thumbnail
thumbnail
Medewerker Kwaliteit en Procesmanagement

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Sluit over 2 dagen
€ 110,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 jan 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

15 sept 2023

Type inzet
Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

De aanvraag staat open voor alle aanbieders, zowel detacheringsbureau's als ZZP-ers worden uitgenodigd om te reageren.

Omschrijving van de opdracht
De sector Programma- Project- en Interim management (PPI) maakt onderdeel uit van het Politie Diensten Centrum (PDC). Het PDC verzorgt de bedrijfsvoering voor de politie, zoals financiën, ICT, communicatie en personeelszaken. PPI levert programma- en project professionals voor het leiden en ondersteunen van programma's en projecten binnen de politie en in samenwerking met ketenpartners. 

De missie van PPI: "Waardecreatie door veranderingen met IV-component voor politie & ketenpartners, gestructureerd en transparant van A naar B".

PPI zet haar professionals zo breed mogelijk in binnen de organisatie om de dagelijkse leiding te voeren over veranderprocessen. Zij zijn inzetbaar vanaf het vertalen van de gebruikersbehoefte naar een realisatieplan tot aan de daadwerkelijke implementatie bij de gebruikers. Voor PPI staan hierbij de opdrachtgevers en hun vragen centraal. De functie Medewerker Kwaliteit en Procesmanagement valt binnen het centraal Project Management Office (PMO) van de sector PPI. Het PMO team draagt zorg voor kwaliteitsborging, standaarden, rapportage en analyse, resourcemanagement, training, functioneel beheer van de projectmanagement tool, en coaching en advies.

Als Medewerker Kwaliteit en Procesmanagement vervul je een belangrijke rol op het gebied van doorontwikkeling van processen en adviseren van (hoger) management ten aanzien van gewenste verbeteringen.

Onderdeel van je werk is ook het coachen/begeleiden van (nieuwe) programma-, projectmanagers en projectondersteuners en je collega’s op weg helpen ten aanzien van processen en tooling. Je hebt de mogelijkheid om inhoudelijk betrokken te zijn bij projecten en programma's in de rol van bijvoorbeeld kwaliteitsmanager.

Verder ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van kwaliteitsreviews en quick scans op managementproducten, rapportages en datakwaliteit in de projectmanagement tool Fortes Change Cloud (FCC).

De toenemende vraag naar expertise op genoemde onderdelen leidt ertoe dat het nodig is om extra capaciteit in te huren om hier een bijdrage aan te leveren.

Doelstelling
Je maakt deel uit van de programma- en projectenorganisatie van de Politie. Deze organisatie levert capaciteit voor het leiden van programma’s en projecten binnen de Politie. Samen met je team draag je bij aan een efficiëntere uitvoering van projecten en de verbetering van bijbehorende processen.

Als medewerker kwaliteit en procesmanagement ondersteun en instrueer je collega’s, waar nodig, ten aanzien van processen en tooling. Voor (nieuwe) programma-, projectmanagers en projectondersteuners vervul jij de rol van coach en begeleider. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van kwaliteitsreviews en quick scans op managementproducten, rapportages en datakwaliteit in de projectmanagement tool Fortes Change Cloud (FCC).

Verantwoordelijkheden
Vakmatige taken:

 • Je bent (mede)verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de processen van programma- en projectmanagement naar een hoger volwassenheidsniveau;

 • Je voert analyses uit op opzet, bestaan en werking van processen en doet verbetervoorstellen;

 • Je bewaakt, rapporteert en adviseert over de kwalitatieve uitvoering van projecten en programma's cf het geldende kwaliteitsframework;

 • Je ondersteunt en adviseert het management van PPI op noodzakelijke onderwerpen;

 • Je verzamelt en ontwikkelt kennis en good practices t.b.v. toepassing binnen projecten en programma's

 • Je presenteert, overtuigt en faciliteert medewerkers ten aanzien van vernieuwingen in projectmanagement;

 • Je adviseert en ondersteunt projectmedewerkers in de toepassing van standaarden in hun projecten en programma's;

 • Je monitort de processen en producten en draagt ervoor zorg dat deze voldoen aan de actuele kwaliteitsnormen;

 • Je beheert templates en instructies;

 • Je voert kwaliteitsreviews en quick scans uit op managementproducten, rapportages en datakwaliteit in de Fortes Change Cloud (FCC);

 • Je voert interne BIT-toetsen uit;

 • Je coacht en begeleidt (nieuwe) programma-, projectmanagers en projectondersteuners;

 • Je beheert de PPI website (Agora) voor informatie-uitwisseling en samenwerking binnen de organisatie.

Contacten
De Medewerker Kwaliteit en Procesmanagement heeft contacten met projectmedewerkers, met het management-team en met collega's van andere lijn afdelingen. Zij/hij is in staat om een sterk intern netwerk op te bouwen en te onderhouden. Zij/hij is het expertise-aanspreekpunt voor diverse in- en externe stakeholders.

Opleiding

Eis:

 • Erkend, volwaardig en volledig afgeronde HBO opleiding.

Wens:

 • Prince2 certificering;

 • MSP certificering;

 • P3O certificering;

 • Lean SixSigma green belt certificering;

Professionele kennis en werkervaring

 • Minimaal 5 jaar ervaring met programma- en projectmanagementprocessen binnen een ICT of IM gestuurde omgeving; - minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van proces- en kwaliteitsmanagement;

 • minimaal 3 jaar ervaring met regie op analyse- en rapportagetrajecten, op kwaliteitsmanagementtrajecten, op kennismanagement en met de Fortes Change Cloud of vergelijkbare projectadministratie tooling;

 • aantoonbare kennis van en ervaring met MSP, PRINCE2 en P3O;

 • kennis van en ervaring binnen een Agile omgeving ( SAFe, LeSS, Scrum).

 • kennis en ervaring met PowerBI.

Competenties

 • Maatschappelijke oriëntatie

 • Organisatiesensitiviteit

 • Overtuigingskracht

 • Coachen

 • Organisatievermogen

 • Klantgerichtheid

 • Netwerkvaardigheid

 • Systeemdenken

 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

 • Mondelinge presentatie

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Medewerker Kwaliteit en Procesmanagement die deze organisatie zoekt?