thumbnail
thumbnail
Accountmanager Vastgoed

Houten

Onderdoor 25, 3995 DW Houten, Nederland

Overig
Sluit over 4 dagen
€100
32 uur Utrecht

Publicatiedatum:

24-01-2023

Sluitingsdatum:

01-02-2023

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32 uur

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en de laatste decennia volop in ontwikkeling. Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote stad van bijna 50.000 inwoners. Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Behalve dat Houten mooi, groen, veilig en landelijk gelegen is, kent de gemeente ook veel sociale, culturele en economische activiteit. Deze kenmerken vormen samen de kracht en de kwaliteit van Houten.

Het team Vastgoed & Interne Dienstverlening (VID) beheert al het gemeentelijke vastgoed, is verantwoordelijke voor alle facilitaire zaken binnen de gemeente en is belast met de (digitale) archivering van de gemeente. Het team heeft ongeveer 25 enthousiaste collega’s. 

Je maakt onderdeel uit van het team cluster Vastgoed. Samen met je collega’s is het cluster verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van het gemeentelijk vastgoed, waaronder onderwijs-, welzijns-, cultuur- en sportaccommodaties. De drie primaire aandachtsvelden zijn: Technisch, Commercieel en Administratief beheer.

Het cluster Vastgoed heeft op korte termijn, voor een periode van 6 maanden, versterking nodig van een Strategisch Adviseur Vastgoed voor het managen en behandelen van de diverse vraagstukken die er leven rondom onze vastgoedportefeuille.

Opdracht
Ter vervanging van een zieke collega is de gemeente Houten op zoek naar een ervaren vastgoedprofessional. Een vraagbaak voor collega’s die ook zelf de handen uit de mouwen steekt om diverse issue’s af te handelen. Daarbij heb je diverse contacten met huurders, gemeentebestuur en collega’s in de gemeentelijke organisatie.
Daarbij stel je huurovereenkomsten op, of collegevoorstellen. Bij nieuwe verhuringen voer je de onderhandelingen. Bij aan- of verkooptrajecten geef je advies en stem je met collega’s af.
Je helpt met vaststellen van ons (onderhouds- of verhuur)beleid, stelt processen en beschrijvingen op, werkt mee aan ons huurprijsbeleid en het opstellen van huurberekeningen.
Kortom, al snel ben je de spin in het web op vele terreinen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring in vastgoedmanagement binnen de gemeentelijke organisatie;
2. Aantoonbare werkervaring met advisering op gebied van vastgoedvraagstukken;
3. Aantoonbare werkervaring met beheer van een vastgoedportefeuille: vastgoedexploitaties, huurprijsbepaling en opstellen van huurovereenkomsten;
4. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Gunningcriteria (weging totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met verhuur en beheer van gemeentelijk vastgoed (40 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met advisering op gebied van vastgoedvraagstukken (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met Vastgoedrekenen, c.q. gemeentelijke financiële huishouding (15 punten);
8. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Vastgoed, Juridische zaken of Bouwkunde (25 punten).

Geef in het CV duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 1. Integer;
 2. Communicatief vaardig;
 3. Klantgericht;
 4. Samenwerkingsgericht;
 5. Bestuurlijk sensitief;
 6. Analyserend.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Uurtarief maximaal €100,- inclusief reiskosten woon-werkverkeer, exclusief btw.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag t/m donderdag.

Planning
De gesprekken zijn gepland op dinsdagmiddag 7 februari 2023 tussen 14.00 en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 3 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De kandidaat dient over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te beschikken en het origineel te kunnen tonen, maximaal 6 maanden oud.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 27 januari 2023, 09.00 uur De vragen en bijbehorende antwoorden worden op Maandag 30 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot en met woensdag 1 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Accountmanager Vastgoed die deze organisatie zoekt?