thumbnail

Enterprise Architect Trustregister

Kamer van Koophandel

Blaak 40, 3011 TA Rotterdam, Nederland

ICT ACTIEF

Publicatiedatum:

05-01-2022

Sluitingsdatum:

17-01-2022

Begindatum:

01-02-2022

Einddatum:

01-02-2023
110
40 Zuid-Holland
Op grond van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn dienen in Nederland beheerde trusts en soortgelijke juridische constructies de gegevens van hun uiteindelijke belanghebbenden te gaan registreren (artikel 31). Hiervoor moet een register worden gerealiseerd waarin deze gegevens kunnen worden geraadpleegd. Dit register dient te worden gekoppeld aan vergelijkbare registers in andere EU lid staten.

Trust register programma
Het programma is gericht op de realisatie van een register voor trusts en soortgelijke constructies als gevolg van de verplichting uit de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. Het register dient als hulpmiddel in het tegengaan van witwassen, de onderliggende basisdelicten, en financieren van terrorisme. De opdrachtgevers vinden het van groot maatschappelijk belang dat daders van witwassen en van terrorismefinanciering hun identiteit niet verborgen kunnen houden achter verhullende juridische constructies. KVK heeft de opdracht dit register te realiseren.

Achtergrond opdracht
Voor het ontwerpen van een architectuur zoeken wij een ervaren programma architect. Je maakt onderdeel van een programma team met een senior business analist, informatie analist en programma manager. Het team zal zich eerst bezig houden met de initiatie het programma en het vormgeven van de (technische)contouren van het digitale register en de website bedoeld voor het online ontsluiten van informatie en diensten. Je geeft vorm aan een slimme en samenhangende business-, informatie-, applicatie en infrastructuur architectuur op enterprise niveau. In de initiatie fase werk je nauw samen met de leden van het programma team. Jouw focus is op het vertalen van eisen en wensen naar een architectuur ontwerp welke uiteindelijk de blauwdruk vormt voor één of meerdere solution architecturen. Je doet dit volgens de agile werkwijze binnen KVK (Safe). Je haalt actief informatie op, stemt deze met verschillende stakeholders af en weet deze om te zetten in een gedragen architectuur visie en vast te leggen in richtinggevend documenten (zoals een PSA en een programma-architectuur roadmap). Tijdens de realisatie wordt de samenwerking uitgebreid met één of meerdere Scrum teams (waarin mogelijk ook solution architecten deelnemen), business- en product owners en externe partners en leveranciers die deel uit zullen maken van de gehele keten.

Wat ga je doen?
Vormgeven en bewaken van een slimme en samenhangende architectuur om bij te dragen aan de doelstellingen van het Trust register. Dat is de kern van jouw rol als ervaren architect . Architectuur zie jij als stuurinstrument voor het realiseren van (bedrijfs)doelstellingen en je weet dat op overtuigende wijze uit te dragen. Je beschikt dan ook over uitstekende communicatieve– en adviesvaardigheden. Je kunt makkelijk schakelen met de verschillende disciplines binnen IT en weet doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe te werken. Je maakt goed gebruik van materiaal dat reeds aanwezig is binnen zowel business als IT.

Wat vragen wij?
Je bent sterk op het gebied van enterprise architectuur, met dien verstande dat je de verschillende relevante architectuurdisciplines goed beheerst, communiceert goed én graag met de verschillende disciplines binnen de organisatie . Zowel schriftelijk als mondeling weet je een boodschap snel, helder en volledig over te brengen. Je weet te overtuigen en bent omgevingssensitief. Je hebt diepgaande en aantoonbare praktijkervaring op het gebied van automatisering/digitalisering. Bij voorkeur ook met projecten dienaangaande bij de overheid.

Kandidaatomschrijving

Creativiteit
Bekijkt situaties vanuit verschillende invalshoeken. Kan vaststaande interpretatiekaders loslaten, komt tot alternatieve, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën.

Initiatief
Reageert proactief door zaken in gang te zetten.

Klantgerichtheid
Signaleert, onderzoekt en gaat binnen de eigen mogelijkheden in op de wensen en behoeften van de interne klanten (collega's van eigen en andere afdelingen) en externe klanten om deze tevreden te stellen. Servicebereidheid en klanttevredenheid staan voorop.

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Resultaatgericht
Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.

De competenties worden tijdens het interview getoetst.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover een gemotiveerd bericht.

Interviewplanning

Start publicatie tender: 05-01-2022

Sluiting inschrijving tender: 17-01-2022

Cv beoordeling: 17-01-2022

Gesprekken: tussen 19-01-2022 en 21-01-2022

Gunningsbesluit: 21-01-2022

Voorlopige gunning: 21-01-2022

Startdatum: 01-02-2022

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

CPV code

79620000-6 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Enterprise Architect Trustregister die deze organisatie zoekt?