thumbnail
thumbnail

Senior DevOps Engineer DSO Monitoring

Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 95,00
32-40 Gelderland

Begindatum:

1 jan 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

32-40

Publicatiedatum:

16 nov 2023

Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. 

Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Voor de OBO Kadaster zijn wij op zoek naar een enthousiaste Senior DevOps Engineer ter  versterking van het DSO Monitoring team.

Het Kadaster is ketenpartner in het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO). We zijn samen met andere ontwikkelpartners georganiseerd in operationele beheerorganisaties (OBO’s). De diensten die de verschillende OBO’s ontwikkelen en beheren, vormen de operationele keten van het DSO-LV.

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Omgevingswet is een bundeling van 26 wetten en regels over ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur, milieu, water en natuur. De Omgevingswet moet verheldering en efficiëntie bieden. Een samenhangende benadering moet leiden tot een goede en duurzame fysieke leefomgeving.

De teams binnen de OBO’s werken nauw samen om de gewenste functionaliteit voor het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet te realiseren. In dat programma werken verschillende organisaties op een Agile wijze samen op basis van het SAFe framework. Dat betekent onder andere dat er wordt gewerkt in sprints van 2 weken en Program Increments van een kwartaal. Let op: aangezien deze organisaties door het hele land verspreid zitten, zijn de bijbehorende events ook door het land verspreid.

De DSO Monitoring team ontwikkelt en beheert de monitoring, alerting en rapportage faciliteiten voor de DSO-LV. Hiervoor zijn diverse dashboards en rapportages ontwikkeld, op basis van real time en historische gegevens. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van moderne monitoring- en EDW tools. De dashboards worden gebruikt door alle OBO’s en door de tactische en strategische beheerorganisaties. Het team bestaat uit vier ontwikkelaars en de PO. Normaal werken we elke woensdag gezamenlijk op kantoor in Apeldoorn.

Opdrachtomschrijving
Je bent een kenner op het gebied van monitoring, alerting en integraties. Je bent en specialist op het gebied van DevOps, met aantoonbare ervaring van ontwikkelfase tot en met beheerfase. Je bent ruim ervaren in het opzetten en beheren van monitoring en alerting oplossingen en de daarop gebaseerde dashboards en rapportages. Je zorgt dat deze zaken correct, consequent en robuust zijn geconfigureerd voor het gebruik ten behoeve van de hele DSO-LV organisatie. Je verwerkt nieuwe functionele en technische updates in het systeem en de applicaties. Je zorgt voor het aansluiten van alle ketencomponenten (de databronnen) in samenwerking met de ketenpartners.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • Container/Orchestration technologie (Docker/Kubernetes);

 • Network tooling en concepten (API’s, authenticatie, etc);

 • CI/CD tooling (Git);

 • Monitoring tooling (Prometheus, Grafana, Kibana, Event Hub);

 • EDW tooling (Blob Storage, Azure Databricks, PowerBI)

 • Python;

 • Pyspark;

 • SQL;

 • openMetrics, OpenTelemetry;

 • Issue tracking (Jira);

 • ITIL.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Beheren en door ontwikkelen van de integraties met ketencomponenten, i.s.m. het DSO-LV Monitoring team en ketenpartners;

 • Beheren en door ontwikkelen van de bestaande producten in de Azure cloud;

 • Beheren en door ontwikkelen van bestaande monitoring tooling en dashboards;

 • Beheren en door ontwikkelen EDW tooling, met name Azure Databricks/PowerBI;

 • Opleveren gewenste monitoring data, dashboards en rapportages aan stakeholders.

Taken

 • Sparren over ontwerpkeuzes / toekomstbestendige oplossingen;

 • Peer-reviewing en borgen van kennis (documentatie en kennisdeling);

 • Afstemmen met PO en Senior Integratiespecialisten;

 • Afstemmen met en implementeren bij de ketenpartners;

 • Het uitvoeren van onderhoud en het verhelpen van bugs en verstoringen.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-01-2024 tot en met 31-12-2024 voor 32-40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2x 6 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.

Eisen

 • Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.

 • U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 5 pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 5 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.

 • Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.

 • Bij voorkeur een door de kandidaat zélf geschreven CV, maar in ieder geval een zelfgeschreven motivatie.

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau.

 • Minimaal 5 jaar ervaring op de volgende gebieden:

  • Monitoring tooling (bij voorkeur Prometheus en Grafana); o openMetrics;

  • PromQL;

  • Pyhton;

  • PowerBI;

  • Netwerk tooling en concepten;

  • Container technologie en cloud concepten;

  • Agile en Scrum.

 • Minimaal 3 jaar ervaring met operationele processen (ITIL).

 • Minimaal 1 jaar IT-ervaring in het domein van de Omgevingswet, bij voorkeur in het DSO.

 • Taalniveau Nederlands minimaal B2.

 • Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:

  • Zelfstandigheid, en ervaring in zowel beheer- als vernieuwingstrajecten;

  • Actieve deelname in het Scrum Team;

  • Zelfstandig komen met verbetervoorstellen en overleg over de implementatie hiervan;

  • Gedegen kennis van de te gebruiken methoden en technieken;

  • Flexibele werkhouding;

  • Over eigen grenzen heen kijken en bereid zijn aanpalende werkzaamheden op te pakken; • Communicatief vaardig;

  • Duidelijke gerichtheid op samenwerking.

Gunningscriteria

 • U geeft een beschrijving van uw ervaring met monitoring stacks in het algemeen en specifiek met Prometheus, Grafana, openMetrics en PromQL (max. 300 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

 • U geeft een beschrijving van uw ervaring met netwerk tooling en concepten, container technologie en cloud concepten, (max. 300 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

 • U geeft een beschrijving van uw ervaring met de configuratie en ontwikkeling van rapportage tooling, Azure Databricks en PowerBI, (max. 300 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

 • U geeft een beschrijving van uw ervaring met operationele processen (ITIL) (max. 300 woorden, zie ook de opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden)

 • U toont duidelijk aan welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie, onder andere met betrekking tot het bijdragen in een interdepartementale keten. Ervaring met het werken in het (IT) domein van de Omgevingswet en het DSO kunt u hier aangeven. (max. 300 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior DevOps Engineer DSO Monitoring die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.