thumbnail
thumbnail
Adviseur bodem

Omgevingsdienst Rivierenland

J.S. de Jongplein 2, 4001 WG Tiel, Nederland

Sluit over 3 dagen
Geen limieten
20-36 Gelderland

Begindatum:

1 jul 2023

Einddatum:

31 dec 2023

Uren per week:

20-36

Publicatiedatum:

24 mei 2023

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is voor bedrijven en inwoners in regio Rivierenland de uitvoeringsorganisatie voor Vergunningverlening, Toezicht en handhaving (VTH).
Ruim 220 professionele en deskundige collega’s voeren bouw- en milieutaken uit voor acht regiogemeenten en provincie Gelderland. Samen dragen ze bij aan een duurzaam en veilig Rivierenland.

Voor de afdeling Specialisten en Advies, team Advies, zoeken wij een tijdelijk

Adviseur bodem

Wat je gaat doen

Binnen team Advies werken zo’n 25 gedreven adviseurs. Zij adviseren op het gebied van onder andere bodem, geluid, externe veiligheid, cultuurhistorie en natuur. Advisering vindt plaats ihkv bestemmingsplanprocedures, RO projecten, VTH taken en juridische procedures. Klanten zijn gemeenten en ODR collega’s.

De Adviseur bodem heeft de volgende taken:

  • Je bent in staat adviestrajecten op het gebied van bodemadvisering uit te voeren.
  • Je geeft heldere, oplossingsgerichte adviezen.
  • Je bent in staat om milieu planologisch advies te geven (intern en extern) op het gebied van bodemwetgeving. Hierbij moet gedacht worden aan adviesvragen van andere teams binnen de ODR (bijvoorbeeld vergunningverlening of handhaving) of adviesvragen van onze opdrachtgevers. Optreden als projectleider voor omvangrijke en complexe projecten op het gebied van bodem kan ook onderdeel uitmaken van het takenpakket.
  • Tot slot ben je vraagbaak voor collega’s.

Aanvullende informatie

  • De medewerker is minimaal 2 dagen per week aanwezig op ODR kantoor in Tiel. Overige uren zijn op afstand te realiseren. De medewerker beschikt over een eigen laptop waarop via VM Ware gewerkt wordt in de ODR werkomgeving.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Adviseur bodem die deze organisatie zoekt?