thumbnail
thumbnail
Senior beleidsregisseur sociaal domein (Welzijn, Zorg en Gezondheid)

Hilversum

Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
32 Noord-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

9 mrt 2023

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Als senior beleidsregisseur sociaal domein ben je breed inzetbaar binnen het sociaal domein, met welzijn, zorg en gezondheid als specifiek aandachtsgebied. Je werkt samen met collega’s en externe partners aan onderwerpen op het terrein van de zoals: bescherming en opvang, de sociale basisinfrastructuur, gezondheid, preventie, wijkanalyses etc. Je weet de verbinding te leggen tussen visie en uitvoering en omgekeerd. Je bent ook de “bewaker” en “verbinder” van de strategische en bestuurlijke agenda: Je werkt hier nauw samen met beleidsregisseurs van verschillende afdelingen. Je houdt ervan om in samenwerking met collega’s, inwoners en partners de beste resultaten te boeken. Hierdoor maak je onze ambities waar op het gebied van het sociaal domein.

 • Je onderhoudt alle noodzakelijke contacten op management- en bestuurlijk niveau;

 • Je legt regionaal vastgestelde bestuurlijke stukken voor aan het college en/of de gemeenteraad;

 • Je draagt bij aan periodieke management- en bestuursrapportages;

 • Je intervenieert bij risico’s of dreigende stagnatie;

 • Je adviseert over regionaal beleid in het kader van de Wonen, Zorg en Welzijn;

 • Je voert beleidsevaluaties uit, gericht op verbetering van de effectiviteit van vastgesteld beleid;

 • Je organiseert kennissessies gericht op het in stand houden of verbeteren van de beleidscyclus in het sociaal domein. Je bent verantwoordelijk voor het meenemen van in- en externe ontwikkelingen.


Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Advisering en Beleidsontwikkeling (benoem in het cv. duidelijk de werkzaamheden en de inhoud van de werkzaamheden);
2. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van college- én raadsvoorstellen en/of met het schrijven van andere stukken (rapporten e.d.);
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar ervaring binnen de (lokale) overheid (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring binnen diverse beleidsterreinen binnen het sociaal domein (25 punten);
6. Aantoonbare ervaring met deelname aan verschillende netwerken (20 punten);
7. Aantoonbare ervaring binnen de beleidsterreinen Wonen Zorg en Welzijn (15 punten).

Competenties:

 • Beschik je over een sterk analytisch vermogen, je weet verbanden te leggen tussen de diverse beleidsterreinen en komt hiervoor met initiatieven. Jouw strategisch denken gaat gecombineerd met praktisch kunnen handelen.

 • Heb je affiniteit met data en bent in staat die in samenhang te duiden.

 • Ben je een echte verbinder, communicatief en initiatiefrijk. Zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie weet je mensen mee te nemen in ontwikkelingen.

 • Heb je een vlotte pen en weet zaken kernachtig en zakelijk te verwoorden in voor iedereen toegankelijke teksten.

 • Heb je financieel inzicht en bent, in overleg met business control, in staat financiële informatie te vertalen naar heldere tekst.

 • Ben je pragmatische en sta je open voor nieuwe ideeën en inzichten. Je zorgt er voor dat daardoor processen verrijken en versnellen.

 • Ben je een stevige gesprekspartner voor zowel interne als externe partners en kun je je weg vinden in een omgeving die steeds in verandering is.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 23 maart 20223 en/of vrijdag 24 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 22 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Voor de zzp'er

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Senior beleidsregisseur sociaal domein (Welzijn, Zorg en Gezondheid) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.