thumbnail
thumbnail

Werkvoorbereider Bomen en Groen

Brinklaan 35, 1404 EP Bussum, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€90
36 Noord-Holland

Begindatum:

1 apr 2024

Einddatum:

-

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

28 mrt 2024

Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht
De afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen is op zoek naar een (tijdelijke) inhuur van een bomenadviseur/werkvoorbereider bomen, die (bij voorkeur ook) op termijn in vaste dienst wil gaan werken. Als bomenadviseur/werkvoorbereider bomen maak je onderdeel van het team Groen, Sport en Spelen. Samen heb je de taak om de buitenruimte op het gewenste onderhoudsniveau te houden door tijdig en frequent onderhoud uit te voeren. Jij bent hierbij specifiek de specialist op het gebied van het aanleggen, onderhouden en adviseren rondom vraagstukken voor bomen. Je vertaalt uit vastgestelde beheerplannen concrete werkzaamheden, projecten en onderhoudscontracten. Je stelt werkbeschrijvingen op en bereidt de aanbesteding van onderhoud voor. Ook zie je toe dat aannemers het werk conform het contract uitvoeren. Je toetst inrichtingsplannen voor de openbare ruimte op beheer- en uitvoeringsaspecten. Je geeft aan inwoners advies bij het afhandelen van klachten, meldingen, vragen of initiatieven. Je ondersteunt in de gegevensverwerking van informatie in het gemeentelijk beheersysteem Greenpoint. Daarnaast ben je als vakspecialist bomen betrokken bij de afhandeling van specifieke technische zaken: Beoordelen van kapaanvragen particuliere bomen; Vergunningen aanvragen voor het kappen gemeentelijke bomen; Vertalen resultaten boomveiligheidscontrole (BVC) naar te nemen maatregelen; Opstellen maatregelenlijsten voor snoei- en kapwerkzaamheden; Inkoop van plantmateriaal voor inboetbomen en beplantingen; Beoordelen noodkap en/of andere correctief onderhoud aan bomen; Opstellen en beoordelen boomadviezen o.a. bomeneffectrapportage; Opstellen en boordelen rapportage bij illegale kap; Inhoudelijke ondersteuning en adviezen bij juridische trajecten rondom bomen.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Aantoonbare technische- én assortimentskennis van bomen (benoem duidelijk in het cv waar deze kennis is opgedaan); 
2. Kandidaat beschikt over een geldig VCA-certificaat en/of is bereid deze te behalen binnen een termijn van 2 maanden (benoem dit duidelijk in het cv);
3. Uurtarief maximaal € 90,- inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer en parkeerkosten;
4. Uiterlijk beschikbaar per 1 april 2024;
5. De kandidaat is in staat zelfstandig informatie te verwerken, bewerken en op te vragen in beheersystemen;
6. Detavast constructie: kandidaat is bereidt om bij wederzijdse interesse na minimaal 1040 uur kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden.

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
7. Een afgeronde opleiding European Tree Technician (ETT) (10 punten);
8. De kandidaat beschikt over een geldig BVC certificaat (30 punten);
9. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als adviseur bomen en/of werkvoorbereider bomen (30 punten);
10. Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het werken, beoordelen en toepassen van de criteria uit het Handboek bomen 2018 (norminstituut bomen). Benoem dit duidelijk in het cv (20 punten);
11. Aantoonbare werkervaring met het verwerken, bewerken en opvragen van boomgegevens vanuit een beheersysteem bijvoorbeeld Greenpoint of gelijkwaardig (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Gestructureerd;

  • Analytisch vermogen;

  • Omgevingsbewustzijn;

  • Klantgerichtheid;

  • Samenwerken;

  • Verantwoordelijkheid;

  • Zorgvuldig.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;

  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat (of kandidaten) die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet(of voldoen) aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functie is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning. 

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen 
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma/di/wo/do/vrij.
Gooise Meren hanteert hybride werken als formele werkvorm. Richtlijn hierbij is een verdeling van 50/50 betreffende thuiswerken en op kantoor werken. Digitaal vergaderen vindt plaats via MS Teams. Als afspraken naar mening van de opdrachtgever het best live/ op kantoor plaats vinden, wordt van inschrijver verwacht dat hij daartoe bereid is en haar/zijn agenda voldoende flexibel is.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 12 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 9 april 2024 bericht. De gesprekken vinden bij voorkeur fysiek plaats. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Overige informatie Opdrachtgever moet na gunning een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Voor start van de opdracht voldoet een bewijs van aanvraag van de VOG. De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor Opdrachtnemer.

1. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
2. We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is. 
3. Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculptatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2023/1062M.ind

o    U dient te beschikken over een G-rekening en NEN Certificering, 25% wordt er gestort op deze rekening. Bij geen NED-certificering wordt er 55% gestort op deze rekening.
4. 'Bring your own device' is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. Ipad. 
5. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (Conform Waadi). 

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 5 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Deze uitvraag betreft een generieke functie, waardoor er gekozen is voor een kortere reactietermijn.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Werkvoorbereider Bomen en Groen die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.