thumbnail
Projectmanager Maatschappelijk Vastgoed

Nieuwegein

Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein, Nederland

Overig
Sluit over 3 dagen
Geen maximum
24 Utrecht

Publicatiedatum:

12-05-2022

Sluitingsdatum:

23-05-2022

Begindatum:

01-06-2022

Einddatum:

-

Uren per week:

24

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. Je gaat werken voor een veelzijdige stad. We zijn trots op onze historie, terwijl we de blik stevig op de toekomst richten. Onder andere door het realiseren van een toekomstbestendig sportpark waar jij een grote bijdrage aan zult leveren.

De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Vanuit de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling geven we vorm aan het strategisch maatschappelijk strategisch beleid van de gemeente Nieuwegein. We werken samen met onze partners en inwoners aan een bloeiende Nieuwegeinse samenleving waarin iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen. We willen eraan bijdragen dat inwoners zoveel als mogelijk op eigen kracht, goed en gezond, kunnen leven. En als dat (even) niet lukt, bieden wij tijdelijk ondersteuning en bescherming zolang dat nodig is. We willen stimuleren dat Nieuwegeiners zich dicht bij huis zinvol en gezond kunnen ontspannen, in hun vrije tijd van alles kunnen ondernemen en anderen kunnen ontmoeten. Goede voorzieningen zijn daar een belangrijk onderdeel van.

Opdracht
Jij bent de trekker van het project upgrade Sportpark Parkhout-Zandveld. Dit betekent dat je:

 • Het project vormgeeft vanaf het voorlopig ontwerp en het projectplan verfijnt en uitvoert;
 • Zorgdraagt voor het inrichten van de projectadministratie, aanbesteding, de vergunningsprocedure, het bestuurlijk proces, de interne coördinatie en de uitvoering van het projectplan;
 • De voortgang van het proces controleert, toetst en bewaakt. Je houdt de planning, resultaten, kwaliteit, wet- en regelgeving en de budgetten nauwlettend in de gaten.

Als projectmanager Maatschappelijk Vastgoed krijg je energie van de regierol. Jij zorgt voor de externe afstemming met alle betrokkenen, zoals bewoners en verenigingen. Ook maak je slim gebruik van de expertise van je collega’s en partijen die, binnen de diverse fasen in het proces, een adviserende en/of uitvoerende rol hebben.

Wat neem je mee?
We zoeken een proactieve, innovatieve en resultaatgerichte projectmanager. Je hebt gevoel voor de politieke context waarin je werkt en weet collega’s en diverse partijen te motiveren. Anderen ervaren jou als een sterke gesprekspartner met overtuigingskracht en uitstekende communicatieve vaardigheden. Jij weet hoe je uiteenlopende belangen op één lijn brengt. In deze rol is het van belang dat je ook analytisch en financieel sterk bent onderlegd.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Bouwkunde, Civiele Techniek, Technische Bedrijfskunde, etc.;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Projectmanager Maatschappelijk Vastgoed in de afgelopen 5 jaar.

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als Projectmanager Maatschappelijk Vastgoed in de afgelopen 15 jaar (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring als projectmanager op het gebied van sportparken (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in het overleggen met gebruikers (bewoners, sportverenigingen, etc.). (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met aanbestedingen, contracten én onderhandelingen (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van en werkervaring met het werken bij een gemeente en het lokaal beleid (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Proactieve, resultaatgerichte projectleider;
 • Innovatief;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Weet om te gaan met tegenstrijdige belangen;
 • Analytisch;
 • Projectmatige vaardigheden/integraal werken.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 24 mei 2022 tussen 09.00 uur en 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 23 mei 2022 voor 14.00 uur bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De aanbestedende dienst kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Akkoord met een SROI regeling in de overeenkomst m.b.t. Social Return.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien u beschikt over een G-rekening, zal 25% op deze rekening worden gestort.
  • Indien u niet beschikt over een G-rekening, moet een verklaring van betalingsgedrag van de Belastingdienst worden overlegt.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 16 mei 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 17 mei 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 23 mei 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectmanager Maatschappelijk Vastgoed die deze organisatie zoekt?