thumbnail
thumbnail
Medewerker Binnendienst GEO Landmeetkunde

Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn, Nederland

Overig
Sluit over 5 dagen
€ 68,00
24-32 Gelderland

Publicatiedatum:

21-11-2022

Sluitingsdatum:

09-12-2022

Begindatum:

09-01-2023

Einddatum:

31-12-2023

Uren per week:

24-32

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team Binnendienst Productie Landmeetkunde is op zoek naar een Geodetisch Medewerker Binnendienst.

Afdeling Productie Landmeetkunde
Meten, registreren en het bijhouden van de kadastrale gegevens van Nederland. Dat is de verantwoordelijkheid van de afdeling Productie Landmeetkunde. Buiten diverse teams met landmeters is er ook een Binnendienst GEO Landmeetkunde. Werkzaamheden waarvoor een landmeter binnen zou moeten blijven worden belegd bij de Binnendienst. Veel werkzaamheden hebben te  maken met controle van metingen van landmeters. Dit betreft metingen die voortkomen uit landmeetkundig werk wat het Kadaster via een Europese uitbesteding op de markt heeft gezet. Omdat het Kadaster verantwoordelijk is voor de rechtszekerheid wordt op het ingeleverde werk een controle uitgevoerd.

De Binnendienst Productie Landmeetkunde werkt vanuit Arnhem of Eindhoven afhankelijk van de woonplaats van de kandidaat.

Opdrachtomschrijving
Vanwege het fluctuerende aanbod van werkzaamheden binnen de afdeling werkt het Kadaster standaard met een team van vaste medewerkers aangevuld met een flexibele schil. Omdat de huidige overeenkomst met een van de flexibel inzetbare medewerkers eindigt wordt deze opdracht opnieuw in de markt gezet.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

  • Controleren van resultaten van uitgevoerde metingen;
  • Beoordelen of producten juist en kwalitatief goed gemeten zijn volgens het kadastrale meetproces;
  • Onderscheiden en herkennen wanneer administratieve processen opgestart moeten worden om de rechtszekerheid te waarborgen. Rectificatie is oa een voorbeeld van een proces wat na controle uitgevoerd moet worden;
  • Conformeren aan de gewenste kwaliteit, uniformiteit en de werkprocessen.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Medewerker Binnendienst GEO Landmeetkunde die deze organisatie zoekt?