thumbnail
Financieel Adviseur

Hilversum

Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum, Nederland

Financieel-administratief
Sluit over 3 dagen
Geen maximum
24 tot 36 Noord-Holland

Publicatiedatum:

02-08-2022

Sluitingsdatum:

17-08-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

24 tot 36

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Je eerste project waarmee je aan de slag gaat is helpen bij het stroomlijnen en de verantwoording van de financiën voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Je ondersteunt bij het zorgdragen van een goede verantwoording van de financiële stromen en de juiste inrichting van ons financieel systeem hiervoor. Ook ben je een belangrijke schakel in de (voorbereiding van de) verantwoording richting het Rijk, onder andere in samenwerking met onze eigen auditfunctie. Je bent nieuwsgierig, kritisch, proactief en gaat op zoek naar de juiste oplossing gegeven de regels die door het Rijk zijn en nog worden opgesteld. Je gaat zelf op zoek naar de informatie die nodig is, overlegt gevraagd en ongevraagd met projectleiders en ambtelijke opdrachtgevers die verantwoordelijk zijn voor inrichten van opvanglocaties en vakcollega’s.

Daarnaast kunnen jouw taken ook bestaan uit het opstellen van financiële rapportages en het adviseren, ondersteunen en begeleiden van het lijnmanagement bij financiële vraagstukken. Als financieel adviseur krijg je dan te maken met de bedrijfsvoering van een team / afdeling en adviseer je over alle facetten die hen raken. Je zorgt voor inzicht, overzicht door te borgen dat de financiële gegevens juist, tijdig en volledig zijn. Jij zorgt dat de weergave van de begroting en de realisatie daarvan correct en actueel is. Om dit goed te kunnen, ken je niet alleen de wettelijke regelgeving zoals het BBV maar pas je ook onze interne regels toe en de afspraken die met onze accountant zijn gemaakt of met onze eigen audit functie. Je voorziet teams en afdelingen van betrouwbare financiële rapportages en bespreekt deze met de betreffende managers. Je werkt mee aan de financiële onderdelen van de begroting, jaarrekening en managementrapportages

Voor deze rol zijn wij op zoek naar een communicatief sterk en resultaatgerichte persoonlijkheid. Iemand die adviesvaardigheden bezit met een proactieve houding. Een echte teamspeler die vasthoudend, kritisch is en denkt in mogelijkheden, oplossingen. Het is belangrijk dat je initiatief durft te nemen van aanpakken weet en de samenwerking opzoekt. Je functioneert goed onder druk en je bent sterk in plannen & organiseren. Je signaleert knelpunten en denkt mee over mogelijke oplossingsrichtingen.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

  • Zorgdragen voor financieel overzicht, inzicht en verantwoording financiën opvang Oekraïense vluchtelingen;

  • Financieel adviseur lijnmanagement.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 24 uur per week beschikbaar;
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
3. Aantoonbare werkervaring als financieel adviseur bij een gemeente van minimaal 50.000 inwoners;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als financieel adviseur binnen een gemeente van meer dan 50.000 inwoners (50 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als financieel adviseur in beleidsinhoudelijke projecten binnen een gemeente van meer dan 50.000 inwoners (20 punten);
7. Aantoonbare kennis en werkervaring van Lias (10 punten);
8. Aantoonbare kennis van het BBV (geef dit duidelijk aan in het cv) (10 punten);
9. Aantoonbare kennis van Key2Financien (10 punten).

Competenties
- Analytisch;
- Communicatief;
- Proactief;
- Oplossingsgericht.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 23 augustus 2022 van tussen 12.00 uur en 18.00 uur en/of vrijdag 26 augustus 2022 tussen 10.00 uur en 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 22 augustus 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Financieel Adviseur die deze organisatie zoekt?