thumbnail
thumbnail

Back-end ontwikkelaar

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 110,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 sept 2024

Einddatum:

31 aug 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

8 jul 2024

Type inzet
Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat.
Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.
De aanvraag staat open voor alle aanbieders, zowel detacheringsbureau's als ZZP-ers worden uitgenodigd om te reageren.

We zijn op zoek naar een  Full Stack ontwikkelaar met enkele jaren werkervaring. Hij of zij moet met zijn/haar kennis en ervaring zelfstandig zijn/haar rol wil pakken binnen de kaders van het Politie Agile Framework voor het ontwikkelen van een gamification platform genaamd profchecks.

Voor deze functie is een screening op BO+ niveau noodzakelijk. Volledig afronden van deze screening is noodzakelijk voor aanvang van de odpracht. 

Opdracht omschrijving
De Politieacademie is het opleidings- en kenniscentrum voor de Nederlandse politie waar competentiegericht onderwijs, kennis en het politiewerkveld samenkomen. Van de Politieacademie (PA) wordt verwacht op optimale wijze te voorzien in de onderwijsvraag van de politie en derden.

Binnen de Politieacademie zijn wij op zoek naar ervaren fullstack developers voor de herbouw en doorontwikkeling van ons serious gameplatform profchecks.

Profchecks helpt het onderwijs en de operatie om makkelijk, snel en op een uitdagende manier snel je juridische kennis up-to-date te houden. De Profchecks worden op diverse thema’s en voor verschillende functies ontwikkeld met professionals uit het veld.
Het platform is verouderd en niet meer anno 2023. Door o.a. de komst van de nieuwe wetgeving (modernisering wetboek van strafvordering) wil de Politieacademie het platform een nieuwe leven inblazen en met moderne technologie herbouwen.

Meer informatie: https://www.politieacademie.nl/profcheck

Doelstelling
Als expert op het gebied van back end ontwikkeling voer je een opdracht uit voor het cluster kennis, onderzoek en onderwijs (KOO).
Het nieuwe team Profchecks zal de focus hebben op de herbouw van het profchecks platform. Het team zal hierbij samenwerken o.a. met het huidige devops team en team virtueel trainen.

Jij brengt als expert unieke kennis en ervaring in om de opdracht, welke een heimelijk karakter heeft, tot een succesvol einde te brengen. Meer informatie kan in het verificatiegesprek worden toegelicht. 

Verantwoordelijkheden

 • Binnen een scrum team ben je als zelfstandige verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het profchecksplatform

 • Het analyseren en (mede-)ontwerpen van technische oplossingen op basis van user stories en features (epics)

 • Je draagt bij aan nieuwe architecturele- en softwarematige oplossingen. Hierbij ben je in staat out of the box te denken, en ideeën om te zetten in duurzaam werkende oplossingen;

 • Als Full Stack ontwikkelaar ben je dus mede verantwoordelijk voor het hele proces van specificering tot uitrol van de software in productie

Contacten
De Product owner en ondersteuning van een scrummaster ontwikkel je samen met je scrumteam (mede developers,
functioneel beheer, applicatiebeheer) en de ICT organisatie het platform Profchecks.

Opleiding
De kandidaat heeft een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, bij voorkeur in de richting van ICT.

Professionele kennis en werkervaring

 • Afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau

 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met het ontwikkelen van .Net applicaties in C#

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met web ontwikkeling in
  HTML5, Javascript en CSS en met de database SQLServer (T-SQL).

 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met het ontwikkelen van .Net applicaties in C#.

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met web ontwikkeling in
  HTML5, Javascript en CSS en met de database SQLServer (T-SQL).

 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met het ontwikkelen van .Net applicaties in
  de afgelopen 5 jaar

 • De kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met ASP.NET en Entity Framework versie (vanaf
  versie 5).

 • De kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met Javascript web development frameworks en
  libraries (bij voorkeur Angular).

 • De kandidaat heeft minimaal 1 jaar werkervaring met gebruik van Team Foundation Server.

Competenties

 • Accuratesse

 • Probleem analyse

 • Creativiteit

 • Samenwerken

 • Initiatief

 • Klantgerichtheid

 • Samenwerken

Beschikbaarheid
De Externe is inzetbaar vanaf 01/09/2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31/08/2025 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • Maximaal: € 110,00 - Inclusief alle kosten, exclusief BTW

 • Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd - Sjabloon : CV template 1.9.doc

 • Eis 2. De kandidaat heeft een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

 • Eis 3. Werkervaring De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring als developer .Net in grote organisaties (>1000 medewerkers). Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 4. Werkervaring De kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met het ontwikkelen van .Net applicaties in C#. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 5. Werkervaring De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met web ontwikkeling in HTML5, Javascript en CSS en met de database SQLServer (T-SQL). Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 6. De kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met het ontwikkelen van .Net applicaties in de afgelopen 5 jaar. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 7. De kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met ASP.NET en Entity Framework versie (vanaf versie 5). Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 8. De kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met Javascript web development frameworks en libraries (bij voorkeur Angular). Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 9. De kandidaat heeft minimaal 1 jaar werkervaring met gebruik van Team Foundation Server. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 10 De kandidaat heeft de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met het werken in scrum teams (Agile). Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 11. Vereiste competenties/vaardigheden: Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten. Probleem analyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Creativiteit: Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden. Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd / uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

Wensen

 • Wens 1 Werkervaring De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met Azure. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (35%)

 • Wens 2. Certificaat De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van een certificaat op het gebied van Domain Driven Design. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat is niet aantoonbaar in het bezit van een certificaat op het gebied van Domain Driven Design 5/5= De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van een certificaat op het gebied van Domain Driven Design (35%)

 • Wens 3. Certificaat De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van een certificaat op het gebied van Cybersecurity en Pentesting Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat is niet aantoonbaar in het bezit van een certificaat op het gebied van Cybersecurity en Pentesting 5/5= De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van een certificaat op het gebied van Cybersecurity en Pentesting (30%)

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Jan de Vries via 06 36 51 04 90 / opdrachtoverheid@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur
Opdracht Adviseur
Opdracht Adviseur

Ben jij de Back-end ontwikkelaar die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.