thumbnail
thumbnail

Testcoordinator Techniek

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 120,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 apr 2024

Einddatum:

31 mrt 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

5 feb 2024

Type inzet
Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatieop basis van een resultaatgerichte opdracht definitie. De uitvoeringvindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

De aanvraag staat open voor alle aanbieders, zowel detacheringsbureau's als ZZP-ers worden uitgenodigd om te reageren

Voor deze opdracht is een BO plus screening van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Opdracht omschrijving
De testcoördinator Techniek maakt deel uit van een Projectteam dat een aantal specifieke meldkamers op verschillende locaties in Nederland aansluit op een nieuwe LMS-voorziening voor infrastructuur en services.

Er is actueel sprake van tijdsdruk bij deze trajecten. Het gaat om het organiseren en (laten) uitvoeren van verschillende technische (infrastructurele) testen. Het kan bijvoorbeeld gaan om netwerk, server of fail-over testen. De testcoördinator Techniek zal het technisch geweten zijn van het testteam en aanspreekpunt voor inhoudelijk experts op operationeel niveau.

Samenwerking met beheerders, leveranciers en inhoudelijk experts is daarbij cruciaal. Dit alles heeft tot doel om succesvol en binnen tijd testen (laten) voorbereiden, uitvoeren en hierover te rapporteren.

Doelstelling
De Testcoördinator Techniek zal bijdragen aan de realisatie van het volgende doel: regionale meldkamers aansluiten op de landelijke ICT infrastructuur van de LMS om zo een gezamenlijk netwerk van de landelijke meldkamers te creëren.

De opdracht is afgerond op het moment dat de aansluiting succesvol is gerealiseerd en het gezamenlijk netwerk operationeel is gesteld.

Verantwoordelijkheden

 • Samenwerking creëren en onderhouden met alle stakeholders;

 • Consensus verkrijgen over de testaanpak;

 • Technische (infrastructurele) testen coördineren van begin tot eind;

 • Rapporteren (mondeling en schriftelijk) over de testvoortgang, testresultaten en eventuele geconstateerde risico’s of afwijkingen op het testtraject;

 • Aansturen van testers, beheerders, leveranciers en inhoudelijk experts.

Contacten

 • Werkt zelfstandig en in teamverband

 • Werkt op verschillende locaties in het land (Meldkamers en Zeist). Thuiswerken in overleg mogelijk.

 • Werkt met testers, beheerders, leveranciers en inhoudelijk experts

Opleiding

Eisen 

 • De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond ICT-gerelateerd diploma op HBO-niveau (bachelor).

 • De kandidaat is TMAP en/of ISTQB gecertificeerd

Wens

 • De kandidaat is in het bezit van een Cisco Certified Network Professional.

 • Professionele kennis en werkervaring

Eisen 

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met gestructureerd testen en testanalyse.

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 8 jaar minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als testcoördinator.

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met testen binnen een netwerk infrastructuur.

Wensen

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met netwerk tooling.

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring op het niveau van Cisco Certified Network Professional.

 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het vlak van netwerktesten. 

 • De kandidaat heeft werkervaring in de meldkamerwereld (Politie, Brandweer, Ambulance, KMar) in een ICT gerelateerde functie.

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 8 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met met grote of complexe ICT omgevingen.  

Competenties

 • Integriteit 

 • Samenwerken

 • Initiatief

 • Besluitvaardig

 • Flexibel gedrag

 • Stressbestendigheid

 • Accuratesse

 • Resultaatgerichtheid

 • Goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Beschikbaarheid
De Externe is inzetbaar vanaf 01-04-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-03-2025 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

Maximaal: € 120,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

 • Eis 1: Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Sjabloon : CV template 1.9.doc

 • Eis 2. De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond ICT-gerelateerd diploma op HBO-niveau (bachelor). Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

 • Eis 3. De kandidaat is TMAP en/of ISTQB gecertificeerd. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

 • Eis 4. De kandidaat heeft in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met gestructureerd testen en testanalyse. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 5. De kandidaat heeft in de afgelopen 8 jaar minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als testcoördinator. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 6. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met testen binnen een netwerk infrastructuur. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 7. Vereiste competenties/vaardigheden: Integriteit: Geeft invulling aan het werk, op een manier die in overeenstemming is met maatschappelijke waarden en normen, die relevant zijn voor de politie. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Besluitvaardig: Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar. Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Stressbestendigheid: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden. Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten. Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

Wensen

 • Wens 1. De kandidaat is in het bezit van een Cisco Certified Network Professional. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= Nee 5/5= Ja (30%)

 • Wens 2. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring op het niveau van Cisco Certified Network Professional. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (25%)

 • Wens 3. De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het vlak van netwerktesten. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Nee 5/5= Ja (15%)

 • Wens 4. De kandidaat heeft in de afgelopen 8 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met met grote of complexe ICT omgevingen.   Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (10%)

 • Wens 5. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met netwerk tooling als sniffers netwerk commando’s, realtime monitoring. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (10%)

 • Wens 6. De kandidaat heeft werkervaring in de meldkamerwereld (Politie, Brandweer, Ambulance, KMar) in een ICT gerelateerde functie. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Nee 5/5= Ja (10%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Testcoordinator Techniek die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.