thumbnail

Specialist Leerteamleren

MBO Amersfoort

De Nieuwe Poort 21, 3812 PA Amersfoort, Nederland

Overig ACTIEF

Publicatiedatum:

13-01-2022

Sluitingsdatum:

20-01-2022

Begindatum:

07-02-2022

Einddatum:

07-07-2022

Uren per week:

16
Geen maximum
16 Utrecht

Organisatie
MBO Amersfoort staat voor ondernemend, verbindend en kundig. Werken bij MBO Amersfoort is werken met gemotiveerde studenten in een situatie die dicht bij de beroepspraktijk ligt. Bij MBO Amersfoort is iedereen welkom met elke achtergrond. Onze studenten en docenten kennen elkaar. Dat draagt bij aan een sfeer waarin respect, betrokkenheid en je veilig voelen voorop staan. Ons uitgangspunt is ‘lerend werken en werkend leren’. Wij werken nauw samen met bedrijven en instanties voor een goede afstemming van onderwijs en aansluiting op de beroepspraktijk. Hiervoor beschikken wij over een aantal leerbedrijven, waar onderwijs -onder de noemer Onderwijs in Bedrijf- een extra dimensie krijgt. MBO Amersfoort is een regionaal opleidingen centrum (ROC) met vestigingen in Amersfoort en Utrecht.

Opdracht
Wij zijn op zoek naar een specialist op het gebied van leerteamleren . Het projectteam van MBO Flex binnen het cluster Economie & Ondernemen heeft uitbereiding nodig gezien de ontwikkelingen binnen het project op het gebied van excellente studentbegeleiding binnen het leerteamleren. MBO Flex heeft als doel om MBO studenten crebo-overstijgend op te leiden tot een beginnend beroepsbeoefenaar met een passend diploma waarbij de student zijn eigen tempo bepaalt en iedere leerervaring telt zodat hij goed voorbereid is op een maatschappij die altijd in beweging is.

Binnen MBO Flex zijn het leerteam en de leercoach de belangrijkste factoren in de excellente begeleiding van studenten. Leerteamleren richt zich op de professionele ontwikkeling van de student. Binnen het leerteamleren gaat de student aan de slag met persoonlijke leer- en ontwikkelvragen, ontvangt de student een verscheidenheid aan feedback en leert eigenaar te worden van zijn eigen leerproces met door zelfregulerende functies toe te kunnen passen. Dit alles gebeurt met de begeleiding van een leercoach.

Spreekt dit jou aan? Lees verder!

Wat ga je doen?

 • Je gaat een leerlijn (modules) leerteamleren ontwikkelen, dit doe je door de ontwerpprincipes van MBO Amersfoort te vertalen naar het onderwijs.
 • Je bent actief betrokken in de scholing en begeleiding van startende leercoaches.
 • Je adviseert, ondersteunt en inspireert het projectteam bij het ontwikkelen van blended leren met oog voor eigenaarschap vanuit de student.
 • Je signaleert kansen en knelpunten die je proactief weet om te zeten in acties in co-creatie met het projectteam.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als Leercoach en/of Gedragsspecialist;
2. Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
3. Aantoonbare kennis van de bouwstenen van HILL (High Impact Learning) (de theorie van Filip Dochy) (benoem dit duidelijk in het cv);
4. Aantoonbare kennis van de zes rollen van de leraar (die ontwikkeld zijn door het CPS) (benoem dit duidelijk in het cv).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Pedagogiek, docentenopleiding of vergelijkbaar (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als Leercoach en/of Gedragsspecialist in het MBO (40 punten);
7. Je beschikt over goede Samenwerkingsvaardigheden en Communicatieve vaardigheden (toon dit in het cv aan d.m.v. een concreet voorbeeld project waarin samenwerken en communicatie een belangrijk aspect is geweest) (35 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Eigenaarschap;
 • Klantgericht;
 • Leervermogen;
 • Open mind;
 • Pionieren.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Maandag en 1 andere dag in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 25 januari 2022 tussen 14.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 24 januari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 17 januari 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 18 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 20 januari 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Specialist Leerteamleren die deze organisatie zoekt?