thumbnail
thumbnail

Juridisch Opleider-Coach Ruimtelijke Plannen

Kon. Wilhelminalaan 2, 2264 BM Leidschendam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€120
24 tot 36 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

24 tot 36

Publicatiedatum:

6 feb 2024

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 85 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling, en Ruimte. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners.

Het team locatie-ontwikkeling bestaat uit circa 25 professionals op de vakgebieden ruimtelijke plannen, planeconomie, grondzaken en onderwijshuisvesting. Het team initieert, begeleidt en faciliteert ruimtelijke ontwikkelingen met als doel een goed leefklimaat voor haar inwoners te realiseren en ruimte te bieden voor ondernemers. Dit doen we onder andere door middel van begeleiden en advisering op ruimtelijke projecten, contractvorming, begeleiden van planologische procedures en integrale strategische advisering van bestuur en management. Hierbij kunnen medewerkers zowel vakinhoudelijk als procesmatig ingezet worden. Verder levert het team een actieve bijdrage aan het opstellen van een nieuw Omgevingsplan voor de gemeente .

Opdracht

 • Als senior jurist / opleider / coach Ruimtelijke Plannen bent u zelf verantwoordelijk voor het coördineren van complexe vraagstukken op dit vakgebied en voor het vertalen van grotere ruimtelijke initiatieven en projecten in passende ruimtelijke planvormen.

 • Als senior jurist / coach / opleider van 6 eigen RO juristen van onze gemeente begeleidt u hen bij complexe vraagstukken op het gebied van de ruimtelijke ordening en -bestuursrecht. Indien nodig pakt u de regie door zelfstandig vraagstukken af te handelen, maar u kiest altijd voor een methode waardoor onze eigen juristen hierin mee leren. U bent hierbij in staat om onze juristen te begeleiden om deze ruimtelijke plannen zelf op te stellen en daarbij horende ruimtelijke procedures zelfstandig te doorlopen, inclusief eventuele procesvertegenwoordiging bij de rechtbank en Raad van State. U faciliteert hen daarnaast in het verder ontwikkelen van hun vaardigheden als gesprekspartner voor de directie, het gemeentebestuur en externe partijen zoals andere overheden, ontwikkelaars, etc.

 • U stelt een ontwikkelplan op voor RO-juristen en Stedenbouwkundigen van onze gemeente over de actuele en basiskennis van de ontwikkeling en relevante wetgeving binnen het RO werkveld, maar ook op het algemene vlak van het juridisch functioneren van een gemeente. Bij het opstellen en implementeren van het ontwikkelplan betrekt u de opleidingsadviseurs van onze gemeente. Samen met hen zorgt u voor (zoveel mogelijk) ‘incompany’ training en ontwikkeling.

 • U geeft zelf training op basis van uw opgedane kennis van de afdeling en context / werkveld.

 • U bent betrokken bij (en in de rol van senior / coach ook verantwoordelijk voor) overleggen met projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, bewoners en ondernemers en met vertegenwoordigers van andere bestuursorganen.

 • Als senior jurist / coach / opleider fungeert u zowel binnen het eigen team als naar de rest van de afdeling toe als vraagbaak op het gebied van ruimtelijke ordening, Omgevingsrecht en algemeen bestuursrecht.

Uw profiel

 • U bent uiteraard uitstekend op de hoogte van de actuele en relevante wetgeving en volgt de ontwikkelingen in uw vakgebied op de voet.

 • U heeft actuele kennis van de aanstaande Omgevingswet.

 • U kunt beleidsmatig en strategisch handelen en hebt goed gevoel voor politieke verhoudingen.

 • U heeft oog voor tegenstrijdige belangen en weet daar compromissen in te sluiten.

 • U bent een netwerker en weet relaties goed op te bouwen en te onderhouden.

 • Uw schrijfstijl is kort, bondig en helder en uw weet uw collega’s te coachen in het verbeteren van hun eigen schrijfstijl.

 • U bent resultaatgericht, initiatiefrijk, samenwerkingsgericht en klantvriendelijk.

 • U weet uw kennis en ervaring helder en op een stimulerende manier over te brengen op de collega’s binnen het team.

 • U heeft een open karakter en houding waardoor uw collega’s u makkelijk en graag benaderen om van uw kennis en ervaring gebruik te maken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
2. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het begeleiden en coachen van junior en medior collega’s binnen een gemeentelijke instelling;
4. Een maximaal uurtarief van €120,- excl btw en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon-/ en werkverkeer;
5. Beschikbaar per 4 maart 2024, voor 24 tot 36 uur per week;

Gunningscriteria (weging)
6. Een afgeronde opleiding Bestuursrecht / Ruimtelijke Ordening / Omgevingsrecht op wo master niveau (20 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als RO jurist / adviseur binnen een gemeentelijke instelling (35 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met het begeleiden en coachen van junior en medior collega’s binnen een gemeentelijke instelling (30 punten);
9. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het opstellen en implementeren van trainingen / cursussen (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Ondernemingszin
Je pakt in het werk nieuwe zaken op en doet voorstellen voor verbeteringen of vernieuwingen waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en nieuwe werkterreinen kunnen worden ontwikkeld.

Creativiteit
Je bent in staat om met verschillende mogelijkheden te komen voor het oplossen van problemen en weet geheel nieuwe werkwijze te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.

Omgevingsbewustzijn
Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied.

Regisseren
Je bent in staat belangen opinies en inbreng van diverse partijen samen te brengen en geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 20 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 16 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
- De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
- ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 12 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 14 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 16 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Juridisch Opleider-Coach Ruimtelijke Plannen die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.