam Opleiding en Werk, en het team Werk & Inkomen waar jij als klantmanager deel van uitmaakt.

Opdracht
Jij gaat je bezig houden met het behandelen van aanvragen bijzondere bijstand voor niet uitkeringsgerechtigden. Deze is bedoeld voor bijzondere en noodzakelijke kosten die burgers niet (geheel) zelf kunnen betalen omdat het inkomen te laag is en als zij geen vermogen hebben.

Hierbij is het geregeld nodig om persoonlijk contact met klanten te houden gedurende de aanvraag. Je hebt daarom een belangrijke signalerende functie binnen de organisatie en het team.

De aanvragen handel je af op grond van de participatiewet. Je kan hierbij denken aan verschillende kostensoorten die aangevraagd kunnen worden zoals bijvoorbeeld individuele inkomenstoeslag,  kosten bewindvoering en inrichtingskosten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar met de Particpatiewet;
2. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal een afgeronde mbo niveau 4 opleiding SJD, MW of SPH (20 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als klantmanager bijzondere bijstand of inkomensconsulent (15 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Klantmanager Werk & Inkomen op het gebied van de participatiewet (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met klantvolgsysteem Civision Samenlevingszaken (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het maken van draagkrachtberekeningen (15 punten);
9. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (10 punten).  

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende zes kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

  • Plannen en Organiseren;
  • Klantgericht;
  • Resultaatgericht;
  • Goed kunnen samenwerken;
  • Schriftelijke vaardigheid;
  • Vakgericht.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zullen worden gevoerd op donderdag 30 juni 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 29 juni 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
- De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
- Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 22 juni 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op vrijdag 24 juni 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 27 juni 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Consulent Bijzondere Bijstand die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.