thumbnail
Integratielaag Specialist

Kamer van Koophandel

Blaak 40, 3011 TA Rotterdam, Nederland

ICT
Deze inhuuropdracht is verlopen
100
40 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

29-07-2022

Sluitingsdatum:

08-08-2022

Begindatum:

01-09-2022

Einddatum:

01-09-2023

KVK is op zoek naar een Integratielaag Specialist. Als Integratielaag Specialist ga je te werk in een scrum team in een devops omgeving en voer je zowel technische als functionele werkzaamheden uit. Technische werkzaamheden zoals het implementeren, onderhouden en migreren van infrastructurele componenten in de middelwarelaag, en functioneel het opstellen van o.a. requirements, het inventariseren van de klantwens en dit vertalen naar de techniek. De nadruk ligt projectwerkzaamheden en participatie in innovatievraagstukken. Je hebt een actieve rol in het uitdragen van integratiemogelijkheden, richtlijnen en kennis. Hierbij valt te denken aan presentaties, documentatie, ontwerpen, troubleshooten en begeleiden van Product Teams.Je hebt het overzicht over de verschillende informatiedomeinen binnen de KVK en weet je hoe deze domeinen op elkaar aansluiten. Je bent (inhoudelijk) goed op de hoogte van de ontwikkelingen op jouw vakgebied. Je bent innovatief bezig, en altijd op zoek naar de beste oplossingen voor de vragen en technische uitdagingen die aangedragen worden. Daarbij neem je belangen van alle stakeholders (business, project, beheer, architectuur, klant) in overweging.Je bent in staat om zelfstandig keuzes te maken die binnen de kaders van de Enterprise architectuur passen. Je hebt ervaring met zowel complexe projecten en systeemontwikkeling als met beheertaken. Door de proactieve instelling ben je in staat vroegtijdig problemen te signaleren, en hiervoor passende oplossingen aan te dragen.

Wat vragen wij?
Vakinhoudelijke vaardigheden:

 • SOA (architectuur);

 • IBM Datapower, Messaging (MQ, REST, SOAP, ...);

 • Security (PKI, SSL, LDAP, SSO, WS-...);

 • Api Management;

 • Databases in concept vorm (MySQL);

 • Systeemontwikkeling;

 • Beheerorganisatie (DEV-OPS);

 • Performanceanalyse

Persoonlijke vaardigheden:

 • Team speler;

 • Zekere mate van assertiviteit;

 • Communicatief vaardig in woord en geschrift;

 • Analytisch (waaronder helikopter view);

 • Je wilt graag tot de kern van problemen doordringen (5 x waarom regel);

 • Innovatief en creatief (je legt niet neer bij de oplossing);

 • Je bent altijd kritisch tav de gekozen oplossing;

 • Je bent realistisch (stelt ter discussie).


Kandidaatomschrijving

Kwaliteitsgerichtheid
Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.

Verantwoordelijkheid nemen

Heeft plichtbesef en voelt zich er verantwoordelijk voor dat het afgeleverde werk of een beslissing aan bepaalde eisen voldoet. Is aanspreekbaar op resultaten van afgesproken acties.

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

De competenties worden tijdens het interview getoetst.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover een gemotiveerd bericht.

Interviewplanning

Start publicatie tender: 29-07-2022

Sluiting inschrijving tender: 08-08-2022

Cv beoordeling: 08-08-2022

Gesprekken: tussen 10-08-2022 en 17-08-2022

Gunningsbesluit: 17-08-2022

Voorlopige gunning: 17-08-2022

Startdatum: 01-09-2022

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

CPV code

79620000-6 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Integratielaag Specialist die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.