thumbnail
thumbnail
Integrale Milieucontroles en her controles voor de afdeling Integraal Toezicht en Handhaving

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
- Utrecht

Publicatiedatum:

17-03-2023

Sluitingsdatum:

30-03-2023

Begindatum:

01-05-2023

Einddatum:

01-03-2024

Aanleiding
In verband met uitbreiding van het aantal controles wordt binnen het team Integraal Toezicht en handhaving binnen de ODRU gezocht naar (tijdelijke) uitbreiding van het team voor het uitvoeren van integrale (milieu)controles. Veel van het werk dat door de ODRU wordt uitgevoerd wordt namens de deelnemende gemeenten (gemeente Bunnik, De Bilt, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfherenlanden, Woerden, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist) projectmatig uitgevoerd.

Naast de meest relevante milieu-items wordt ook signaaltoezicht uitgevoerd voor de gemeente, Brandweer en het waterschap. Zo wordt in ieder geval op beide naastgelegen percelen van het te controleren bedrijf een eenvoudige gevelcheck uitgevoerd, waarbij minimaal de NAW-gegevens en de bedrijfsaard worden genoteerd. Deze bevindingen worden doorgegeven aan de backoffice voor verdere afhandeling.

De uit te voeren controles worden onder leiding van een intern projectleider van de ODRU uitgevoerd.

Aanbestedende dienst
De ODRU ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Dat doet zij met een breed scala aan producten en diensten op het terrein van o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving. De ODRU combineert een klantgerichte, ondernemende werkwijze met vakinhoudelijke expertise en inzicht in het politiek-bestuurlijke speelveld. De ODRU werkt voor gemeenten, andere overheidsinstellingen en opdrachtgevers in Midden-Nederland.

Het eigenaarschap van de Omgevingsdienst ligt op dit moment bij 15 deelnemers in de Wgr-regeling: de gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, IJsselstein en Zeist. Samen met haar gemeenten werkt de ODRU aan een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving voor haar inwoners en bedrijven. Dit doet zij op een maatschappelijk bewuste manier.

Omschrijving van de opdracht
De Opdracht wordt binnen het DAS gepubliceerd in het vakgebied Vergunning en handhaving.
De Opdracht betreft het uitvoeren van ongeveer 200 controles waarvan de overgrote meerderheid onder de milieucategorie 1 of 2 valt. Deze controles (incl. mogelijke her controle) dienen te worden uitgevoerd voor het einde van 2023.
De Opdrachtgever sluit rechtstreeks een Nadere overeenkomst af voor de opdracht.
Facturatie vindt bij voorkeur maandelijks en minimaal per kwartaal achteraf plaats op basis van werkelijk afgeronde projecten.

De Opdracht bestaat uit de volgende diensten, taken en verantwoordelijkheden:

Uitvoeren controles en her-controles
Voorafgaand aan het uitvoeren van de controle dient het digitale dossier op relevante milieu-items bestudeerd te worden. Waar nodig dienen via het ODRU-protocol aanvullende stukken te worden opgevraagd en toegevoegd te worden aan het dossier. Tevens dient de bedrijfsrelevante informatie in het zaaksysteem bestudeerd te worden.

Voor het uitvoeren van de controles bij bedrijven tot en met milieucategorie 2 kan een bedrijfsbezoek plaatsvinden zonder afspraak. Voor het uitvoeren van controles bij bedrijven in de milieucategorie 3 en hoger worden wel afspraken met het bedrijf gemaakt. Na twee keer telefonisch proberen dient er een brief gestuurd te worden naar het bedrijf met hierin de aankondiging met datum en tijdstip van de controle. In overleg met de projectleider kan hiervan worden afgeweken en kan een onaangekondigde controle uitgevoerd worden, dit dient geregistreerd te worden in het zaaksysteem.

