thumbnail
thumbnail

Mobiliteitsmakelaar Slim & Schoon Onderweg voor Nijmegen en regio

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (Groene Metropoolregio)

Oranjestraat 72, 6881 SG Velp, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 150,00
gemiddeld 16 flexibel Gelderland

Begindatum:

1 jul 2023

Einddatum:

30 jun 2024

Uren per week:

gemiddeld 16 flexibel

Publicatiedatum:

18 mei 2023

Omschrijving van de opdracht
Op 1 januari 2021 is de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen gestart. Een samenwerking, op basis van een Gemeenschappelijke Regeling, van 18 gemeenten. Onze opgaven en de projecten die daarbij horen bevatten hoofdzakelijk de thema’s: woningbouw, circulariteit, economie en mobiliteit. Maar ook cultuur en toerisme is een aandachtsveld. Het doel is te zorgen voor groei én het versterken van het groene karakter van onze bijzondere regio: groene groei. Op www.groenemetropoolregio.nl staat meer informatie over onze regio, organisatie en de vijf opgaven.

In het programma Slim & Schoon Onderweg werken Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat Oost Nederland, Provincie Gelderland, Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de gemeenten Arnhem en Nijmegen en VNO-NCW al meerdere jaren nauw samen met diverse werkgevers, vervoerders en onderwijsinstellingen om mensen op een slimmere en duurzamere manier te laten reizen. Dit gebeurt via de werkgeversaanpak, logistieke makelaars, een bewonersaanpak en een aantal projecten om deze gedragsverandering mogelijk te maken, zoals digitalisering van mobiliteitsdata en de opschaling van deelmobiliteit(shubs). Eén van de belangrijke pijlers van het programma is de werkgeversaanpak, bedoeld om werkgevers te helpen om hun werknemers minder en op een duurzamere manier te laten reizen.

Begin 2023 is een nieuw programma Slim & Schoon Onderweg 2023 – 2026 vastgesteld en is gestart met het gebiedsgericht werken in vijf deelgebieden: Noord-Oost (A12 corridor) Arnhem, middengebied (A/N325), Nijmegen en Zuid-West (A73/A50 corridor). Elk deelgebied krijgt een eigen gebiedscoördinator die met de partners in het betreffende gebied gaat kijken wat er nodig is aan mobiliteitsmanagement, infrastructuur en beleid. De gebiedscoördinator heeft specifieke gebiedskennis. In 2023 starten Noord-Oost, Arnhem en Nijmegen met een gebiedscoördinator.

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR) is de penvoerder voor S&SO en verzorgt namens de programmapartners de inkoop en inhuur van mensen en producten. De GMR heeft een compact professioneel regiobureau (ca. 20 medewerkers). Het regiokantoor is gevestigd in Elst, maar daar zal je niet vaak zijn, want je bent vooral op pad richting werkgevers. De GMR levert tevens de programmamanager, die het programma op hoofdlijnen aanstuurt met hulp van het Programmateam, waarin vertegenwoordigers vanuit alle programmapartners zitten.

Als Mobilteitsmakelaar werk je nauw samen met o.a. de programmamanager S&SO, de coördinatoren van de deelgebieden, de communicatiemedewerker S&SO, de logistiek makelaars, de kwartiermaker deelmobiliteit, de projectleider Onderwijsaanpak, de projectleider(s) werkgeversaanpak en uiteraard de werkgevers, bedrijven en bedrijfsverenigingen die jij adviseertrogrammamanager, die het programma op hoofdlijnen aanstuurt met hulp van het Programmateam, waarin vertegenwoordigers vanuit alle programmapartners zitten.

Jij wordt de mobiliteitsmakelaar voor de regio NIjmegen. Via andere procedures zoeken we een
mobiliteitsmakelaar voor Arnhem en Noordoost-corridor voor 3 dagen per week en 2 projectleiders werkgeversaanpak voor gezamenlijk 4 dagen per week.

Je wordt formeel aangestuurd door de programmamanager, maar inhoudelijk vooral door de gebiedscoördinatoren. Indien nodig kan je ook in andere deelgebieden worden ingezet. De mobiliteitsmakelaar helpt bedrijven en andere werkgevers met de transitie richting duurzame mobiliteit van hun medewerkers. Dat gebeurt in drie fasen: Acquisitie en inventarisatie door middel van gesprekken, postcodescans en enquêtes, concrete acties om medewerkers anders te laten reizen en borging zodat de werkgevers er structureel mee aan de slag gaan.

Taken en verantwoordelijkheden
De hoofdtaken van de mobiliteitsmakelaar zijn:

 • Acquisitie nieuwe werkgevers (‘warme’ en ‘koude’ acquisitie);

 • Bijdrage aan communicatie en campagnes;

 • Kennisdeling binnen het netwerk, zowel 1 op 1 als via bijv. webinars of fysieke bijeenkomsten;

 • Inventarisatie en advisering, zowel voor grotere werkgevers als gebiedsgericht;

 • Opstellen Plannen Van Aanpak per werkgever of gebied;

 • Advisering op hoofdlijnen bij de implementatie van maatregelen;

 • Adviseren en begeleiding bij de keuze voor producten en diensten;

 • Monitoring: voortgang, halfjaar- en eindejaar verantwoording;

 • Deelname aan programmaoverleggen om onderling kennis uit te wisselen

 • Afstemming met de mobiliteitsmakelaars in de andere deelgebieden en in de Achterhoek;

 • Afstemming met landelijke en provinciale ontwikkelingen en campagne zoals Zo Werkt Het, campagne deelmobiliteit e.d;

 • Met werkgevers afspraken maken over een structurele borging van mobiliteitsmanagement binnen hun organisatie.

Als mobiliteitsmakelaar ben je dus vooral voor het onderhouden en doorontwikkelen van het netwerk en voor advisering op hoofdlijnen. Wanneer jouw inspanningen leiden tot concrete acties, dan draag je deze over aan een van de projectleiders.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-07-2023, of zoveel eerder als mogelijk is, tot en met 30-06 2024 voor gemiddeld 16 uur per week. Wij vragen een flexibele inzetbaarheid. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 5 x 6 maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe;

 • Aantoonbaar afgeronde opleiding op minimaal hbo- niveau;

 • Aantoonbaar minimaal 2 jaar recente ervaring sinds 2018 in als Mobiliteitsmakelaar of een voor deze opdracht relevante rol;

 • Aantoonbaar minimaal 3 jaar recente ervaring sinds 2017 als netwerker tussen diverse partijen en organisaties;

 • Aantoonbaar minimaal 3 jaar recente ervaring sinds 2017 in een politiek/bestuurlijke omgeving.

Gunningscriteria

 • Voeg een overtuigend plan van aanpak toe waarin je jouw visie op een succesvolle werkgeversaanpak beschrijft (max 3 A4’s, Arial 10);

 • Gedegen kennis van en beschikken over een netwerk in, de regio Nijmegen;

 • Ervaring met regionale samenwerkingsverbanden;

 • Aantoonbaar kennis van en ervaring met de landelijke en regionale ontwikkelingen en mogelijkheden rondom schone en slimme mobiliteit;

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Leya Schoonderwoerd via 06 43 60 79 99 of per mail via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Mobiliteitsmakelaar Slim & Schoon Onderweg voor Nijmegen en regio die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.