thumbnail
thumbnail

Beleidsadviseur Gemalen en Persleidingen

Pijnacker-Nootdorp

Oranjeplein 1, 2641 EZ Pijnacker, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
8 tot 16 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

8 tot 16

Publicatiedatum:

25 jan 2023

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Over het NAD Gemalenbeheer
Dagelijks verpompen we tienduizenden liters afvalwater richting de afvalwaterzuivering. Enig idee wat er gebeurt als de gemalen en de persleidingen niet werken? De Gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp hebben de wettelijke zorgplicht voor het inzamelen van (stedelijk) afvalwater en het afvoeren naar een overnamepunt van het Hoogheemraadschap van Delfland. De 3 genoemde gemeentes zijn deels ondergebracht in het NAD GemalenBeheer (verder benoemd als NADGB). Organisatorisch is het NADGB een team binnen de ambtelijke organisatie van Gemeente Pijnacker-Nootdorp. Om dit (stedelijk) afvalwater te beheren zijn leidingsystemen in de vorm van persleidingen en verschillende typen gemalen aangelegd. Het NADGB is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer, onderhouden en het goed laten functioneren binnen de eerdergenoemde 3 gemeentes. Het areaal bestaat uit 200 gemalen, 1140 minigemalen en kilometers aan persleidingen. Zonder goed functionerende gemalen en persleidingen is afvoer van (stedelijk) afvalwater niet mogelijk. Bij het NADGB zijn technisch medewerkers en technisch specialisten belast met deze werkzaamheden.

Opdracht
Als beleidsmedewerker/adviseur gemalen en persleidingen ga je gedurende deze opdracht aan de slag met de volgende werkzaamheden:

 • Vertaling uit GRP naar Doelstellingen, strategieën en DoFeMaMe vertalen naar activiteiten en KPI's; Toetsing hydraulisch functioneren (o.a. vergelijking afnameverplichting, prestatieanalyse, onderzoek rioolvreemd water etc);

 • Periodieke evaluatie tactiek;

 • Communicatie richting externen;

 • Ontwerpen van nieuwe en doorrekenen van bestaande persleidingsystemen (en drukriolering) en het gebruik van de drukriolering toetsen aan de lozingsregels;

 • Het creëren van overzicht van de afvoersituatie van de diverse gemalen en de gemaal- en stelselkenmerken;

 • Meedenken bij bepaalde type gemaalstoringen door een relatie te leggen met het totale systeemfunctioneren;

 • Oppakken van advies vragen van de deelnemende gemeenten die betrekking hebben op riool- en minigemalen zoals Renovatieprojecten en vervangingsprojecten, Innovatie in projecten, Onderzoek naar systeemoptimalisaties - keten niveau etc.;

 • Ondersteuning bij het opstellen van werkprocessen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau; 

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het ontwerpen van nieuwe- en doorrekenen van bestaande persleidingsystemen en drukriolering (duidelijk weergegeven in het cv) (20 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het toetsen van het gebruik van de drukriolering aan de lozingsregels in de afgelopen 10 jaar (duidelijk weergegeven in het cv) (10 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met minimaal 5 verschillende projecten op het gebied van afvalwatersystemen in glastuinbouw gebieden (20 punten);
7. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Civiele Techniek of Watermanagement (10 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 5 jaar (5 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met minimaal 5 verschillende projecten of werken op het gebied van stedelijk waterbeheer en specifiek mechanische riolering in de afgelopen 5 jaar (duidelijk weergegeven in het cv) (10 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met interpreteren van resultaten hydraulische berekeningen, ook i.c.m. klachten (10 punten);
11. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (15 punten).

Competenties

 • Plannen en Organiseren;

 • Klantgericht;

 • Resultaatgericht;

 • Goed kunnen samenwerken;

 • Schriftelijke vaardigheid;

 • Vakgericht. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 7 februari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 6 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Voor de zzp'er

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Beleidsadviseur Gemalen en Persleidingen die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.