thumbnail
thumbnail

Sr Software Ontwikkelaar met affiniteit voor big data

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 110,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

2 sept 2024

Einddatum:

31 aug 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

30 mei 2024

Type inzet

Kijkende naar de inhoud van deze aanvraag en de wet DBA, leent deze aanvraag zich er niet voor om door een ZZP'er uitgevoerd te worden.

Voor deze opdracht is een Betrouwbaarheidsonderzoek met omgevings onderzoek (BO+) van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Opdracht omschrijving

Voor de ontwikkeling van applicaties binnen het cluster Data van de Productielijn BI, Productiehuis, wordt gezocht naar een Back-End Java developer met bij voorkeur kennis van Spring Boot, gebruik makend van moderne big data technologie stacks zoals Spark, Kafka en Elasticsearch

Focus ligt op de doorontwikkeling van bestaande en nieuwe applicaties waarbij het jouw kerntaak is om deze applicaties te ondersteunen met CI/CD technologie in een containerised omgeving (Docker/Kubernetes).

Doelstelling

Je bent onderdeel van het DevOps team waar op Agile (Scrum) wijze wordt ontwikkeld aan het ontsluiten, verwerken, verrijken van data voor afnemers binnen en buiten onze productielijn.

Verantwoordelijkheden

 • Je bent back-end developer van big data applicaties in een bestaand DevOps team en binnen de agile projectaanpak werk je mee aan de totstandkoming van de applicaties.

 • Je werkt graag samen in een divers DevOps team en bent snel enthousiast om samen met collega’s te werken aan nieuwe uitdagingen.

 • Je bent niet snel uit het veld geslagen ook al weet je niet meteen hoe alles precies in elkaar steekt. 

 • Je hebt een passie voor open source software en experimenteert hier graag mee.

 • Je blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen en je doet proactief voorstellen ter verbetering van het technisch beheer.

 • Je draagt kennis over naar collega's over relevante expertise binnen het eigen vakgebied.

 • Je denkt mee bij incidenten, problemen, changes en projecten.

 • Mogelijk neem je deel aan piketdiensten (stand-by) en participeert iedere dag in ontwikkeltrajecten.

Contacten

 • Intern met collega developers, eindgebruikers en collega's binnen de dienst-ICT. Contacten zijn vak- en/ of dienstverlening inhoudelijk.

Opleiding

 • Eis: een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.

 • Wens: De kandidaat heeft door een afgeronde studie, training of opleiding kennis van security en is in staat dit aan te tonen met een diploma / certificaat. 

Professionele kennis en werkervaring

Eisen

 • De kandidaat heeft minimaal 7 jaar werkervaring als Data Engineer of Software Developer.

 • De kandidaat heeft minimaal 7 jaar werkervaring met Java/Python

 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met Docker, Kubernetes en Openshift in Enterprise projecten

 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met Agile en DevOps werken.

Wensen

 • De kandidaat heeft kennis van technologie als: Spark, Airflow, SQL, XML, JSON, REST

 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het deployen van applicaties op Openshift/Kubernetes middels CI/CD in Enterprise projecten

 • De kandidaat heeft kennis van tools als: Jira, Confluence, Git.

 • De kandidaat heeft kennis van BI (data modellering, ETL en data infrastructuur)

 • De kandidaat heeft kennis van Linux

Competenties

 • Probleemanalyse

 • Overtuigingskracht

 • Initiatief

 • Klantgerichtheid

 • Leervermogen

 • Samenwerken

 • Coachen

 • Beheersing van de Nederlandse taal

De Externe is inzetbaar vanaf 02/09/2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31/08/2025 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Maximaal: € 110,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Sjabloon : CV template 1.9.doc

Eis 2. De aangeboden kandidaat is in loondienst en geen ZZP’er. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Tevens zijn uitgesloten ondernemers in dienst van een eigen BV. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet kan voldoen aan deze eis, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 3. De kandidaat is in het bezit van een afgerond, erkend en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Deelcertificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 4. De kandidaat heeft minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als Data Engineer of Software Developer. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 5. De kandidaat heeft minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring met Java of Python. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 6. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met Docker, Kubernetes en Openshift in Enterprise projecten. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 7. De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met Agile en DevOps werken. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 8. Vereiste competenties/vaardigheden: Probleemanalyse - Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Overtuigingskracht - Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Initiatief - Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Klantgerichtheid - Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Leervermogen - Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Coachen - Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

20 %

Wens 1. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met: Spark, Airflow, SQL, XML, JSON, REST De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft kennis van 0 van de 6. 1/5= De kandidaat heeft kennis van 2 van de 6. 2/5= De kandidaat heeft kennis van 3 van de 6. 3/5= De kandidaat heeft kennis van 4 van de 6. 4/5= De kandidaat heeft kennis van 5 van de 6. 5/5= De kandidaat heeft kennis van 6 van de 6.

20 %

Wens 2. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het deployen van applicaties op Openshift/Kubernetes middels CI/CD in Enterprise projecten. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft kennis van 0 van de 4. 2/5= De kandidaat heeft kennis van 1 van de 4. 3/5= De kandidaat heeft kennis van 2 van de 4. 4/5= De kandidaat heeft kennis van 3 van de 4. 5/5= De kandidaat heeft kennis van 4 van de 4.

20 %

Wens 3. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met tools als: Jira, Confluence, Git. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

20 %

Wens 4. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met BI (data modellering, ETL en data infrastructuur. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

20 %

Wens 5. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met Linux Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 of per mail via sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Sr Software Ontwikkelaar met affiniteit voor big data die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.