thumbnail
Projectleider Rijker Verantwoorden

ODRA

Molenstraat 19, 4701 JL Roosendaal, Nederland

Project- en Programmamanagement
Sluit vandaag
€ 140,00
max 36 uur Noord-Brabant

Publicatiedatum:

03-05-2022

Sluitingsdatum:

20-05-2022

Begindatum:

01-06-2022

Einddatum:

01-12-2022

Uren per week:

max 36 uur

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) zorgt in opdracht van tien gemeenten en de provincie Gelderland voor vergunningen, toezicht en handhaving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Daarmee draagt ODRA bij aan het realiseren van maatschappelijke opgaven van haar opdrachtgevers. Hoewel de prestaties van ODRA nooit ter discussie hebben gestaan, bestaat er bij zowel diverse partners als bij ODRA behoefte aan meer inzicht in de publieke waarde die ODRA creëert. Dit mede vanuit de wettelijke verplichting om resultaten te verbinden aan doelen.

Daartoe heeft ODRA met haar partners in een proeftuin verkend hoe dit te bewerkstelligen. Deze proeftuin heeft geleid tot een voorstel voor een aanpak en een keuze voor de opgaven waarop we een nieuwe wijze van verantwoorden willen gaan toepassen. Hier geven we graag samen met de partners vervolg aan.

In opdracht van haar partners, werkt ODRA momenteel aan een meerjarig programma Energie. Dit programma is in beweging, omdat het mee ontwikkelt met de maatschappelijke opgave (energietransitie) en het beleid. Ook het onderwerp circulariteit krijgt steeds explicieter aandacht. ODRA heeft haar partners voorgesteld om in 2022 een project te starten, gericht op de opgave rondom circulariteit en de dienstverlening van ODRA.

Samenvatting proeftuin

In 2021 hebben de partners en ODRA gezamenlijk onder begeleiding van de Universiteit Utrecht in een proeftuin een poging gedaan om twee maatschappelijke opgaven uit te werken. Vanuit die inhoudelijke opgaven hebben we nagedacht wat dit betekent voor ODRA. Via welke doelen en kernactiviteiten dragen wij bij aan die opgave? Met welke indicatoren kunnen we sturen op en verantwoording afleggen over onze prestaties? Welke instrumenten en processen kunnen daarbij behulpzaam zijn? Uit de proeftuin komen vier inhoudelijke en zeven procesmatige inzichten. Inhoudelijk hebben we nu scherp dat wij bijdragen aan tien maatschappelijke opgaven en dat we voor de concretisering van die opgaven volgend zijn aan onze opdrachtgevers, dat de bijdrage van ODRA aan die opgaven steeds terugkomt op VTH-A taken en dat het raadzaam is een onderscheid te maken tussen indicatoren voor volksvertegenwoordigers en burgers enerzijds (gericht op uitkomsten van beleid) en voor bestuurders en managers anderzijds (gericht op het behalen van die uitkomsten). Belangrijke procesmatige inzichten gaan over de noodzaak om aan te sluiten bij bestaande gesprekken over de inhoud van opgaven (in plaats van zelf zulke gesprekken te initiëren), het vormgeven van gesprekken en werksessies, en het selecteren van de juiste deelnemers.

Doel van het vervolg

Meer grip krijgen op de bijdrage van ODRA (omgevingsdiensten) aan het realiseren van maatschappelijke opgaven van haar partners, oftewel: Wat is de publieke waarde die ODRA creëert?

Resultaat

 • Set gedragen kpi’s (min 4, max 8) gericht op het verkrijgen van inzicht in de bijdrage van ODRA (eventueel in combinatie met ODRN) aan de realisatie van de opgave circulaire samenleving.
 • Set gedragen kpi’s (min 4, max 8) gericht op het verkrijgen van inzicht in de bijdrage van ODRA (en eventueel ODRN) aan de realisatie van de opgave energie.
 • Procesbeschrijving hoe te komen van maatschappelijke opgave naar bereikte effecten en wijze van sturing daarop. Deze moet bruikbaar zijn voor het op vergelijkbare wijze uitwerken van volgende opgaven (en uiteindelijk kunnen worden opgeschaald naar de bijdrage van de omgevingsdienst in het algemeen aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving).
 • Advies over de volgende stappen inclusief een indicatie van de kosten.

Aanpak op hoofdlijnen

De aanpak zou er als volgt uit kunnen zien:

Initiatief

 • Inlezen
 • Gesprekken met oa trekker(s) Circulaire regio, ODRN, ODRA, duurzaamheidsadviseurs partners, bestuurders
 • Werkgroep(en) samenstellen (mix partners en ODRA)
 • Definitieve aanpak opstellen
 • Kick off

Uitvoering

 • Sessies om te komen tot gedragen kpi’s

Afronding

 • Set kpi’s naar onze partners (en de stakeholders in de Groene Metropoolregio ter beoordeling (en besluitvorming))
 • Procesbeschrijving “aanpak” om dit duurzaam te borgen (anders geformuleerd: We meten voortaan wat we willen weten in plaats van dat we willen weten wat we kunnen meten)
 • Advies vervolg

Globale planning

Initiatieffase: juni-juli 2022

Uitvoeringsfase: juli-oktober 2022

Afrondingsfase: november 2022

Middelen

Het maximaal beschikbare budget bedraagt € 45.000

Uitvraag

Om bovenstaande opdracht uit te voeren, zoeken wij een aanpakker met goede contactuele eigenschappen, abstraherend en analytisch vermogen die warm loopt voor de opgaven van omgevingsdiensten en die de wijze waarop omgevingsdiensten hun toegevoegde waarde voor de samenleving uit kunnen drukken, verder kan brengen.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider Rijker Verantwoorden die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.