thumbnail
Functioneel Applicatiebeheerder UBO-register Trusts

Kamer van Koophandel

Blaak 40, 3011 TA Rotterdam, Nederland

ICT
Sluit over 4 dagen
95
40 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

05-08-2022

Sluitingsdatum:

15-08-2022

Begindatum:

01-09-2022

Einddatum:

01-09-2023

Het programma waar je onderdeel van wordt is gericht op de realisatie van een register voor trusts en soortgelijke constructies als gevolg van de verplichting uit de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. Het register dient als hulpmiddel in het tegengaan van witwassen, de onderliggende basisdelicten, en financieren van terrorisme. De opdrachtgevers vinden het van groot maatschappelijk belang dat daders van witwassen en van terrorismefinanciering hun identiteit niet verborgen kunnen houden achter verhullende juridische constructies. KVK heeft de opdracht dit register te realiseren.

Je zult onderdeel zijn van een klein en enthousiast programmateam (trust operating team). Het team werkt in een BizDevOps constructie samen met partners, waarbij afstemming met de business, ontwikkeling en beheer in elkaar overlopen. Daarnaast is er ook een nauwe samenwerking met verschillende externe ketenpartners.
Als functioneel applicatiebeheerder borg je dat de gehele keten qua functionele dienstverlening goed werkt. Je opereert binnen een complex speelveld met verschillende ketenpartners van SaaS-oplossingen, vandaar heb je een coördinerende rol met focus op ketenbeheer. In die samenwerking zorg jij voor het optimaal functioneren van het UBO-register trusts informatiesysteem inclusief koppelingen naar partners. Eventueel initieer je gewenste aanpassingen in samenwerking met de Product Owner richting ketenpartners. Het beheer regel je voornamelijk vanuit het functioneel beheer portaal van RijksZaak, het platform waarop het informatiesysteem van het register draait.
Je hebt ook een sterke affiniteit met techniek, waardoor je het complexe landschap kunt overzien en makkelijk kunt schakelen met de technisch beheerder en andere (technische) stakeholders. Je monitort alle componenten en koppelingen. Je implementeert changes en draagt zorg voor gestructureerde uitvoering van dagelijkse beheersactiviteiten.

Jij kunt als geen ander functioneel beheer en gebruikersondersteuning binnen een complexe keten uitvoeren en coördineren. Daarbij ben je verantwoordelijk voor het analyseren, oplossen en bij juiste partij beleggen van de issues. Daarnaast weet je vanwege jouw technische kennis snel waar het aan schort en kunt goed met je team en externe stakeholders schakelen. Je hebt aantoonbare ervaring in het werken in Scrum- en DevOps teams en werkt nauw samen met het trust operating team en externe stakeholders. Het is belangrijk om bewust om te gaan met de verschillende belangen en de stakeholders van complete en waardevolle informatie te voorzien. Je bent onderdeel van het operating team en neemt vanuit jouw rol de verantwoordelijkheid voor het vlekkeloos functioneren van het informatiesysteem en de koppelingen.

Je houdt van dynamiek en je bent een stressbestendige zelfstarter. Uiteraard is actuele, vakinhoudelijke kennis een must-have in deze functie. Daarnaast heb je een sterk analytisch denkvermogen, waarmee jij makkelijk verbindingen legt. Omdat je niet alleen accuraat bent, maar ook proactief en overtuigend, lever je een belangrijke bijdrage aan de operationele bedrijfsvoering van het UBO-register trusts. Je hebt een plezierige, energieke drive die een positieve flow brengt in de teams waarin je werkt.

Jouw taken:

  • Uitvoeren en coördineren van functioneel beheer en gebruikersondersteuning;

  • Initiëren en coördineren van het uitvoeren van aanpassingen (changes) van de functionaliteit van het UBO-register trusts;

  • Uitvoering end-to-end ketenmonitoring en control over het gehele UBO-register trusts informatiesysteem (inclusief koppelingen met componenten van partners);

  • Analyse van SLA rapportages van partners, in afstemming met leveranciers- en contract- managers;

  • Leveren van functionele- en gebruiksrapportages aan teamleider en stakeholders;

  • Opdracht geven aan technisch beheerder voor het uitvoeren van (impact) analyses op issues en voorgenomen aanpassingen;

  • Participeren in overleggen met afvaardiging van gebruikers van het UBO-register trusts om actief wensen en eisen van gebruikers op te halen;

  • Participeren in informatie uitwisseling met functioneel en technisch beheerders van ketenpartners;

  • Proactief optreden bij meldingen van ketenpartners, bijvoorbeeld m.b.t. incidenten, gepland onderhoud of toekomstige aanpassingen in koppelingen.

Kandidaatomschrijving

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Overtuigingskracht
Is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen.

Deskundigheid
Het ontwikkelen van eigen kennis over het vakgebied en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.

Nauwkeurigheid
Is nauwgezet in de uitvoering van de werkzaamheden binnen gestelde normen.

De competenties worden getoetst tijdens het interview.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover een gemotiveerd bericht.

Interviewplanning

Start publicatie tender: 05-08-2022

Sluiting inschrijving tender: 15-08-2022

Cv beoordeling: 15-08-2022

Gesprekken: 19-08-2022

Gunningsbesluit: 19-08-2022

Voorlopige gunning: 19-08-2022

Startdatum: 01-09-2022

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

CPV code

79620000-6 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Functioneel Applicatiebeheerder UBO-register Trusts die deze organisatie zoekt?