thumbnail
thumbnail

Senior Python ontwikkelaar

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 125,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 apr 2024

Einddatum:

31 mrt 2027

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

1 feb 2024

Type inzet

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatieop basis van een resultaatgerichte opdracht definitie. De uitvoeringvindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden van de kandidaat. Erisgeen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

De aanvraag staat open voor alle aanbieders, zowel detacheringsbureau's als ZZP-ers worden uitgenodigd om te reageren

Voor deze opdracht is een VO-A screening van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Opdracht omschrijving

De IV-organisatie (Informatie Voorziening) van de Nationale Politie staat voor de continue uitdaging om de Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) voor de politie te verbeteren, te harmoniseren, te standaardiseren dan wel te vernieuwen. Binnen deze context bestaan er zogenaamde Eigen Beheerde Omgevingen (EBO’s). Dit zijn ICT oplossingen voor decentrale informatiebehoeften van de operatie. Binnen het programma EBO’s wordt invulling gegeven aan de transitie van deze applicaties naar de informatiehuishouding van de Nationale Politie. 

Als Python ontwikkelaar ga je je bezighouden met nieuwe of bestaande projecten in Eigen Beheerde Omgevingen (EBO) in het gehele land.

Doelstelling

Beoogd resultaat:

Met de expertise van deze externe inhuur zal er een analyse worden opgesteld van de bestaande toepassingen en wordt er besloten hoe een toepassing aangepast of herbouwd moet worden. Ook de uitvoering hiervan valt onder deze opdracht.  

Verantwoordelijkheden

 • Houdt zich bezig met het ontwikkelen, bouwen en verbeteren van goed gedocumenteerde software binnen een cloud-based Python-omgeving.

 • het beheren van linux servers waarop de python applicaties geautomatiseerd worden uitgerold met behulp van ansible script.

 • Werkt nauw samen met en geeft leiding aan andere ontwikkelaars in het team.

Contacten

Alleen met interne en externe Politiemedewerkers.

Opleiding

 • WO+, het hebben van een dr. ir. titel in een relevant vakgebied strekt tot aanbeveling.

Professionele kennis en werkervaring

 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Python-developer.

 • Kandidaat heeft naast Python ook aantoonbare werkervaring met: Django, Flask, TDD / Unit Testing (pytest), RabbitMQ, Redis

 • Kandidaat heeft aantoonbare kennis en werkervaring met Office VBA

 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het werken met Agile Scrum

 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in een DevOps team, met Docker, Cloud Foundry, Ubuntu, Nginx, Gunicorn, Bash, JIRA, Git, Bitbucket, Gitlab Pipelines, Jenkins, Ansible

 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in Agile teams, in het bijzonder met zowel SCRUM als eXtreme programming.

 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met diverse databases (MySQL, MS SQL Server, Postgresql)

 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met bouwen van administratieve bedrijfsapplicaties.

 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met object georiënteerd programmeren.

 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met legacy codebases.

 • Kandidaat heeft 5 jaar ervaring binnen de IT onderdelen van binnen het veiligheidsdomein.

Competenties

ambitieuze, gedreven, zelfstandige Python-ontwikkelaar met uitstekende communicatieve vaardigheden. Je hebt je strepen verdiend als het gaat om oplossing en klantgericht maatwerk.

 • Analytisch – In staat hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden en de consequenties van keuzes te overzien

 • Flexibel gedrag - Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.

 • Stressbestendigheid - Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden.

 • Overtuigingskracht - Toont gedrag dat erop is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.

 • Mondelinge presentatie - Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen.

 • Documenteren van toepassingen, kennisoverdracht en cursussen geven

 • Klantgerichtheid - Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.

 • Native Nederlands sprekend. Goede vaardigheden in de Engelse en Duitse taal

De Externe is inzetbaar vanaf 01-04-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-03-2027 voor 36 uur per week. Het contract kan niet worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Maximaal: € 125,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Sjabloon : CV template 1.9.doc

Eis 2. Een erkend en volledig afgerond WO diploma. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 3. Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Python-developer. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 4. Kandidaat heeft naast Python ook aantoonbare werkervaring met: Django, Flask, TDD / Unit Testing (pytest), RabbitMQ, Redis Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 5. Vereiste competenties/vaardigheden: Analytisch – In staat hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden en de consequenties van keuzes te overzien Flexibel gedrag - Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Stressbestendigheid - Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden. Overtuigingskracht - Toont gedrag dat erop is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Mondelinge presentatie - Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen. Documenteren van toepassingen, kennisoverdracht en cursussen geven Klantgerichtheid - Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Native Nederlands sprekend. Goede vaardigheden in de Engelse en Duitse taal Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

15 %

Wens 1. Kandidaat heeft aantoonbare kennis en werkervaring met Office VBA Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

15 %

Wens 2. Kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het werken met Agile Scrum Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

15 %

Wens 3. Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in een DevOps team, met Docker, Cloud Foundry, Ubuntu, Nginx, Gunicorn, Bash, JIRA, Git, Bitbucket, Gitlab Pipelines, Jenkins, Ansible Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

15 %

Wens 4. Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in Agile teams, in het bijzonder met zowel SCRUM als eXtreme programming. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

10 %

Wens 5. Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met diverse databases (MySQL, MS SQL Server, Postgresql). Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met bouwen van administratieve bedrijfsapplicaties. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

10 %

Wens 6. Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met object georiënteerd programmeren. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

10 %

Wens 7. Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met legacy codebases. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

10 %

Wens 8. Kandidaat heeft 5 jaar ervaring binnen de IT onderdelen binnen het veiligheidsdomein. (politie-defensie) Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Senior Python ontwikkelaar die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.