thumbnail
Twee data-analisten

Omgevingsdienst Brabant Noord

Victorialaan 1 Toren, D, 5213 JG 's-Hertogenbosch, Nederland

ICT
Sluit over 2 dagen
70
36 Noord-Brabant

Publicatiedatum:

11-05-2022

Sluitingsdatum:

23-05-2022

Begindatum:

01-06-2022

Einddatum:

31-12-2022

De Omgevingsdienst Brabant Noord draagt met kwalitatief hoogwaardige uitvoering van VTH-taken en het adviseren van het openbaar bestuur bij aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor burger en bedrijven in Brabant Noord.

De Omgevingsdienst Brabant Noord is op 1 januari 2014 officieel van start gegaan. De uitvoeringstaken op het gebied van milieu van de provincie Noord-Brabant en 16 deelnemende gemeenten zijn in deze organisatie verenigd. Naast de wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) verricht de ODBN ook vele verzoektaken. De genoemde deelnemers zijn niet alleen eigenaar, maar ook opdrachtgever en toezichthouder. De ODBN is een Gemeenschappelijke Regeling en geeft vanuit locatie Den Bosch invulling aan de uitvoeringstaken op het gebied van de fysieke leefomgeving. Bij de ODBN werken circa 300 mensen.

De ODBN is voor het team Informatiemanagement op zoek naar twee tijdelijke data-analisten.

Wat ga je bij ons doen?

Je inhoudelijke werk is het ondersteunen van het informatiegericht werken binnen ODBN.

Hierbij ben je verantwoordelijk voor:

  1. Het koppelen van databronnen om de informatievoorziening te vergroten binnen de ODBN. 
  2. Data analyseren voor kwaliteit en het ondersteunen om vragen te beantwoorden op basis van de beschikbare data. 
  3. Het inzichtelijk maken van de benodigde data door visuele verwerking van de data beschikbaar te maken.
  4. Ontwikkelen van nieuwe Tools/dashboards voor het informatiegestuurd werken.
  5. Als inhoudsdeskundige (omtrent dataverwerking) ondersteunen in meetings om te kijken wat er ontwikkeld kan worden.
  6. Ad-hoc analyses als er informatie lijsten nodig zijn vanuit de databases.


Hiervoor is goede kennis nodig van dataverwerking en data-analyses. Hierbij gaat het om datakwaliteit checken, analyseren of een datakoppeling gemaakt kan worden en of dit een goede koppeling is en zo niet inzichtelijk maken waar de fouten zitten. Soft skills zijn nodig om tot de kern van de vraag te komen en het resultaat te presenteren. Verder is goede kennis nodig van coderen (momenteel wordt gebruik gemaakt van R en SQL) voor systematische oplossingen en tool ontwikkeling (R-shiny). Een en ander zal moeten blijken uit het CV.

Kandidaatomschrijving

De kandidaat heeft als hoofddoel het ondersteunen van de organisatie vanuit de data. Hierbij moet er gebruik gemaakt worden van verschillende bronsystemen (intern en extern). Het opgeleverde werk moet reproduceerbaar zijn door gebruik van een gestructureerde aanpak. Ook moet er duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de benodigdheden van de organisatie en niet alleen de wensen (wat is een need to have en wat is een nice to have) om een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde te hebben voor het bedrijf.

Interviewplanning

De gesprekken vinden zo spoedig mogelijk na beoordeling van de offertes plaats.

Toelichting op rooster

We zoeken kandidaten die beschikbaar zijn voor 32 tot 36 uur per week.

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Twee data-analisten die deze organisatie zoekt?