Milieu categorieën
De milieucategorie indeling is oplopend van categorie 1 naar categorie 4, waarbij categorie 4 de meeste controle aspecten heeft. Onder de categorie 1 vallen bv.; de kleinere horeca, detailhandel, en kantoorgebouwen. Categorie 2 is bv.; kleinere veehouderijen en garagebedrijven, middelgrote horeca, opslag -en transportbedrijven. Onder de categorie 3 bedrijven vallen de grotere garagebedrijven, autospuiterijen en tankstations. Onder categorie 4 vallen bv.; afvalverwerkers, drukkerijen en LPG tankstations.

Tijdens de (her)controle zijn de volgende zaken van belang

 • Toetsen of de aangetroffen situatie overeenkomt met de gemelde of gegunde situatie;

 • Controleren van en toetsen aan de milieurelevante regelgeving incl. energieaspecten;

 • Bij kleinverbruikers wordt besparingsadvies gegeven. Bij midden- en grootverbruikers wordt getoetst of er wordt voldaan aan de informatieplicht, incl. het beoordelen en bespreken van de EML op basis van een verkorte lijst met maatregelen. De afspraken worden schriftelijk met de ondernemer vastgelegd. Een voorbeeld van deze lijst is beschikbaar op aanvraag;

 • Foto’s die de overtreding ondersteunen worden door de milieu-inspecteur aan het dossier toegevoegd;

 • Aan het einde van de controle worden door de milieu-inspecteur de resultaten van de controle met de inrichtinghouder besproken. Indien noodzakelijk worden er door de milieu-inspecteur(s) afspraken gemaakt over de termijn waarbinnen de overtredingen moeten zijn verholpen of andersoortige vervolgacties moeten zijn uitgevoerd. De ODRU werkt daarbij conform de Landelijke Handhaving Strategie (LHS);

 • Checken van de naam, adres, woonplaatsgegevens

 • De contactgegevens (incl. email) van het bedrijf of de inrichting houder worden opgevraagd; • De milieurelevante gegevens worden verzameld (bijv. tanks, gasflessen, voorzieningen, keuringen) inclusief de milieu belastende activiteiten zoals gedefinieerd onder de Omgevingswet; • Uitvoeren van een gevelcheck van de inrichtingen links en/of rechts van de gecontroleerde inrichting;

 • Inschaling van de overtreding (LHS) vindt plaats met behulp van de LHS-app, de bijbehorende sanctiestrategie wordt in principe toegepast.

Administratieve afhandeling

 • De verkregen contactgegevens en de milieurelevante gegevens worden vastgelegd
  in het zaaksysteem (in april verwacht de ODRU over te gaan naar een nieuw zaaksystem RX Mission);

 • De controleresultaten worden ingevoerd in het zaaksysteem. Waarna in het programma automatisch een controle rapport wordt aangemaakt;

 • De controlebrief wordt gemaakt in de huisstijl van de ODRU met gebruikmaking van de brievengenerator van het zaaksysteem;

 • Het verkregen emailadres wordt vastgelegd in het zaaksysteem

 • Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk een week na het uitvoeren van de controle zal de controlebrief ter controle worden aangeboden aan de tweede lezer van de ODRU (ODRU werkt met het vier ogen principe);

 • De ODRU werkt conform de LHS en gebruikt hiertoe de LHS-app een app die de toezichthouder langs keuzevelden leidt waarna een LHS score wordt gegenereerd.

 • Gemiddeld kost het ca. 2 min per overtreding om deze app te vullen;

 • Uitkomsten van de links-rechts gevelcheck worden aangeboden aan de backoffice (bij wijzigingen);

 • Waar nodig, opstellen van het voornemen last onder dwangsom volgens sjabloon (ongeveer 3% van het aantal controles leidt tot een voornemen);

Omvang van de opdracht
De geraamde waarde van de Opdracht bedraagt naar verwachting €75.000 exclusief btw per 10 maanden. Deze raming is gebaseerd op een verwachting van ongeveer 200 uitgevoerde (her) controles per jaar. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan deze opgave van de geraamde waarde van de onderhavige Opdracht.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Integrale Milieucontroles en her controles voor de afdeling Integraal Toezicht en Handhaving die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.