thumbnail
thumbnail

Beleidsadviseur en -schrijver Regiovisie Sociaal Domein Utrecht West

Montfoort

Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€120
24 Utrecht

Begindatum:

17 jul 2024

Einddatum:

17 mei 2025

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

3 jul 2024

Organisatie onderdeel
Utrecht West is een regionale samenwerking van vijf gemeenten, op het brede valk van het Sociale Domein. De regio heeft met volle overtuiging een koers voor versteviging van de regionale samenwerking ingezet. En staat nu aan de vooravond van een verdere intensivering en professionalisering, van een stap richting een gemeenschappelijke regeling en van het organiseren van een nieuwe regionale inkoop. Voor dit alles is een nieuwe regiovisie nodig die deze stap voorwaarts ondersteunt en weergeeft.

De regio bestaat uit de gemeenten Stichtse Vecht, Woerden, De Ronde Venen, Montfoort en Oudewater en kent de vorm van een netwerksamenwerking. Deze samenwerking richt zich op verschillende taken, beleidsterreinen en projecten in het Sociaal Domein.

De inhuurovereenkomst wordt gesloten met gemeente Montfoort namens de regio Utrecht West. Gemeente Montfoort is een meer dan mooie gemeente in het Groene Hart van ons land. In totaal telt de gemeente zo’n 14.000 inwoners, die in en rondom de stad Montfoort en het dorp Linschoten wonen. Gemeente Montfoort is ‘gewoon bijzonder en bijzonder gewoon’ en redeneert vanuit de  dienstverlening aan inwoners.  In onze organisatie ligt de verantwoordelijkheid bij de medewerkers en werken we op basis van drie kernwaarden: deskundig, betrokken en loyaal.

Opdracht
De regio wil als één regio de samenwerking intensiveren en professionaliseren om de zorg en ondersteuning aan haar inwoners te verbeteren en de zorg continuïteit te behouden. Een brede regionale visie ontbreekt echter. Om aan de vraagstukken van de (nabije) toekomst het hoofd te kunnen bieden is die wel gewenst.

De opdracht is om te komen tot een gezamenlijke visie van de vijf gemeenten in Utrecht West die (1) richting geeft aan de taken, beleidsterreinen en projecten binnen het sociale domein die gezamenlijk opgepakt worden, (2) de manier waarop dat gezamenlijk gebeurt, en (3) op welke manier het brede pallet aan inkoop-instrumenten daar een bijdrage aan levert.

De regio heeft een ambitieuze planning  en wil begin december 2024 de het definitieve concept gereed hebben. Enkele relevante mijlpalen:
- Start opdracht juli 2024;
- Bestuurlijke bijeenkomst september 2024;
- Definitieve concept gereed voor laatste (bestuurlijke) consultatie: 1 december 2024;
- Besluitvorming door gemeenteraden in 1e kwartaal 2025.

Resultaat
We verwachten dat degene die deze interessante opdracht in gaat vullen alle verbindende activiteiten en kwaliteiten inzet om met onze deskundig beleidsadviseurs en betrokken bestuurders in de regio deze visie inhoudelijk vorm te geven.

De visie moet een beeld vormen van hoe de regio wil komen tot een gezamenlijke werkwijze en aanbod van de benodigde zorg en ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben. De regio bereidt een nieuwe regionale inkoop voor met alle 5 de gemeenten. Een nieuwe regionale visie is nodig om beleidsrijk in te kopen en zo de zorg en ondersteuning in te kunnen zetten die past bij de manier waarop de gemeenten hun inwoners willen ondersteunen.

De opdracht resulteert in een regionale visie jeugd en Wmo. In deze visie worden in elk geval de volgende onderwerpen verder uitgewerkt:
1. Wat is de missie van Utrecht West in het sociale domein, welk maatschappelijk effect willen we bereiken
2. De Visie op het sociale domein: Wmo en Jeugd en sociaal domein breed, daarbij worden in ieder geval betrokken:
- De toegang tot voorzieningen;
- De transformatie naar minder zorg; de rol van inwoner, gemeente(n) en aanbieder(s);
- Het aanbod van de beschikbare ondersteuning en zorg; lokaal, regionaal, bovenregionaal;
- Best practices van de huidige twee inkoopmodellen; open house (Woerden, Oudewater, De Ronde Venen en Montfoort) en consortium (Stichtse Vecht);
- Relevante ontwikkelingen om ons heen en vanuit Rijk.
3. De visie op het samenwerken en partnerschap; tussen gemeenten, met partners en aanbieders;
4. De gewenste werkwijze en (aan)sturing om de missie te bereiken, daarbij worden in ieder geval betrokken:
- Sturing op ingekochte zorg op basis van visie;
- Sturing op betaalbaarheid van de ingekochte zorg/financiële haalbaarheid.

Vereisten / knock-outcriteria
1.
Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar binnen een gemeentelijke organisatie;
2. ‘Bring your own device’ is van toe passing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
3. Aantoonbare werkervaring met regionale samenwerkingen binnen het sociaal domein (ligt dit duidelijk toe in het cv);
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met een regionale samenwerking binnen het sociaal domein (30 punten);
6. Aantoonbare kennis met de werking van regionale inkoop vanuit jeugdwet en Wmo 2015 (ligt dit duidelijk toe in het cv) (25 punten);
7. Aantoonbare kennis met het werken met lokale toegangen (15 punten);
8. Een afgeronde opleiding op wo niveau (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het verbinden op bestuurlijk sensitief vlak (ligt dit duidelijk toe in het cv) (10 punten);
10. Een maximum uurtarief van € 120,- exclusief btw, inclusief woon-werkverkeer en overige reiskosten (10 punten).

Competenties
- Enthousiasme, pro-activiteit en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
- De kandidaat heeft een no-nonsense mentaliteit, en heeft een duidelijke stijl van communiceren: Schrijven is geen obstakel voor de kandidaat;
- Ruime ervaring in de thema’s en vraagstukken binnen het brede sociale domein en bij voorkeur ervaring met de thematiek van maatwerkzorg en lokale toegangen.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 24 juli 2024 tussen 10.00 uur en 16.00. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 17 juli 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Voor de zzp´er

  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.

  • Gemeente Montfoort faciliteert geen ‘mobile devices’ zoals laptop en telefoon.

  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 / hibo.abdi@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Hibo Abdi
Hibo Abdi
Opdracht Adviseur

Ben jij de Beleidsadviseur en -schrijver Regiovisie Sociaal Domein Utrecht West die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.