thumbnail
thumbnail

DevOps Engineer

Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 100,00
32 - 40 Gelderland

Begindatum:

4 mrt 2024

Einddatum:

4 sept 2024

Uren per week:

32 - 40

Publicatiedatum:

6 feb 2024

Omschrijving van de opdracht

Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. 

Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Voor de OBO Kadaster zijn wij op zoek naar een enthousiaste DevOps Engineer met de rol van Integratiespecialist, ter  versterking van het DSO-LV team.

Het Kadaster is ketenpartner in het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO). We zijn samen met andere ontwikkelpartners georganiseerd in operationele beheerorganisaties (OBO’s). De diensten die de verschillende OBO’s ontwikkelen en beheren, vormen de operationele keten van het DSO-LV.

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen,  zodat het bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Omgevingswet is een bundeling van 26 wetten en regels over ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur, milieu, water en natuur. De Omgevingswet moet verheldering en efficiëntie bieden. Een samenhangende benadering moet leiden tot een goede en duurzame fysieke leefomgeving.

De teams binnen de OBO’s werken nauw samen om de gewenste functionaliteit voor het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet te realiseren. In dat programma werken verschillende organisaties op een Agile wijze samen op basis van het SAFe framework. Dat betekent onder andere dat er wordt gewerkt in sprints van 2 weken en Program Increments van een kwartaal. Let op: aangezien deze organisaties door het hele land verspreid zitten, zijn de bijbehorende events ook door het land verspreid.

In het DSO-LV team werken drie DevOps Engineers, waar jij er één bent. Als team bouw je en beheer je de Azure AKS omgeving waar alle Kadaster DSO diensten op gedeployed zijn, of naar worden gemigreerd. De uitdagingen waar het team op dit moment voor staat is onder andere het migreren van de build pipelines van de Jenkins build servers op de private cloud naar een Tekton instantie op een managed Azure omgeving.
Op onze AKS-clusters (test en productie) zijn meerdere omgevingen geconfigureerd en op alle omgevingen is dezelfde set aan Kadaster DSO-applicaties gedeployed. De routing van de informatie-uitwisseling tussen deze applicaties en met de applicaties in de keten die buiten het Kadaster worden gehost, worden beheerd door de DevOps Engineers.
Vanuit het DSO-LV team wordt directe ondersteuning geboden aan de applicatieteams bij het ontwikkelen en configureren van de applicaties. Als DevOps Engineer kan je goed met de ontwikkelaars sparren over code (primair Java en Angular).
Als specialist op het gebied van Cloud Computing zorg je ervoor dat om onze Azure omgeving technisch en functioneel optimaal gebruikt wordt.

Opdrachtomschrijving
Je bent met je team verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Azure applicatie-omgeving. Je ontwikkelt en beheert de configuratie en zorgt dat event logging en monitoring goed zijn ingeregeld. Je bent net zo bedreven in het beheren en configureren van ontwikkelstraten op basis van Tekton en ArgoCD, als je dat bent met Kubernetes clusters met behulp van Helm of Kustomize.
Met jouw kennis en ervaring speel je ook een belangrijke rol bij het oplossen van incidenten en verstoringen.

Wij plannen onze werkzaamheden op een Kanban bord. Naast onze eigen tickets, wordt dit bord aangevuld met als integratiewerk geclassificeerde taken vanuit de applicatieteams. In de samenwerking binnen de OBO zijn goede communicatieve vaardigheden van belang, zodat we PO’s, analisten en andere collega’s kunnen meenemen in de issues en goed kunnen uitleggen wat de voor- en nadelen van oplossingen zijn.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • OCI images, Podman, Docker;

 • Kubernetes, Kustomize;

 • Traefik;

 • Azure AKS;

 • Tekton, ArgoCD;

 • Grafana, Prometheus, Loki, Tempo;

 • Git, Maven, Sonar;

 • Postgres / PostGIS;

 • Linux sh en bash;

 • Python;

 • OpenAPI;

 • XML/GML, GeoJson;

 • Mockito;

 • Java;

 • Angular.

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Inrichten en beheren van de Azure omgeving;

 • Inrichten en beheren van de applicatieclusters en de daarbij horende configuraties;

 • Configureren en onderhouden van de ontwikkelstraten;

 • Assisteren bij het analyseren en oplossen van incidenten, problemen en verstoringen.

Taken

 • Integreren van de verschillende componenten;

 • Toepassen van de monitoring stack en aansluiten op de verschillende dashboards;

 • Optimaal gebruik van Azure resources verzorgen;

 • Sparren over ontwerpkeuzes en toekomstbestendige oplossingen.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 04-03-2024 tot en met 04-09-2024 voor 32-40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 x 6 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.

Eisen

 • Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.

 • U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 5 pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 5 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria. Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.

 • Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie.

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau.

 • Minimaal 1 jaar ervaring met het merendeel van de volgende tools en technieken: o Tekton; o ArgoCD; o Kustomize/Helm; o Loki & Tempo.

 • Minimaal 3 jaar ervaring met het merendeel van de volgende tools en technieken: o Container technologie (OCI, Podman, Docker); o Orchestrators (Kubernetes); o Routing en proxy management (Traefik); o CI/CD Tooling (Git, Jenkins, Maven); o Configureren en onderhouden van ontwikkelstraten, deployments en applicatieplatforms; o Monitoring tooling (Prometheus / Grafana); o Python; o Linux shell.

 • Minimaal 5 jaar ervaring met het merendeel van de volgende tools en technieken: o Java/Angular; o REST API’s; o OpenAPI; o XML/GML/GeoJson; o RabbitMQ; o PostgreSQL database (of vergelijkbaar). o Agile en Scrum; o Issue tracking (Jira).

 • Taalniveau Nederlands minimaal B2.

 • Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:

  • Afmaker, focus op zaken afronden;

  • Zelfstandigheid, en ervaring in zowel beheer- als vernieuwingstrajecten;

  • Zelfstandig komen met verbetervoorstellen en overleg over de implementatie hiervan;

  • Gedegen kennis van de te gebruiken methoden en technieken;

  • Flexibele werkhouding;

  • Over eigen grenzen heen kijken en bereid zijn aanpalende werkzaamheden op te pakken;

  • Communicatief zeer vaardig, voor het samenwerken met andere (interne en externe) teams in een keten;

  • Duidelijke gerichtheid op samenwerking.

Wensen

 • U geeft een beschrijving van een recente specifieke casus waarbij u het gebruik van de cloud omgeving voor een applicatie heeft geoptimaliseerd (max. 300 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster. (25%)

 • U geeft een beschrijving van uw ervaring met de werkzaamheden als DevOps Engineer, zoals wij hebben aangegeven in de uitvraag (max. 300 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster. (25%)

 • U geeft een beschrijving hoe uw niveau is met betrekking tot het bespreken van code met software ontwikkelaars (max. 300 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster. (20%)

 • U geeft een beschrijving op welke wijze u meerwaarde toevoegt aan ons team (max. 300 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score. (30%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de DevOps Engineer die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.