thumbnail
Agile Projectleider IT-infrastructuren

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Poldermolen 2, 3994 DD Houten, Nederland

ICT
Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 105,-
36 Utrecht

Publicatiedatum:

13-01-2022

Sluitingsdatum:

21-01-2022

Begindatum:

15-02-2022

Einddatum:

15-08-2022

Uren per week:

36

Opdracht
Als Agile Projectleider geef je leiding aan projecten en initieer en coördineer je activiteiten op het gebied van de IT-infrastructuren van HDSR. Dit betreft projecten en activiteiten van variërende aard: implementeren van nieuwe IT-infrastructuren, onderhoud op bestaande IT-infrastructuren of bijvoorbeeld transities naar de cloud.

In de komende periode leid je onder meer een project voor de verhuizing van onze IT-infrastructuren naar een nieuwe aanbieder voor de housing. Verder hebben we in 2022 projecten en activiteiten op stapel staan om het niveau van informatiebeveiliging structureel te verhogen, de infrastructuren voor kantoorautomatisering en procesautomatisering te integreren, breder aan te sluiten op het Azure-platform en het asset management van de IT-infrastructuren goed op orde te brengen.

Voor de projecten en activiteiten doe je ook voorbereidend werk - in de vorm van onderzoeken, afstemmen, in kaart brengen en analyseren – om uitvoerbare werkpakketten (‘stories’) op te stellen die vervolgens door het scrumteam voor de IT-infrastructuren verder kunnen worden uitgewerkt en gerealiseerd.

In onze IT-afdeling werken we in IT-Diensten met scrumteams die iedere twee weken een sprint uitvoeren. Voor de projecten en activiteiten op de IT-infrastructuren werk je nauw samen met de Dienst IT-infra, een scrumteam bestaande uit een Product Owner en 6 IT-Specialisten. Verder werken er diverse andere teams van HDSR en leveranciers voor en met de Dienst IT-infra. Met de Product Owner bespreek je de waarde en prioriteit van de werkpakketten voor je projecten en activiteiten.

Je competenties als projectleider en coördinator van activiteiten zijn voor ons het belangrijkste.

Omdat we agile werken is het van belang dat je een agile mindset hebt en ervaring hebt met agile werken, bij voorkeur met het leiden van projecten en activiteiten in relatie tot agile werkende teams. Je bent helemaal onze ideale kandidaat als je daarnaast in staat bent om waar nodig de rol van Scrum Master voor het agile team van de Dienst IT-infra in te vullen. Jij en het team worden gesteund door een Agile Coach, die ons helpt om de toepassing van agile werken stap voor stap verder te ontwikkelen en verbeteren.

Organisatie
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. HDSR is één van de 21 waterschappen in Nederland. Het waterschap is - net als een gemeente - een lokale overheid en bestaat uit een algemeen bestuur, een college van Dijkgraaf en Hoogheemraden en bijna 600 medewerkers.

HDSR is in transitie om voorbereid te zijn op de veranderende opgaves die van buitenaf op haar af komen en staat voor een grote opgave. In de komende jaren doet HDSR onder meer een forse inspanning als bijdrage aan het Hoog Water Beschermingsprogramma, waarvoor grote projecten gestart zijn en nog zullen worden.

Context
De opdracht voer je uit in de afdeling Informatiemanagement en Automatisering (I&A). Met I&A maken we een inspirerende ontwikkeling door. Centraal daarin staan verbetering van de dienstverlening, beter aansluiten bij de behoeften van de organisatie, professionalisering en wendbaarheid op basis van agile werken. Vanuit de afdeling vervullen we een voortrekkersrol in de digitale transformatie voor de gehele HDSR-organisatie. Daarnaast hebben we doorlopend oog voor het op orde brengen en houden van de basis, met focus op beveiliging en continuïteit. Kortom, een veelzijdige en dynamische werkomgeving.

De afdeling I&A bestaat uit circa 54 medewerkers verdeeld over de teams Informatiemanagement en Automatisering. Dienst IT-infra is onderdeel van Team Automatisering samen met de Dienst IT-werkplek en de Servicedesk. In 2022 groeit de afdeling I&A fors door naar circa 65 medewerkers.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor-niveau;
2. Beschikbaar per 15 februari 2022 voor minimaal 6 maanden en voor minimaal 32 uur per week;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als IT-Projectleider;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het IT-infrastructuurdomein;
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in of met Agile teams;
6. Uurtarief maximaal € 105,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender.

Gunningscriteria (weging)
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider in het IT-infrastructuurdomein (40 punten);
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider in een omgeving met Agile teams (30 punten);
9. Minimaal 6 maanden aantoonbare werkervaring als Scrum Master (10 punten);
10. In bezit van certificaat als Scrum Master PSM I of hoger (10 punten);
11. Uurtarief maximaal € 95,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten).

Competenties
Je neemt energiek het voortouw in je projecten. Je werkt met de collega's en de leveranciers doortastend toe naar de beoogde resultaten. Gestructureerd en met gepaste nauwkeurigheid, maar niet met perfectionisme, goed is goed genoeg. Daarbij werk je verbindend en heb je een scherp oog voor de werkelijke behoeften van de klant. De talenten van je collega's weet je goed te benutten, je weet hen mee te nemen, te motiveren en te inspireren. Je hebt goede sociale vaardigheden en antennes voor wat er in de organisatie, in je projecten en bij je collega's speelt. Daarnaast werk je faciliterend voor het team. En omdat er altijd onverwachte dingen gebeuren en zaken niet altijd lopen zoals je wilt, ben je zowel flexibel als stressbestendig.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht een fee in rekening bij de winnende leverancier van € 2,50 per gewerkt uur.  

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De eerste gesprekken bij de HDSR zijn gepland op dinsdag 25 januari 2022 tussen 13.00 uur en 15.30 uur. Hierna volgt er nog een tweede gespreksronde op woensdag 26 januari 2022 tussen 09.00 uur en 10.30 uur. Deze kandidaten zijn pas bekend als de eerste gespreksronde is afgerond. De kandidaten die uitgenodigd zijn voor de eerste gespreksronde, ontvangen uiterlijk op maandag 24 januari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
- VOG en geheimhoudingsverklaring zijn relevant.
- Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden woensdag 19 januari 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 20 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 21 januari 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Agile Projectleider IT-infrastructuren die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.