thumbnail
thumbnail
Adviseur Bodem

ODRN

Mariënburg 75, 6511 PS Nijmegen, Nederland

Beleidsadvies
Sluit over 2 dagen
€ 90,00
16 Gelderland

Publicatiedatum:

22-11-2022

Sluitingsdatum:

04-12-2022

Begindatum:

18-12-2022

Einddatum:

31-12-2023

Uren per week:

16

Ondersteunen en adviseren in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving en projecten met betrekking tot het aspect Bodem

  • Je adviseert vanuit het specialisme bodem in vergunningen-, toezicht- en handhavingsprocedures en projecten;
  • Je adviseert vanuit het specialisme bodem voor het onderdeel milieu in planologische en bouwprocedures;
  • Je verstrekt bodeminformatie aan derden
  • Je beoordeelt meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en meldingen voor gesloten bodemenergiesystemen
  • Je signaleert ontwikkelingen vanuit de praktijk en vertaalt deze naar toepassing van regelgeving en procedures

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Adviseur Bodem die deze organisatie zoekt?