thumbnail
thumbnail

Vergunningverlener Natura 2000- stikstof met agrarische kennis

OD NHN

Dampten 2, 1624 NR Hoorn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 - 36 Noord-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

24 - 36

Publicatiedatum:

28 mrt 2024

Organisatie
Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) werken circa 200 bevlogen en ervaren collega’s aan de opstelling van adviezen en de uitvoering van milieutaken van zeventien gemeenten in Noord-Holland-Noord. Daarnaast is de provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met bodemkwaliteit, klimaat, natuurbescherming, milieu, duurzaamheid, energietransitie, lucht, afval, asbest externe veiligheid, zwemwater, wegen en vaarwegen.
Het vakgebied milieu, klimaat en natuur is volop in beweging en in de actualiteit. Werken bij de OD NHN staat dan ook garant voor uitdaging en dynamiek.
En dat in een open en informele werksfeer waarin we samen gaan voor het beste resultaat. Dat maakt dat onze medewerkers de collegialiteit bij de OD NHN als zeer hoog waarderen.
OD NHN omarmt Het Nieuwe Werken (HNW) waarbij je de ruimte krijgt de taken naar eigen inzicht uit te voeren, en deels ook op een andere plek te werken. Flexibel en zelfstandig. Op die manier kun je werk en privé goed in balans brengen. Wij zijn gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdrachtomschrijving:
Je versterkt ons team van vergunningverleners Natuur(bescherming) op het vakgebied stikstof. Met al jouw inzicht in wetten, regelgeving, procedures en beleid ben je in staat om de meldingen in het kader van de PAS op een juiste manier te beoordelen. Je denkt mee, draagt oplossingen aan voor problemen en draagt zo bij aan de afwikkeling van dit dossier.

Je houdt voornamelijk bezig met de opgave vanuit het Rijk om de PAS-melders te legaliseren. Naast het PAS-dossier kun je ook vergunningaanvragen beoordelen. Hierbij overleg je regelmatig met particulieren, bedrijven, gemeenten, terreinbeheerders en allerlei andere organisaties die een beroep doen op de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voor vergunningen en in het kader van de Omgevingswet voor het onderdeel natuur.

Dit ben jij
Je hebt ervaring binnen het stikstofdossier. Met jouw scherpe analytische blik doorzie je snel de verschillende belangen. Je beweegt je gemakkelijk tussen mensen van diverse pluimage en weet belanghebbenden te overtuigen. Je bent dan ook doordrongen van de waarde van goede schriftelijke en mondelinge communicatie. Jouw communicatieve vaardigheden komen met name van pas bij het glashelder verwoorden van deze vaak complexe dossiers Je hebt meer dan voldoende kennis van wetten en regelgeving om, indien nodig, alternatieve routes voor te stellen. Dat vraagt om creativiteit, oplossingsgerichtheid en klantvriendelijkheid. Je hebt een ecologische, milieukundige of omgevingsgerichte HBO- of WO opleiding met succes afgerond, al dan niet met aanvullende cursussen maar vooral ruime ervaring met het verlenen van vergunningen onder de Wet natuurbescherming op het gebied van stikstof.

Dit zijn je collega’s
Je maakt deel uit van de afdeling Regulering Leefomgeving, die is onderverdeeld in een team Milieu en een team Natuurbescherming. Jij gaat aan de slag in het team Natuur. Je draagt bij aan de bestaande samenwerking onderling.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met het stikstofdossier;
3. Minimaal 24 uur per week beschikbaar;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met het verlenen van vergunningen onder de Wet natuurbescherming op het gebied van stikstof; (maximaal 50 punten)
a) 1 tot 3 jaar werkervaring; (20 punten)
b) 3 tot 5 jaar werkervaring; (35 punten)
c) 5 jaar of meer werkervaring; (50 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met het PAS-dossier; (30 punten)
6. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 12 maanden kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden. (20 punten)

Competenties

  • Analytisch;

  • Communicatief vaardig (mondeling én schriftelijk);

  • Creativiteit;

  • Oplossingsgericht;

  • Klantvriendelijk.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op een of meerdere van de volgende werkdagen: ma - di - wo - do - vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland donderdag 11 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 10 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

  • De opgegeven prijzen en/of tarieven zijn exclusief BTW, maar inclusief alle overige kosten, waaronder onder meer begrepen maar niet beperkt tot de kosten voor levering, salariskosten, kantoorkosten, kosten voor hard- en software, telefoonkosten, coördinatiekosten, kosten woon-werkverkeer, parkeerkosten, reis- en verblijfkosten, verzekeringskosten en sociale premies en belastingen, algemene kosten, winst en risico. Naast aangeboden prijzen mogen geen aanvullende kosten in rekening worden gebracht.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 2 april 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op woensdag 3 april 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 5 april 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Vergunningverlener Natura 2000- stikstof met agrarische kennis die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.