thumbnail
thumbnail

Enterprise Data Architect

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 120,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 mrt 2024

Einddatum:

28 feb 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

20 nov 2023

Type inzet
Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP'ers die zichzelf offreren. Voor deze opdracht geldt: Bring your own device. De medewerker dient een eigen smartphone en laptop te gebruiken. Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat.
Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

Omschrijving van de opdracht
De politie heeft de ambitie om een van de meest innovatieve politiekorpsen te worden. Randvoorwaarde hierbij is dat de gegevenshuishouding op orde is! De politie heeft daarom onlangs haar Datastrategie voor de komende jaren vastgesteld.  De Datastrategie geeft invulling aan de ambitie van de politie om het werk nog meer datagedreven te maken. Dat betekent dat het werk van de politie verandert: meer analytisch, meer kennis van data en hoe er met data omgegaan moet worden. Dit heeft consequenties voor de hele organisatie. Het vraagt om maatregelen en technologie om met grote hoeveelheden data om te gaan en van daaruit relevante en bruikbare producten te maken voor de veiligheid van Nederland.

Als Enterprise Data Architect (EDA) bij de Gegevensautoriteit, onderdeel van de Directie Informatievoorziening van de Politie heb je een belangrijke verbindende rol in het realiseren van de ambities van de Politie zoals die zijn beschreven in de Datastrategie. Dat doe je door op de vier databeleidsterreinen; typeringsbeleid, kwaliteitsbeleid, delingsbeleid en gebruiksbeleid een gedragen en samenhangend architectuurstelsel op te zetten. De opzet van dit stelsel en het (laten) realiseren en standaardiseren is jouw verantwoordelijkheid, dat doe je samen met collega’s binnen de politie, (keten-) partners en leden van de CDO-raad JenV en de CDO-raad Rijk.

Doelstelling
Het ontwerpen en realiseren van een gegevensarchitectuurstelsel ondersteunend aan de Datastrategie Politie.Binnen de scope van het ontwerp valt de vastlegging en afstemmen met relevante betrokkenen. De realisatie omvat de formele goedkeuring van het gegevensarchitectuurstelsel en de inwerkingtreding van het stelsel binnen en buiten de politie.

Voortgangsevaluaties zijn onderdeel van de opdracht.

Verantwoordelijkheden

 • het uitwerken, vastleggen, onderhouden en verkrijgen van en zo breed mogelijk draagvlak voor gegevensprincipes/beginselen;

 • het uitwerken, vastleggen, onderhouden en verkrijgen van en zo breed mogelijk draagvlak voor de referentiearchitectuur gegevenshuishouding politie;

 • het uitwerken en bewaken van de relatie van de data-architectuur met de enterprise-architectuur, ook in relatie tot de IV-strategie van de politie;

 • het versterken van de samenwerking op (data)architectuurgebied met (keten-) partners en in het architectuurforum JenV en de JenV CDO Raad;

 • het versterken van het politiebelang op het gebied van data-architectuur binnen de (Rijks-) overheid; - het adviseren van lijnmanagement;

 • het beantwoorden van vragen van de collega’s;

Contacten
Bij de uitvoering van de opdracht werk je samen binnen de politie, (keten-) partners en deelnemende organisaties van de CDO-raad JenV en de CDO-raad Rijk. In het bijzonder werk je samen met collega-architecten binnen de politie. Daarnaast trek je samen op met de collega’s binnen het CDO-team.

Opleiding

Eisen:

 • De kandidaat is aantoonbaar tenminste in het bezit van een en afgeronde, volwaardige en erkende HBO opleiding

Wensen:

 • De kandidaat heeft op een afstudeerrichting in minimaal de HBO opleiding in de richting van Informatica, (Technische) bedrijfskunde of gelijkwaardig.

Professionele kennis en werkervaring

Eisen:

 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring als Enterprise Data Architect en minimaal acht jaar ervaring als architect in een vergelijkbare omgeving.

 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met datastrategieën, datagovernance en datamanagement.

 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met architectuur in het publieke domein, denk hierbij aan NORA, GEMMA, etc.

 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring in kennis- informatie- en datamodelleren.

 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het ontwikkelen en implementeren van architectuurmethoden en –technieken TOGAF.

Wensen:

 • De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring op het veiligheidsdomein;

 • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring om data-architectuur in een samenhangend perspectief te zetten. Zowel vanuit wet- en beleid, de gehele datalevenscyclus en een gezonde balans tussen kansen en risico’s.

 • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring om data-architectuur in relatie te bezien tot cruciale i-aspecten als informatiebeveiliging, privacy, archivering en technologie.

 • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring in het schrijven en presenteren van adviezen en houdt daarin rekening met onderlinge verhoudingen en haalbaarheid in een politiek-bestuurlijk omgeving.

 • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het meenemen van gremia in het kader van besluitvorming in zake producten die je realiseert

Competenties

 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiekbestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.

 • Je hebt een goed ontwikkelde luistervaardigheid, vraagt door ter verduidelijking en levert in samenspel met anderen een effectieve bijdrage aan een gemeenschappelijk doel.

 • Creativiteit: Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden.

 • Delegeren: Draagt onderdelen van de eigen taak en de daarbij behorende bevoegdheden over aan anderen en stimuleert en instrueert de ander om deze taken en verantwoordelijkhedengoed te vervullen.

 • Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.

 • Inlevingsvermogen: Onderkent de gevoelens en behoeften van anderen en het effect van eigen handelen daarop. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.

 • Kwaliteitgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.

 • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.

Opleiding
We bieden aanvullend op de functie van Enterprise Data Architect een cursus Instructievaardigheden, om je vaardigheden en expertise op dit gebied verder te ontwikkelen en te versterken. Bekijk voor meer informatie onze opleidingen pagina!

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Enterprise Data Architect die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.