thumbnail
Senior Data Analist/Data Scientist

Kamer van Koophandel

Blaak 40, 3011 TA Rotterdam, Nederland

ICT
Sluit morgen
100
32 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

05-08-2022

Sluitingsdatum:

15-08-2022

Begindatum:

01-09-2022

Einddatum:

01-05-2023

Het team van Data Analytics & Insights maakt – op basis van data analyses en onderzoeken – inzichtelijk hoe het ondernemerslandschap er uit ziet, welke vraagstukken er bij ondernemers leven en biedt inzicht in het (online) gedrag en motivaties van ondernemers. Deze inzichten dienen vervolgens als basis of richting bij het maken van data- en klantgedreven (business) beslissingen.

Binnen dit team is er de behoefte aan de tijdelijke vervanging van een van de data analisten. De bijdrage die deze analist levert aan de teamdoelstelling heeft betrekking op het uitvoeren van complexe analyses en inzetten van diverse data-science techieken om op die wijze meer (klant)waarde te halen uit de databronnen (zoals bijvoorbeeld het CRM en het KVK Handelsregister). De analist werkt hierbij nauw samen met andere afdelingen (o.a. Marketing, IT/BI en Klantreisexperts).

In deze functie is het belangrijk om zelfstandig op basis van een aantal vaste kaders te kunnen werken. Daarnaast is een klantgerichte benadering cruciaal: het denken vanuit de doelstellingen van de interne en externe klanten moet voorop staan in het handelen. Bovendien is het belangrijk dat de data analist op een enthousiaste en creatieve manier kan bijdragen aan de verbetering van bestaande analytische producten en deze toekomstbestendig kan maken.

In deze opdracht ga je de volgende opdrachten uitvoeren:
• Uitvoeren van complexe analyses op basis van een speciaal hiervoor ingerichte analyse omgeving in MsSQL;
• Beheren en verder doorontwikkelen van een analytische tool om profielen op te stellen (profielentool);
• Verder optimaliseren van analytische datamart, zodat er op uniforme wijze inzichten over o.a. het Handels Register kunnen worden opgeleverd;
• Analyses van data en touchpoints behorende bij klantreizen op basis van CRM en Marketing databronnen;
• Coaching van het team bij het optimaal inzetten van data-science technieken (o.a. forecasting, clustering en textmining) zodat de bestaande aanpak en way-of-working naar het volgende niveau kan worden gebracht;
• Door je inhoudelijke kennis en ervaring ben je een sparringpartner voor analisten uit het team én specialisten uit andere (ontwikkel)teams;
• Je initieert pro-actief voorstellen voor verbeteringen van de beschikbare data ten behoeve van de besluitvorming;
• Je bent onderdeel van een agile werkend team met de bijbehorende verwachtingen t.a.v. afspraken en opleversnelheid.

Kandidaatomschrijving

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

Initiatief
Reageert proactief door zaken in gang te zetten.

Nauwkeurigheid
Is nauwgezet in de uitvoering van de werkzaamheden binnen gestelde normen.

Creativiteit
Bekijkt situaties vanuit verschillende invalshoeken. Kan vaststaande interpretatiekaders loslaten, komt tot alternatieve, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën.

Deze competenties zullen getoetst worden tijdens het interview.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover een gemotiveerd bericht.


Interviewplanning

Start publicatie tender: 05-08-2022

Sluiting inschrijving tender: 15-08-2022

Cv beoordeling: 15-08-2022

Gesprekken: 18-08-2022

Gunningsbesluit: 18-08-2022

Voorlopige gunning: 18-08-2022

Startdatum: 01-09-2022

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

CPV code

79620000-6 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior Data Analist/Data Scientist die deze organisatie zoekt?