thumbnail
Design Director

Kamer van Koophandel

Blaak 40, 3011 TA Rotterdam, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
115
40 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

23-06-2022

Sluitingsdatum:

05-07-2022

Begindatum:

01-08-2022

Einddatum:

01-08-2023
KVK heeft als missie onmisbaar te zijn voor ondernemend Nederland. Als publieke dienstverlener heeft KVK een unieke propositie. De naamsbekendheid van KVK is groot; iedereen kent wel het Handelsregister. Daarnaast beheert KVK nog een aantal wettelijke registers en levert informatie en advies aan ondernemers. De ambitie is dat een groeiend aantal ondernemers, KVK als betrouwbare partner beschouwt voor al hun ondernemersvragen en daarmee de dienstverlening positief waarderen.Kortom: KVK werkt voor ondernemers!KVK heeft de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt naar een meer vraag gestuurde digitale dienstverlener. Nu is het tijd voor een volgende stap om de organisatie en de besturing verder te versimpelen. KVK zet daarom een verandering in naar agile werken. Business en IT werken in teams binnen Groups samen aan het ontwikkelen van klantgerichte en praktische digitale oplossingen die ondernemers helpen hun leven makkelijker te maken. Deze nauwere samenwerking stelt de KVK nog beter in staat om in te spelen op de behoeften van klanten, of dat nu een MKB-er is, een zzp-er of een partner organisatie in het publieke domein is. KVK zoekt in deze nieuwe structuur naar een Design Director.

Wat ga je doen?
Je bent als Design Director, ook wel practice lead Design genoemd, een ervaren leidinggevende die een mensgerichte manier van leidinggeven kan combineren met vakexpertise en een actieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het design system binnen de organisatie. Dit doe je door het verder ontwikkelen van de specialisaties binnen de practice Design, zoals Product Design, Visual Design en UX/Interaction Design. Je ontwikkelt standaarden en kaders voor de organisatie en draagt daarmee bij aan een verdere professionalisering van het vakgebied. Het werven en selecteren, inwerken, ontwikkelen, beoordelen en het beheren van verzuim van medewerkers in de practice behoort ook tot je verantwoordelijkheid. Je coacht en stuurt als leidinggevende een practice van 15 a 20 designers en je zorgt ervoor dat zij zich blijven ontwikkelen binnen hun vakgebied en waar nodig daarbuiten. De designers werken dagelijks in ontwikkelteams in verschillende Groups, onder leiding van een Product Owner. Naast het doorontwikkelen van de Design practice sta jezelf ook met de voeten in de klei om de visie en strategie op het gebied van design te ontwikkelen en deze ook naar executie te brengen. Je begrijpt de behoefte van de gebruiker en kent de doelstellingen van de organisatie. Je weet deze twee werelden met elkaar te verbinden en daarmee de ervaring van de ondernemer te verbeteren. Je weet dit veelzijdige vakgebied zo effectief mogelijk in te zetten om tot een optimale en consistente klantbeleving te komen.Design en de gebruiker krijgen een steeds meer centrale plek in het ontwikkelproces om een eenduidige klantbeleving en klantwaarde te realiseren. Er zijn al de nodige stappen gezet op dit gebied met de opbouw van een Design System. De uitdaging voor jou en de teams is onder andere om hier de juiste balans te houden tussen het borgen van consistentie vanuit het Design System en de behoefte en snelheid waarmee onze ontwikkelteams digitale producten en diensten voor klanten neerzetten. Dit vergt van jou effectief stakeholdermanagement in de breedte van KVK.
Als Design Director werk je nauw samen met andere practices, zoals die van Data Analytics & Insights, Klantreisrexpertise en Marketing.Welke resultaten lever je op?
• Gedeelde en gedragen visie op het vak;
• Ontwikkelen en implementeren van standaarden;
• Stimuleren ontwikkeling en optimaal inzetten van designers uit jouw practice.

Wat vragen wij?
Voor deze uitdagende opdracht zoeken we een senior op het gebied van Design, met leidinggevende ervaring, die in staat is een visie te ontwikkelen op het vakgebied en deze kan omzetten in het creëren van kaders en randvoorwaarden waarbinnen de practice kan floreren. Je hebt zelf stevige aantoonbare ervaring in Design in al haar facetten (Product Design, Visual Design en UX/Interaction Design) en je zorgt dat je bijblijft op de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Je bent als leidinggevende gewend om een team van professionals te coachen en bent in staat om met jouw team in een complexe omgeving resultaat te boeken voor de klant.

Kandidaatomschrijving

Analytisch Vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Omgevingsbewustzijn
Is extern georiënteerd en alert op (maatschappelijke, politieke en economische) ontwikkelingen die invloed hebben op de organisatie en/of de markt.

Organisatiesensiviteit
Heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen.

Klantgerichtheid
Signaleert, onderzoekt en gaat binnen de eigen mogelijkheden in op de wensen en behoeften van de interne klanten (collega's van eigen en andere afdelingen) en externe klanten om deze tevreden te stellen. Servicebereidheid en klanttevredenheid staan voorop.

Resultaatgericht
Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.

De competenties worden tijdens het interview getoetst.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover een gemotiveerd bericht.

Interviewplanning

Start publicatie tender: 23-06-2022

Sluiting inschrijving tender: 05-07-2022

Cv beoordeling: 05-07-2022

Gesprekken: tussen 07-07-2022 en 15-07-2022

Gunningsbesluit: 15-07-2022

Voorlopige gunning: 15-07-2022

Startdatum: 01-08-2022

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

CPV code

79620000-6 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Design Director die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.