thumbnail
Deelprojectleider

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag, Nederland

Project- en Programmamanagement
Sluit over 3 dagen
Geen maximum
24 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

13-05-2022

Sluitingsdatum:

23-05-2022

Begindatum:

01-06-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

24

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel

De Toolbox Strafrecht is een digitale applicatie te benaderen via www.toolboxstrafrecht.nl. De afgelopen maanden zijn er flinke stappen gezet in de ontwikkeling van website en is het prototype getest op een speciale testdag door FP-collega’s en collega’s van onze samenwerkingspartners, met name de Bijzondere Opsporingsdiensten (hierna: BOD’en), zoals de NVWA-iod, FIOD, Nederlandse arbeidsinspectie en de IL-T-iod. Op dit moment zijn van de beoogde meer dan 230 interventiemogelijkheden in de applicatie, 90 uitgebreid beschreven en 50 kort beschreven. Het vullen en beschrijven van de interventie wordt door stagiaires en en Junior beleidsmedewerkers gedaan. Voor de verdere ontwikkeling van de Toolbox Strafrecht zijn onder andere onderstaande werkzaamheden noodzakelijk: 

1. Eigenaarschap en governancestructuur Zoals aangegeven staan het FP, de NVWA en het CCV aan de wieg van de ontwikkeling van de Toolbox Strafrecht. Dit heeft tot op heden goed gewerkt met constructieve en financiële bijdragen van alledrie de partijen. De samenwerking is echter nooit geformaliseerd in een samenwerkingsconvenant en het ontbreekt aan een opdrachtgevend gremium. Dit brengt als risico met zich mee dat het onduidelijk is waar het eigendom van de applicatie en de inhoud daarvan alsmede de verantwoordelijkheid voor en besluitvorming over het toekomstig beheer en financiering terecht komt.

Onderzocht en geadviseerd moet worden welke eigendom- en governancestructuur het best passend is om in de toekomst effectief sturing te kunnen geven aan het gebruik, het onderhoud, de technische- en inhoudelijke ontwikkeling en de financiering van de Toolbox Strafrecht.

2. Technisch en inhoudelijk beheer van de applicatie (inclusief ICT)

Om in de toekomst te kunnen vertrouwen op een goed werkende, onderhoudsvriendelijke- en gebruiksvriendelijke en actuele applicatie binnen een veilige omgeving is het van belang dat het technisch- en inhoudelijk beheer goed belegd is. Voor het technisch beheer zal middels gesprekken met OM test-lab, WBOM, EMMA, CVOM en met de ICT-organisaties van de samenwerkingspartners een technisch beheerplan moeten worden opgesteld en zullen acties moeten worden uitgezet om dit te realiseren. Ook zal bekeken moeten worden hoe de toolbox geplaatst kan worden zodat onze handhavingspartners er ook gebruik van kunnen maken. Het basisscenario hierbij is dat de applicatie gehost wordt door het OM zelf. Voor het inhoudelijk beheer zal een plan moeten worden opgesteld om te zorgen dat de beschreven interventies op een efficiënte manier onderhouden, geactualiseerd en uitgebreid kunnen worden. Hiervoor zal onder andere een redactieraad, bestaande uit medewerkers van het FP en haar samenwerkingspartners voorstelbaar zijn. Voor het realiseren van het technisch en inhoudelijk beheer dient een plan uitgewerkt te worden inclusief de financiële consequenties en financieringsmogelijkheden.  

3. Identificeren, stimuleren en duurzaam inbedden van het gebruik van de toolbox Binnen het FP heeft de Toolbox meerwaarde in de dagelijkse werkzaamheden binnen het toekomstige IB&S, de maatwerkteams milieu & fraude, de teams criminele geldstromen en het team regulier & opleiding. Hetzelfde geldt voor de rechercheteams van de bijzondere opsporingsdiensten. Daarnaast zijn er toepassingsmogelijkheden in het opleidingstraject van officieren. Er is behoefte aan een strategisch plan, waarin een aanpak is uitgewerkt om het toekomstig gebruik van de toolbox strafrecht te stimuleren, de meerwaarde voor diverse doelgroepen in de dagelijkse werkzaamheden te vergroten en de oplossing verder inhoudelijk en softwarematig te ontwikkelen, bijvoorbeeld in samenhang met een ‘jurisprudentie robot’.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden

Functiebenaming conform functiegebouw Rijk: Projectleider

Beschrijving werkzaamheden

Er is behoefte aan een strategisch plan, waarin een aanpak is uitgewerkt om het toekomstig gebruik van de toolbox strafrecht te stimuleren, de meerwaarde voor diverse doelgroepen in de dagelijkse werkzaamheden te vergroten en de oplossing verder inhoudelijk en softwarematig te ontwikkelen, bijvoorbeeld in samenhang met een ‘jurisprudentie robot’. Wat valt buiten de scope? - De technische en inhoudelijk ontwikkeling van de applicatie. - Gereed maken van alle interventiebeschrijvingen; - Testen van de applicatie 

De Eisen

 • De Kandidaat heeft bij voorkeur een WO-opleiding.

 • VOG. Bij eventuele gunning levert de Kandidaat voorafgaand aan de startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

 • De kandidaat is beschikbaar voor gemiddeld 24 uur per week voor de gedurende van 13 weken. Dit betekent minimaal 16, maximaal 32 uur per week.

 • De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 1 jaar relevante kennis – en werkervaring met digitaliseringstrajecten binnen de strafrechtketen. Dit blijkt uit het CV

 • De aangeboden Kandidaat heeft sterke projectmatige vaardigheden. Dit blijkt uit het CV.

 • De aangeboden kandidaat heeft kennis – en werkervaring met het zelfstandig draaien dan wel coördineren van projecten in netwerkverband. Dit blijkt uit het CV.

 • De aangeboden kandidaat heeft kennis – en werkervaring met het coördineren van activiteiten van uiteenlopende functies. Dit blijkt het CV.

 • De aangeboden kandidaat heeft kennis – en werkervaring over de inhoudelijke- en de technische facetten die nodig zijn om een digitaal project tot een succesvol einde te brengen. Dit blijkt uit het CV.

 • De aangeboden Kandidaat heeft sterke schriftelijke- en mondelinge vaardigheden. Dit blijkt uit het CV.

 • De aangeboden kandidaat heeft kennis- en werkervaring met het coördineren van activiteiten van uiteenlopende functies. Dit blijkt uit het CV.

 • U heeft een persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom zij geschikt is voor deze functie en wat hij/zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven).

 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

De Wensen

 • Je hebt relevante kennis- en werkervaring met digitaliseringstrajecten binnen de strafrechtketen.

 • Jouw projectmatige vaardigheden zijn:

 • Jouw kennis over de inhoudelijke- en de technische facetten die nodig zijn om een digitaal project tot een succesvol einde te brengen zijn:

 • Ervaring met het zelfstandig draaien dan wel coördineren van projecten in netwerkverband.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Deelprojectleider die deze organisatie zoekt?