thumbnail
thumbnail
Projectleider herontwikkeling sportcentrum De Lunet/Naarderheem

Brinklaan 35, 1404 EP Bussum, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€120
16 - 24 Noord-Holland

Begindatum:

16 okt 2023

Einddatum:

16 okt 2024

Uren per week:

16 - 24

Publicatiedatum:

18 sept 2023

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
Revalidatiecentrum Naarderheem, gelegen aan de Amersfoortsewegstraatweg in Naarden, werkt aan een plan voor nieuwbouw. Zowel vanuit ruimtelijk als functioneel oogpunt is het gewenst om deze ontwikkeling breder te bezien.  Er worden namelijk (koppel)kansen gezien om een nieuwe gezamenlijke zwemvoorziening te realiseren bij het nieuwe Naarderheem.  Het huidige zwembad De Lunet zou dan versneld gesloten kunnen worden. Ook zou mogelijk een nieuw te ontwikkelen sportzaal gedeeld kunnen worden.

Bij een optimale ruimtelijke inpassing valt bovendien mogelijk ruimte vrij voor het realiseren van extra sportvoorzieningen.

Betrokken partijen zijn o.a. gemeente Gooise Meren, Vivium Zorggroep/Naarderheem en Sportfondsen.

Werkzaamheden betreffen:

 • Uitvoeren van een koppelkansenonderzoek/haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling Lunet/Naarderheem bestaande uit o.a.:

  • Bepalen van de project scope en opstellen startnotitie

  • Opstellen Programma van Eisen op hoofdlijnen

  • Inzicht in gezamenlijke en individuele activiteiten

  • Inzicht in randvoorwaarden (o.a. beeldkwaliteit, verkeer / parkeren)

  • Houtskoolschets / structuurontwerp programmatische en ruimtelijke inpassing

  • Verkenning exploitatie, beheer en financiële haalbaarheid (opstellen investeringskostenraming)

 • Invulling geven aan participatiebeleid Gooise Meren

 • Plan van aanpak opstellen voor vervolgtraject

 • Evt opstellen intentieovereenkomst gemeente Gooise Meren, Sportfondsen en Vivium Zorggroep

Er is ruimte om specialistische kennis aan te trekken (o.a. advisering zwemvoorziening, planeconomie, stedenbouw etc).

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 16 oktober 2023 voor minimaal 2 dagen per week, waarvan 1 dag op locatie in Bussum;
2. Maximum uurtarief van € 120,- inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten;
3. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider gebiedsontwikkeling in het ruimtelijk domein met affiniteit met maatschappelijk vastgoed (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het schrijven van college- en raadsvoorstellen (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het uitvoeren van zwembad- en sportprojecten (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met participatietrajecten (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met mixed-use projecten en integrale gebiedsontwikkeling (bijv. combinatie van wonen, onderwijs, welzijn, zorg etc.) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent analytisch sterk, je overziet het geheel en hebt van nature een resultaatgerichte houding.

 • Je bent iemand die graag met mensen samenwerkt en wekt vertrouwen.

 • Je stelt kritische vragen, maar weet ook snel een praktische vertaling te maken en zaken voor elkaar te krijgen.

 • Je hebt regie op je eigen werk en kunt waar nodig prioriteiten stellen.

 • Je bent een proactieve adviseur en projectleider met een zakelijke inslag.

 • Integraal werken met collega’s en belanghebbenden is voor jou vanzelfsprekend.

 • Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;

 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 2  kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Werkdagen in overleg. Minstens één dag fysiek op kantoor noodzakelijk.

Plannin
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 2 oktober en dinsdag 3 oktober 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 29 september 2023 bericht. De gesprekken vinden bij voorkeur fysiek plaats. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

 Overige informatie

 1. Opdrachtnemer moet na gunning een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Voor start van de opdracht voldoet een bewijs van aanvraag van de VOG. De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor Opdrachtnemer

 2. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 3. We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

 4. Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.

  • U dient te beschikken over een G-rekening, 25% wordt er gestort op deze rekening. Bij geen NEN-certificering wordt er 55% gestort op deze rekening.

 5. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

 6. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 22 september 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 25 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 27 september 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Deze uitvraag betreft een specialistische functie onder normale omstandigheden, waardoor er is gekozen voor een reactietermijn van 10 kalenderdagen.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Projectleider herontwikkeling sportcentrum De Lunet/Naarderheem die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.