Bekijk de opdracht ook op opdrachtinformatiemanagement.nl voor aanvullende ondersteuning binnen het vakgebied Informatiemanagement.
thumbnail
thumbnail

Technical Information Security Officer

Kon. Wilhelminalaan 2, 2264 BM Leidschendam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
16 tot 32 uur Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

16 tot 32 uur

Publicatiedatum:

16 nov 2023

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatiegestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Afdeling
De afdeling Bedrijfsvoering werkt vraaggericht en levert ondersteuning en kwalitatief hoogwaardig en integraal advies aan alle afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Bedrijfsvoering doet dit om ervoor te zorgen dat de gemeente Leidschendam-Voorburg haar beleidsdoelen haalt binnen de beschikbare middelen en de gestelde kaders. De adviseurs van Bedrijfsvoering zijn onafhankelijk en geven professioneel advies op basis van wet- en regelgeving en bestuurlijke- en organisatiedoelen. De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit zo’n 80 medewerkers. 

Onder de afdeling bedrijfsvoering valt het team Informatiemanagement, ICT Service en Onderzoek (IISO). Binnen dit team vallen de disciplines informatiemanagement, informatiebeveiliging, ICT service (beheer), business intelligence en onderzoek. Dit team wordt aangestuurd door de Chief Information Officer (CIO). 

Opdracht
Als Technical Information Security Officer (TISO) ben je onderdeel van het team Informatiebeveiliging. Jouw rol is zowel tactisch als operationeel van aard en daarmee werk je veel samen met de CISO als Servicemanagement.
Hoofdtaken: 

 • Ontwikkeling en technische advisering informatiebeveiliging;

 • Regie op leveranciers bij onderhoud en beheersystemen, applicaties en infrastructuur;

 • Beheer informatiebeveiligingssystemen;  

 • Gebruiksondersteuning.

Context en werkzaamheden: 

 • Bijdragen vanuit de praktijk aan het informatiebeveiligingsbeleid en de daaruit voortvloeiende plannen, gericht op de technische kant van de informatiebeveiliging;

 • Optreden als technisch informatiebeveiligingsadviseur bij nieuwe ICT-voorzieningen en bij lopende, casuïstische vraagstukken in de ICT-infrastructuur;

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe projecten/systemen met als doel beveiligingsmaatregelen te implementeren of de kwaliteit van de beveiliging op langere termijn te handhaven en verbeteren;

 • Onderhoud en beheer van bestaande systemen, applicaties en infrastructuur;

 • Bijdragen aan informatiebeveiliging bewustzijn programma’s en adviseren over voorlichting en training van gebruikers in het correct omgaan met informatiesystemen;

 • Afhandelen van vragen en klachten van gebruikers binnen de gemeente over de ICT-infrastructuur rondom informatiebeveiliging;

 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging en zo nodig met voorstellen komen voor aanvullingen of verbeteringen van producten, methodieken of werkwijzen met betrekking tot de informatiebeveiliging;

 • Ondersteunen van gebruikers bij (nieuwe) ICT-voorzieningen en de ICT-infrastructuur rondom informatiebeveiliging, binnen de gemeente;

 • Ondersteunen bij beveiligingsincidenten en zo nodig optreden bij calamiteiten;

 • Periodiek rapporteren van beveiligingsincidenten en de afhandeling daarvan aan de CISO;

 • Rapportages op het gebied van de beveiliging (laten) beoordelen. 

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad. 
2. Beschikbaar per 27 november 2023 voor 16 tot 32 uur per week;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met informatiebeveiliging;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als netwerk consultant;
5. In het bezit van een CCNP certificering en een CISSP certificering;

Gunningscriteria (weging)
6. In het bezit van een afgeronde Cisco opleiding/certificaat (15 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met informatiebeveiliging (30 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als netwerk consultant (35 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het ondersteunen van gebruikers/collega’s bij ICT-voorzieningen en de ICT-infrastructuur binnen een semi-overheidinstelling (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. 

Competenties
- Analytisch vermogen 
Je bent in staat om problemen te signaleren, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Je spoort mogelijke oorzaken van problemen op; zoekt ter zake doende gegevens. 
- Visie 
Het nemen van afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Je bent in staat op je op lange termijn te richten en vertaalt informatie naar ideeën in de toekomst. 
- Overtuigingskracht 
Je bent in staat om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt om instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.
- Initiatief 
Je signaleert kansen en handelt ernaar in plaats van passief te blijven tot anderen iets gedaan hebben. Je neemt actief maatregelen om de gang van zaken te beïnvloeden.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie vijf (5) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockout criteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De vijf (5) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg met opdrachtgever en kandidaat. Belangrijk is dat je volledig vanuit huis kan werken en bereid bent om desgevraagd in overleg op kantoor te werken.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 24 november 2023, 09.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 23 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 20 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 21 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 22 november 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Technical Information Security Officer die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.