thumbnail
thumbnail

Senior Software Engineer Java

Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 95,00
36 - 40 uur Gelderland

Begindatum:

22 apr 2024

Einddatum:

31 okt 2024

Uren per week:

36 - 40 uur

Publicatiedatum:

3 apr 2024

Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. 

Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht komt te werken
Het team MIKADO is op zoek naar een Software Engineer Java.

De waardeketen Rechten en Zekerheid staat voor een effectieve en efficiënte inwinning, vastlegging en informatieverstrekking van zekerheid in eigendom en gebruik en is randvoorwaardelijk voor de stabiele basis in een land. Hiermee zijn wij als Kadaster Nederland een voorbeeld voor andere landen. Binnen deze waardeketen zijn meerdere teams werkzaam en wordt gebruikgemaakt van meerdere technieken en klantgroepen.

Team Mikado is bezig met de vernieuwing van een oud systeem die verantwoordelijk is voor de akte-aanlevering. Op dit moment zitten we in een hybride fase, bepaalde processtappen van de akte-aanlevering hebben we in het nieuwe systeem draaien en bepaalde stappen draaien nog in het oude systeem.

Opdrachtomschrijving
De opdracht is om in samenwerking met de overige leden van het team software te ontwikkelen en op te leveren zodat de registratie van akten vernieuwd wordt. Belangrijk deel van de opdracht is het koppelen van de gemaakte Java-maatwerk software met BPMN pakket Camunda.  Daarnaast verwachten we dat je het werk van teamleden kunt reviewen, de automatische deployment pipelines kunt opzetten en bijwerken, en ondersteunt in de testautomatisering. Verder kun je in samenwerking met de architect en de overige teamleden vorm geven aan de architectuur en ontwerpkeuzes die nodig zijn om de applicatie te ontwikkelen. Communicatie binnen het team is erg belangrijk en daarin verwachten we dat je hier een positieve bijdrage aan levert.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • Java 11/17;

 • Maven;

 • Spring Boot;

 • Hibernate, Postgresql;

 • Webservices, REST, JSON, XML;

 • Angular, Typescript, Bootstrap, HTML, SCSS;

 • Camunda / BPMN 2.0;

 • Continuous integration/delivery, Tekton, Argo CD;

 • Kubernetes, Docker;

 • Git;

 • RabbitMQ;

 • Robot Framework.

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Ontwikkelen en onderhouden van applicaties binnen het bestaande landschap van microservices;

 • Ontwerpkeuzes motiveren en toelichten;

 • Automatiseren van het software ontwikkelproces, onder andere van deployments (met Kubernetes en Docker);

 • Deelnemen aan Scrum / DevOps sessies, waarin het team samen met de Product Owner en gebruikers spart over een gedegen oplossing;

 • Deelnemen aan de Java community binnen het Kadaster;

 • Begeleiden van junior Software Engineer.

Taken

 • Ontwikkelen van microservices o.b.v. Spring Boot;

 • Ontwikkelen van front-end o.b.v. Angular;

 • Onderhouden van PostgreSql database;

 • Automatiseren van deployments m.b.v. Kubernetes, Docker;

 • Ondersteunen bij testautomatisering;

 • Deelnemen in een Scrum / DevOps team (Stand-ups, retrospectives, refinements en planningssessies);

 • Deelnemen in de Java community;

 • Toepassen en bijhouden van Java ontwikkelstandaarden;

 • Beheer en onderhoud, incidentenanalyse, Lifecycle Management.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 22 april 2024 tot en met 31 oktober 2024 voor 36 tot 40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 keer 6 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.

Eisen

 • Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.

 • U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria. Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.

 • Minimaal hbo werk- en denkniveau.

 • Taalniveau Nederlands minimaal B2.

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Java Software Engineer.

 • Aantoonbare werkervaring met Spring(boot).

 • Aantoonbare werkervaring met Angular.

 • Aantoonbare werkervaring met Containerisation.

 • Aantoonbare werkervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire agile teams en omgevingen.

 • Ervaring met onderstaande technieken is een pré: o Continuous Integration/Delivery, Maven, SonarQube, Git, Docker, Kubernetes, Jenkins, Tekton, Jira; o Webservices, XML, JSON, REST; o PostgreSQL; o Camunda; o RabbitMQ; o Robot Framework; o Camunda / BPMN 2.0.

 • Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken: • Resultaatgericht; • In staat om zelfstandig binnen een organisatie te bewegen en omgevingssensitief; • Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk; • Klantgericht; • Proactief en initiatiefrijk; • Teamspeler; • Analytisch vermogen.

Wensen

U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster. (40%)

U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de knelpunten relevant zijn en de oplossingen aansluiten bij de wensen van het Kadaster. (30%)

U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score. (30%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Senior Software Engineer Java die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.