thumbnail
Medewerker APV / Bijzondere Wetten

Leidschendam-Voorburg

Kon. Wilhelminalaan 2, 2264 BM Leidschendam, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
16 tot 32 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

09-05-2022

Sluitingsdatum:

17-05-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

16 tot 32

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatiegestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

De afdeling
Het Klant Contact Centrum (KCC) vormt voor de inwoners, bedrijven en instellingen van de gemeente Leidschendam-Voorburg de toegang tot de producten van de overheid, is het eerste aanspreekpunt van het klantcontact voor inwoners en beheert de basisregistraties. De kernwoorden voor KCC zijn klantgericht, betrouwbaar en transparant. Binnen het KCC werken wij volgens het principe van hostmanship: wij behandelen de klant zoals de klant graag behandeld wil worden en wij werken aan een mensgerichte dienstverlening. De afdeling KCC bestaat uit 3 teams: Eerstelijns, Vergunningen, Basisregistraties en een stafafdeling Kwaliteit en Innovatie.

Het team Vergunningen bestaat uit 18 medewerkers en verzorgt aanvragen van vergunningen op de grond van de Wabo , APV en bijzondere wetten en initieert beleid ten aanzien van deze taakvelden.

Opdracht
Als medewerker APV/Bijzondere wetten beoordeel je zelfstandig complexe aanvragen voor vergunningen aan de hand van de mogelijkheden binnen de kaders die de wet voorschrijft. Je focust je op APV (zoals evenementen-, terras-, exploitatie en standplaatsvergunningen) en Bijzonder wetten (zoals Alcoholwet, Zondagswet en Wet op Kansspelen).

Je bent verantwoordelijk voor het pre-toetsen van BIBOB en toetsing van aanvragen aan relevante wetten, beleidskaders en bijzondere wetten mede op grond van de APV. Je bent verantwoordelijk voor de regie van het gehele proces, betrekt  en stemt af met de juiste adviespartners en vakspecialisten en onderhoudt daarbij het contact met de aanvrager over de voortgang van de vergunning.

Daarnaast onderzoek, herken en begrijp je de dwarsverbanden van complexe vergunningaanvragen die een directe relatie hebben met de beoordeling op diverse vergunningstelsels. Ook draag je waar mogelijk verbetervoorstellen aan voor optimalisatie van het proces.

Jouw takenpakket ziet er als volgt uit:

 • Voeren van (intake)gesprekken met evenementenorganisaties, (horeca)ondernemers en projectontwikkelaars;

 • Beoordeling van complexe vergunningaanvragen op ontvankelijkheid;

 • Toetsing van aanvragen aan relevante wetten, beleidskaders en regelingen;

 • Pre-toetsen van BIBOB bij aanvragen van vergunningen

 • Weging van verschillende adviezen ten behoeve van het besluit;

 • Opstellen verlening of weigering van de vergunning;

 • Het team zowel binnen als buiten de organisatie vertegenwoordigen. Indien nodig neem je deel aan de zittingen bij de bezwaarschriftencommissie;

 • Het organiseren en voorzitten van een overleg met multi-partners (politie, brandweer en GHOR) om een behandelaanpak voor bijvoorbeeld een evenement overeen te komen en vast te stellen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad. (Zolang de corona-maatregelen van kracht zijn, wordt het werk thuis uitgevoerd. Een rustige werkplek en apparatuur is dan een vereiste);

Gunningscriteria (weging)
2. Minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding (25 punten);
3. Aantoonbare werkervaring met complexe aanvragen voor evenementen (duidelijk weergeven in het cv) (20 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar op het gebied van Vergunningen, APV en Bijzondere Wetten (50 punten);
5. Staat ervoor open om na Inhuurperiode bij tevredenheid van beide partijen te solliciteren op de vaste positie voor deze functie (5 punten).

Competenties

 • Politiek-bestuurlijk sensitief en uitstekende sociale vaardigheden;

 • Analytisch vermogen en een oplossingsgerichte instelling;

 • Besluitvaardig en creatief in het bedenken van oplossingen;

 • Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

 • Resultaatgericht, initiatief nemend oplossend gericht, samenwerkend en klantgericht, flexibel, (bestuurlijk)sensitief, omgevingsbewust, integer;

 • Oog voor tegenstrijdige belangen en je weet daar op een professionele wijze mee om te gaan.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: flexibel / in overleg.

Planning
De eerste gesprekken bij de gemeente worden in overleg gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk  bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag. Een eventueel tweede gesprek wordt, naar aanleiding van de eerste selectieronde ingepland in overleg met de Teamleider (gesprekspartner tweede gesprekken).

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Medewerker APV / Bijzondere Wetten die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.