thumbnail
thumbnail
Secretaris Bezwarencommissie

Landsmeer

Raadhuisstraat 1, 1121 XC Landsmeer, Nederland

Financieel-administratief
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
15 tot 20 Noord-Holland

Publicatiedatum:

20-01-2023

Sluitingsdatum:

27-01-2023

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

15 tot 20

Opdracht
Wij zijn op zoek naar een professional die tijdelijk ons team Juridische Zaken? kan versterken in de uitvoering van de rol als secretaris van de externe, onafhankelijke bezwaarschriftencommissie zodat de rechtsbescherming van onze inwoners gewaarborgd blijft. De secretaris vormt het aanspreekpunt voor de leden van de externe, onafhankelijke bezwaarschriftencommissie, onze inwoners en de ambtelijke organisatie. De bezwaarschriftencommissie behandelt bezwaarschriften op een zeer breed terrein: ruimtelijke ordening, algemeen bestuursrecht, vergunning & handhaving, subsidies, de Woo, de AVG, het sociaal domein, horeca & evenementen etc. De bezwaarschriftencommissie houdt circa eens in de maand een hoorzitting. Deze hoorzittingen zijn gepland op de dinsdag- of woensdagavond. Je vervult daarbij de rol van secretaris van de bezwaarschriftencommissie. Je ondersteunt de commissievoorzitter en commissieleden op een proactieve en professionele wijze zowel procedureel als inhoudelijk. De bezwaarschriftencommissie brengt advies uit aan het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester.

De werkzaamheden van de secretaris bestaan voornamelijk uit:

 • het op orde brengen van het dossier;

 • als onafhankelijk gesprekspartner pre-mediationgesprekken voeren met bezwaarmaker(s) en vertegenwoordiger van het bestuursorgaan en hiervan waar nodig verslag opstellen;

 • voorbereiden van de hoorzitting (ontvangstbevestiging sturen, ontvankelijkheid toetsen, inplannen zittingen, uitnodigingen zittingen versturen etc.);

 • optreden als secretaris tijdens de zitting van de (externe onafhankelijke) bezwaarschriftencommissie (gemiddeld 1x per maand op dinsdag- of woensdagavond);

 • notuleren van de hoorzittingen en deelnemen aan de beraadslaging van de bezwaarschriftencommissie;

 • bewaken van termijnen waarbinnen bezwaarschriften moeten worden afgehandeld;

 • het opstellen van een concept advies van de bezwaarschriftencommissie en dit in verdere afstemming met de bezwaarschriftencommissie tot een definitief advies maken;

 • het in overleg met de bezwaarschriftencommissie opstellen van een jaarverslag.

Je bent mede verantwoordelijk voor een adequaat en efficiënt verloop van de ‘bezwaarschriftenstroom’ en houdt de termijnen van jouw zaken in de gaten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen de gemeentelijke overheid op het gebied van (algemeen) bestuursrecht;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen de gemeentelijke overheid als secretaris van de bezwaarschriftencommissie en/of binnen de rechterlijke macht op het gebied van bestuursrecht;
3. Beschikbaar zsm doch uiterlijk medio februari 2023.
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau richting rechten (Staats- en bestuursrecht

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als jurist binnen de overheid, dan wel de rechtspraak op het gebied van bestuursrecht (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het werken met de systemen e-suite (huidig) en Decos (per 1 juni 2023), doch in ieder geval met systemen voor zaakgericht werken (20 punten).
7. Aantoonbare werkervaring als secretaris bezwaarschriften commisie  een gemeente met een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie in de afgelopen 3 jaar (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met premediation in de afgelopen 3 jaar (25 punten).

Competenties
Wij zoeken een jurist die verantwoordelijkheid durft te nemen en afspraken nakomt. Je denkt in pragmatische oplossingen en niet in problemen en werkt vanuit een open en positieve grondhouding. Daarbij ben je je bewust van je omgeving: zowel binnen als buiten de organisatie. Je beschikt over politiek bestuurlijke sensitiviteit .Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op je vakgebied en helpt mee deze toe te passen in het eigen werkveld. Je beschikt over de nodige overtuigingskrachten en een goed analytisch en organiserend vermogen. Daarnaast communiceer je intern en extern uitstekend in heldere taal zowel schriftelijk als mondeling.

Je past onze kernwaarden zelf toe en je bent in woord in staat om anderen hierop aan te spreken:

Je toont eigenaarschap:

 • Geeft en neemt verantwoordelijkheid;

 • Komt afspraken na;

Je bent eigentijds en vernieuwend:

 • Is lerend, omarmt veranderingen en gaat vooruit;

 • Denkt in mogelijkheden;

Je werkt inclusief:

 • Werkt samen;

 • Praat met en niet over medewerkers.

Je bent professioneel:

 • voorbereiding is 90% van het succes;

 • Rondt af wat is begonnen;

Je bent benaderbaar:

 • Waardeert en spreekt aan;

 • Luistert en verwelkomt meningen.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands en 2 geanonimiseerde opgestelde adviezen.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 1 februari 2023 van 09:00 uur tot 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 31 januari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Voor de zzp'er

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

 • Kandidaat kan pas starten als het VOG is aangeleverd bij de opdrachtgever.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Secretaris Bezwarencommissie die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.