thumbnail
thumbnail

Data Architect

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 104,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 jul 2024

Einddatum:

30 jun 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

27 mrt 2024

Type inzet
Kijkende naar de inhoud van deze aanvraag en de Wet DBA, leent deze aanvraag zich er niet voor om door een ZZP'er te worden uitgevoerd.

Voor deze opdracht is een Betrouwbaarheids Onderzoek (BO) van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Opdracht omschrijving
Vanwege de unieke informatiepositie, is het binnen de politie van cruciaal belang dat het beleid op het gebied van data uitwisseling goed wordt geïmplementeerd en nageleefd. De politie beschikt namelijk over gevoelige data waarvan het van groot maatschappelijk belang is dat deze enkel onder de juiste voorwaarden, met daartoe bevoegde partijen wordt gedeeld.

Binnen de politie organisatie bevindt de sector Dienstverlening Partners (DP) zich op het snijvlak van de politieorganisatie en de ketenpartners. Hierbij vindt veel informatie-uitwisseling plaats. Om deze processen en afspraken te stroomlijnen wordt een nieuw team opgericht, het team aansluitdiensten (TAD). Dit team moet aansluit gegevens diensten (AGD’s) gaan leveren. Een AGD is een gegevensdienst die we specifiek inzetten voor onderlinge aansluitingen tussen IV’s. Als gestandaardiseerde gegevensdienst is het volledig opgebouwd uit standaarden voor interface, service, berichtformaat, en taalgebruik (semantiek) en bevat daarbij de ondersteuning voor security, logging, voorbrenging en meer. Alleen het functioneelinhoudelijke bericht (de reden waarom de aansluitgegevensdienst wordt gemaakt) blijft specifiek.

Doelstelling
Voor dit team zoeken wij een data architect die zich bezig zal gaan houden met het begeleiden van ontwerpkeuzes voor berichtenverkeer en AGD’s / berichten services. Daarnaast zul je beslissingen nemen in het kader van harmonisatie en standaardisatie.

Je draagt samen met een ervaren medewerker zorg voor het opzetten van de omgeving, regievoering op vraagzijde en vraagarticulatiescherp krijgen voor door ontwikkeling (zowel functioneel als non functioneel), met als doel het volwassen worden van het API beleid binnen de organisatie.

Verantwoordelijkheden
Jij houdt je bezig met het formuleren van functionele doorontwikkeling op basis van business behoefte.

Daarnaast houd je je onder andere bezig met:

 • Specificaties van eisen voor bericht, service, interface en doorontwikkeling API platform (AGD’s, AV’s en AVP’s)

 • Leveren van voldoende voorwerk t.b.v. een soepele refinement;

 • Binnen de kaders en richtlijnen uitwerken en verduidelijken van stories a.d.v. designs;

 • Draagt inhoudelijke architectuur kennis uit binnen het team, acteert als vraagbaak.

Contacten

 • Verschillende stakeholders binnen en buiten de sector dienstverlening partners

 • Teamleden TAD

 • Het team dat de infrastructurele voorzieningen beheert en ontwikkelt,

 • Verschillende devops teams

Opleiding

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding bijvoorbeeld in de richting van Bedrijfskundige informatica, Informatica of een vergelijkbare studierichting;

Professionele kennis en werkervaring

Eisen:

 • Ervaring met agile werken;

 • Kennis en/of ervaring met SAFe;

 • Aantoonbare ervaring op data architectuur gebied.

Wensen:

 • Certificering (bijvoorbeeld TOGAF, DMBOK, BABOK);

 • Analytisch denkvermogen gecombineerd met een pragmatische instelling;

 • Bij voorkeur ervaring met het werken binnen grote organisaties (1000+ Fte)

Competenties

 • Analytisch

 • Pragmatisch

 • Initiatief

 • Ondernemend

 • Samenwerken

 • Nieuwsgierig

 • Leergierig

 • Open voor nieuwe ideeën

 • Resultaatgerichtheid

 • Oplossingsgericht

Beschikbaarheid
De Externe is inzetbaar vanaf 01-07-2024(of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-06-2025 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

Maximaal: € 104,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Sjabloon : CV template 1.9.doc

Eis 2. De aangeboden kandidaat is in loondienst en geen ZZP’er. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Tevens zijn uitgesloten ondernemers in dienst van een eigen BV. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet kan voldoen aan deze eis, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 3. De kandidaat is in het bezit van een volledig, erkend en volwaardige opleiding op minimaal HBO-niveau in de richting van Bedrijfskundige informatica, Informatica of vergelijkbare studierichting; Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 4. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring op data architectuur gebied. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 5. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met Agile werken. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 6. De kandidaat heeft kennis van en aantoonbare werkervaring met SAFe. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 7. Vereiste competenties/vaardigheden: Analytisch Pragmatisch Open voor nieuwe ideeën Ondernemend Nieuwsgierig Initiatief - Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Leervermogen - Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Resultaatgerichtheid - Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. Probleemanalyse - Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

Wensen

Wens 1. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen grote organisaties, +1000fte. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen. (30%)

Wens 2. De kandidaat is in het bezit van certificering (bijvoorbeeld TOGAF, DMBOK, BABOK). Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat is niet in het bezit van certificering (bijvoorbeeld TOGAF, DMBOK, BABOK). 3/5= De kandidaat is in het bezit van 1 genoemde certificering 5/5= De kandidaat is in het bezit van meer dan 1 genoemde certificeringen (30%)

Wens 3. De kandidaat beschikt over analytisch denkvermogen gecombineerd met een pragmatische instelling. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (20%)

Wens 4. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen aantoonbare werkervaring binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie. 3/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de (Semi-)/overheid. 5/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de Politie. (20%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Data Architect die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.