thumbnail
thumbnail
Senior Tester BRIS en BORIS

Blaak 40, 3011 TA Rotterdam, Nederland

ICT
Deze inhuuropdracht is verlopen
90
40 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

21-11-2022

Sluitingsdatum:

01-12-2022

Begindatum:

01-01-2023

Einddatum:

01-01-2024
De Kamer van Koophandel (KVK) is een moderne publieke dienstverlener die haar data, kennis en adviesdiensten zoveel mogelijk online beschikbaar stelt. We helpen ondernemers starten, innoveren en ondernemen, in binnen- en buitenland. Wij doen ons werk waar de overheid een rol heeft, maar laten zoveel mogelijk over aan de markt zelf. Een moderne ICT-afdeling helpt de organisatie om hierin succesvol te zijn.

We zoeken een Senior Technisch Tester voor de KVK BRIS- en BORIS applicaties. De tester is gewend in een agile omgeving met deadlines te werken.
BRIS is een Europees centraal platform waarop gezocht kan worden naar ondernemingen van de Europese lidstaten.
Als KVK beheren we voor ons Handelsregister een koppeling met dit platform om gegevens - en documenten aan te kunnen leveren.
BORIS is een Europees centraal platform waarop informatie wordt uitgewisseld over de uiteindelijke begunstigden van bedrijven, juridische entiteiten, trusts of juridische constructies die zijn geregistreerd in nationale registers van EU-landen, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.
Als KVK beheren we voor ons UBO-register een koppeling met dit platform om gegevens- en documenten aan te kunnen leveren. Voor deze koppelingen zijn- en worden translatie modules en een beheerconsoles gerealiseerd. Daar waar nodig zullen ketens in kaart moeten worden gebracht en er zal afstemming plaats moeten vinden om bestaande datastromen binnen de KvK verder te ontsluiten voor BRIS en BORIS.

Belangrijkste taken zijn:
 • Het op basis van functionele documentatie identificeren en plannen van uit te voeren tests;
 • Het uitvoeren van de geïdentificeerde tests;
 • Rapporteren over testresultaten in de vorm van risico’s;
 • Reviewen van specificaties;
 • Implementatie, onderhoud en uitbreiding van geautomatiseerde regressietesten mbv cucumber, rest assured, wiremock, fitnesse en selenium webdriver;
 • Op basis van bestaande testsets een analyse maken, de testsets beoordelen en verbeteren;
 • Onderzoekt samen met o.a. de informatieanalist de uit te voeren wijzigingen aan de applicatie;
 • Werkt nauw samen in een team van ontwikkelaars, analisten en testers;
 • Onderzoekt applicatie issues en storingen en draagt bij tot de oplossing;
 • De kandidaat zorgt voor goede en toegankelijke documentatie van de werkzaamheden en voor borging van de kennis bij de betrokken medewerkers;
 • Tijdens en uiterlijk voor beëindiging van de opdracht zorgt de kandidaat voor een gestructureerde overdracht van het opgeleverde werk;
 • Doet voorstellen ter verbetering en draagt ICT-oplossingen aan voor ICT-vraagstukken.Kandidaatomschrijving

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep

Initiatief
Reageert proactief door zaken in gang te zetten.

Nauwkeurigheid
Is nauwgezet in de uitvoering van de werkzaamheden binnen gestelde normen.

Creativiteit
Bekijkt situaties vanuit verschillende invalshoeken. Kan vaststaande interpretatiekaders loslaten, komt tot alternatieve, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover een gemotiveerd bericht.

Interviewplanning

Start publicatie tender: 21-11-2022

Sluiting inschrijving tender: 01-12-2022

Cv beoordeling: 01-12-2022

Gesprekken: tussen 05-12-2022 en 09-12-2022

Gunningsbesluit: 09-12-2022

Voorlopige gunning: 09-12-2022

Startdatum: 01-01-2023

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

CPV code

79620000-6 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior Tester BRIS en BORIS die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.